คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
ให้ความร่วมมือ ด้านการพัฒนา ...
สื่อไทย
เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ ...
บริษัท สู่พัฒนาการยางพารา จำกัด
ผู้ผลิต ยางแผ่นดิบรมควัน ...
จตุคาม รามเทพ
รวบรวมแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ ...
ศูนย์พระเครื่องณัฐวิทย์
พระเครื่องณัฐวิทย์ ...
จตุคามรามเทพ
ข้อมูลเกี่ยวกับ วัตถุมงคล ...
แจกฟรี แจกจริง ไม่ใช่แค่ทดลองใช้ โปรแกรมบัญชี DAccount, Formula
Online ระบบบัญชีสำเร็จรูป ...
แจกฟรีโปรแกรมเพื่อคนไทย
โปรแกรมแจกฟรีสำหรับคนไทย ...
โปรแกรมบริหารงานพัสดุและการเงิน PSDOBT
สุดคุ้ม 1 โปรแกรมได้ถึง ...
โปรแกรมบริหารร้านอาหาร
ที่รองรับการทำงานทุกระบบ ...

เว็บไซต์ประจำวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560

เดือน     พ.ศ.  

เว็บไซต์ประจำวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560


[1] สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบ [ www.ubonratchathani.m-society.go.th/]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด ถนนอุปราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 0-4525-4107,...
Url เว็บไซต์ : www.ubonratchathani.m-society.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[2] สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่า [ www.angthong.m-society.go.th/]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่า เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จั งหวัดอ่างทอง โทรสาร 0-3561-1163/ 0-3561-6156-7
Url เว็บไซต์ : www.angthong.m-society.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[3] สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชี [ www.chiangrai.m-society.go.th/]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชี เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 ถ.ฝั่งหมิ่น - หนองบัวแดง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 5...
Url เว็บไซต์ : www.chiangrai.m-society.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[4] สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชี [ www.chiangmai.m-society.go.th/]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชี เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตกของอาคารอำนวยการกลาง ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้...
Url เว็บไซต์ : www.chiangmai.m-society.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[5] สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพช [ www.phetchaburi.m-society.go.th/]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพช เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด ถนนราชวิถี อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร0-3242-6091 โทรสาร 0-3241-0643
Url เว็บไซต์ : www.phetchaburi.m-society.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[6] สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย [ www.loei.m-society.go.th/]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ความเป็นมา โครงสร้าง ภารกิจ การให้บริการต...
Url เว็บไซต์ : www.loei.m-society.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[7] สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร [ www.phrae.m-society.go.th/]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ โครงสร้างสำนักงาน ยุทธศาส...
Url เว็บไซต์ : www.phrae.m-society.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[8] สำนักงานพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุร [ www.chanthaburi.m-society.go.th/]
สำนักงานพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่เลขที่ 1212/21 ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3931-2552 โทรสาร 0-...
Url เว็บไซต์ : www.chanthaburi.m-society.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[9] สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดขอนแก่น [ www.khonkaen.m-society.go.th/]
สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดขอนแก่น ความเป็นมา โครงสร้าง ภารกิจ รายชื่อบุคลากร แผนท...
Url เว็บไซต์ : www.khonkaen.m-society.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[10] สำนักงานพัฒาสังคมและสวัสดิการจังหวัดชัยภูมิ [ www.chaiyaphum.m-society.go.th/]
สำนักงานพัฒาสังคมและสวัสดิการจังหวัดชัยภูมิ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรฯ 044 - 811003...
Url เว็บไซต์ : www.chaiyaphum.m-society.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[11] สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี [ www.thfd.org/]
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้การอุปการะบุคคลขอทาน เร่ร่อน ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก หลักกิโลเมตรที่ 12 ตำบล...
Url เว็บไซต์ : www.thfd.org/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[12] สถานสงเคราะห์บ้านปรือใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ [ www.preuyaihome.com/]
สถานสงเคราะห์บ้านปรือใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ เว็บไซต์เกี่ยวกับ จัดสวัสดิการคนไร้ที่พึ่ง ส่งเสริมประสานเครือข่ายการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดคุณภาพมาตรฐานและความพึงพ...
Url เว็บไซต์ : www.preuyaihome.com/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[13] สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด [ www.nontapum.com]
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่เลขที่ 78/5 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11...
Url เว็บไซต์ : www.nontapum.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[14] สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา"บ้านเฟื [ www.fuengfah.com/]
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา"บ้านเฟื เว็บไซต์เกี่ยวกับ อุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนพิการทุกประเภท ทั้งชายและหญิง อายุแรกเกิด ถึง 7 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 78/9 หมู...
Url เว็บไซต์ : www.fuengfah.com/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[15] สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสระ [ www.saraburi.m-society.go.th]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสระ เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี วิสัยทัศน์ โครงสร้างการบริหาร อัตรากำ...
Url เว็บไซต์ : www.saraburi.m-society.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[16] ระบบฐานข้อมูลกลางเหยื่อการค้ามนุษย์ [ www.tanasan.co.th]
ระบบฐานข้อมูลกลางเหยื่อการค้ามนุษย์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เสนอข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ทำเนียบองค์กรหน่วยงาน...
Url เว็บไซต์ : www.tanasan.co.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[17] สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออก [ www.geocities.com/houypong_home/]
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออก เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ฟื้นฟูและพัฒนาแก่เด็กชาย?หญิง อายุระหว่าง 7?18 ปี ที่ประสบป...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/houypong_home/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[18] สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกงจังหวัดฉะเช [ www.geocities.com/bangpakong_home/]
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกงจังหวัดฉะเช เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ความอุปการะเลี้ยงดูแก่ผู้พิการชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีความพิการทางร่างกาย สติปัญญา กา...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/bangpakong_home/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[19] สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ8จังหวัดลพบุรี [ www.tpaso8.com]
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ8จังหวัดลพบุรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2545 มีฐานะเทียบเท่ากอง / สำนัก เป็...
Url เว็บไซต์ : www.tpaso8.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[20] สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด [ www.pakkredhome.org]
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด เว็บไซต์เกี่ยวกับ รับอุปการะเฉพาะเด็กชายอายุ 7-18 ปี ในกรณี เด็กกำพร้า เด็กที่ยากลำบาก และบุตรของผู้รับการสงเคราะห์
Url เว็บไซต์ : www.pakkredhome.org
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง