คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถาบันเวชศาสตร์การบิน
ข้อมูลของ สถาบันเวชศาสตร์การบิน ...
กรมช่างโยธาทหารอากาศกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อม ...
กองบิน23กองพลบินที่2กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ...
กองบิน41
ประวัติความเป็นมผู้บังคับบัญชา ...
กองบินปีกหมุนที่2
แนะนำหน่วยงาน ประวัติ ...
คำศัพท์จากพจนานุกรมศัพท์อังกฤษ-ไทยฉบับใช้ร่วมส
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงพจนานุกรม ...
ฝูงบิน206วัฒนานคร
อยู่จังหวัดสระแก้ว ...
พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ
เป็นที่รวบรวมและเก็บรักษาอากาศยาน ...
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเงินทั้งเงินกู้ ...
401ดอสคิวดีเอดอดคอม
แหล่งความรู้เกี่ยวกับข่าวสารการบินของประเทศไทยและท ...

บริษัท กำลังดี บางกอก จำกัด

บริษัท กำลังดี บางกอก จำกัด

ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายทำภาพยนตร์ วีดีโอ โฆษณาต่าง ๆ รับบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และบันทึกเสียง
9 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

บริษัท กำลังดี บางกอก จำกัด

คำสำคัญ : ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายทำภาพยนตร์   วีดีโอ   โฆษณาต่าง   รับบันทึกภาพเคลื่อนไหว   

ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายทำภาพยนตร์ วีดีโอ โฆษณาต่าง ๆ รับบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง บันทึกเสียง
รายละเอียด บริษัท กำลังดี บางกอก จำกัด

ชื่อบริษัท : บริษัท กำลังดี บางกอก จำกัด
ประเภทธุรกิจ : บริษัทจำกัด
รายละเอียด : ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายทำภาพยนตร์ วีดีโอ โฆษณาต่าง ๆ รับบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และบันทึกเสียง
สถานที่ตั้ง : 9 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

บริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


   [1] บริษัท อันดามันอัพลิฟท์ จำกัด
22/16 ถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการนำเที่ยว   รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด   
   [2] ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอริท เฟรช
14 ซอย 2 ถนนร่มเย็น ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
   [3] ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง คุณหมิง
55/10 ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท ถนนปทุม - สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการค้า   ทอง   นาก   เงิน   เพชร   
   [4] บริษัท บางกอก อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด
60/1 อาคารมนริริน ห้อง 203 เอ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
คำสำคัญ : ประกอบกิจการด้านการส่งออก   นำเข้า   ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร   ทั้งอุปโภคบริโภค   ของตกแต่งบ้าน   
   [5] บริษัท ผ้าไทย ยูนิฟอร์ม จำกัด
27/194 หมู่ที่ 5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
   [6] บริษัท เอส.เค เซาท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
107 หมู่ที่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร   งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด   
   [7] บริษัท ศิลประเสริฐวิศวกรรม จำกัด
24 หมู่ที่ 9 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการผลิตเครื่องจักรกล   อะไหล่   รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบทุกประเภท   
   [8] ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรมงคลชัย สุรินทร์
191 หมู่ที่3 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการค้าเครื่องเรือน   เฟอร์นิเจอร์   
   [9] บริษัท ร๊อค เอ้าท์ จำกัด
128/10 หมู่ที่ 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
คำสำคัญ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
   [10] บริษัท คอมมอดิทิ เวลท์ จำกัด
191/4 ซอยบ่อนไก่ ถนนอินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
คำสำคัญ : ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำทุกชนิด   
   [11] ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกช้างการท่องเที่ยว
191/23 อาคารช้างคลานพลาซ่า ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
คำสำคัญ : จัดทำทัวร์   นำเที่ยว   
   [12] บริษัท โชคอร์ป (2006) จำกัด
99/869 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
คำสำคัญ : ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์   
   [13] ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมนึก รวมช่าง
149 หมู่ที่ 9 บ้านถนนโค้ง ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
   [14] ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางแค อินเตอร์ กรุ๊ป
68/64 หมู่บ้านพัฒนะวิว ซอยซีพี ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
คำสำคัญ : ประกอบกิจการ   รับจ้างแม่บ้าน   รับจ้างเลี้ยงเด็ก   ตามสถานที่ต่าง   
   [15] บริษัท ซีเควส ภูเก็ต จำกัด
136 ถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
   [16] ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจ ปิโตรเลียม
70/50 ถนนปากนคร ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการค้า   น้ำมันเชื้อเพลิง   ถ่านหิน   ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน   
   [17] บริษัท พาราไดส์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
142/17 หมู่ที่ 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
คำสำคัญ : ประกอบกิจการสร้างที่พักอาศัย   
   [18] ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยจินฟารุ่งโรจน์
308/2 หมู่ที่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการค้า   นำเข้าส่งออก   สินค้าอุปโภคบริโภค   
   [19] บริษัท เมืองทองกรุ๊ป เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
810/5 ถนนชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
คำสำคัญ : นำเข้า   ส่งออกกับประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย   ได้แก่สินค้าประเภท   ยารักษาโรค   เครื่องมือแพทย์   
   [20] ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมอิงสุรากลั่น
181 หมู่ที่ 14 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
คำสำคัญ : ประกอบกิจการผลิต   จำหน่ายสุรากลั่นชุมชน