คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

ยูเอ็มเอพี
บริการจัดนักเรียนักศึกษาไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ...
วิคตอเรียซัพพอร์ทออฟฟิซ
บริการแนะนำ ให้คำปรึกษา ...
ศูนย์นักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติไอเซค
แนะนำและรับสมัครเข้าศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ...
ศูนย์นานาชาติ มช.
แนะแนวศึกษาต่อทุกระดับ ...
ศูนย์บริการข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศ
ให้บริการข้อมูล การศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ...
เว็บไซต์สำเร็จรูป www.kopbiz.com
www.kopbiz.com เว็บไซต์สำเร็จรูป ...
ศูนย์ประสานงานและพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน
ศูนย์ประสานงานหลักสูตรต่าง ...
ศูนย์วัฒนธรรมและการศึกษารัสเซีย
ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศรัสเซีย ...
ศูนย์แนะแนวการศึกษสตาร์ดี้โอเวอร์ซีส์
บริการข้อมูลหลักสูตรการศึกษา-สถานศึกษาในสหรัฐอเมริ ...
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ MC Education Service
ให้คำแนะนำ ประสานงาน ...

เว็บไซต์แนะนำ


[1] ไวด์ไลฟ์เฟรนด์ [ se-ed.net/wildfriend]
ไวด์ไลฟ์เฟรนด์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต และธรรมชาติ นำเสนอในรูปแบบของเรื่องสั้นและบทความต่าง ๆ
Url เว็บไซต์ : se-ed.net/wildfriend
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[2] การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ [ www.koogun.com]
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอน เพื่อความรู้ด้านสื่อมัลติมีเดียและดิจิตอล
Url เว็บไซต์ : www.koogun.com
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[3] ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ www.thaiosh.net]
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร บทความ สาระวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริกา...
Url เว็บไซต์ : www.thaiosh.net
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[4] ฟูดไซน์ทูเดย์ดอทคอม [ www.foodsciencetoday.com]
ฟูดไซน์ทูเดย์ดอทคอม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้บริการสำหรับบุคคลากรในแวดวงวิทยาศาสตร์การอาหารทั้งนิสิตนักศึกษา นักวิชาการและบุคคลากรในภาคเอกช...
Url เว็บไซต์ : www.foodsciencetoday.com
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[5] ระริกระรี้ [ www.geocities.com/rarigraree]
ระริกระรี้ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวมสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ บทเรียนฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และรวบรวมเว็บไซต์วิทยาศาสตร์
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/rarigraree
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[6] วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ sciandtech.freewebpage.org]
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์การศึกษาเพื่อเด็กไทยก้าวทันโลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนุบสนุนโดย โรงเรียนบึงกาฬ อ.บึ...
Url เว็บไซต์ : sciandtech.freewebpage.org
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[7] สารกึ่งตัวนำ [ www.geocities.com/dononline2000/ww.html]
สารกึ่งตัวนำ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ความหมาย ข้อมูลสารกึ่งตัวนำชนิด p และ ชนิด n
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/dononline2000/ww.html
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[8] อาหารและเคมีอาหาร [ foodchem-entertain.pantown.com]
อาหารและเคมีอาหาร เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งให้ข้อมูลความรู้และถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนผสมอาหาร(ingredient) และเคมีอาหาร (chemical f...
Url เว็บไซต์ : foodchem-entertain.pantown.com
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[9] เคมิทแอลซีเอสดอทเน็ต [ www.kmitlcs.net]
เคมิทแอลซีเอสดอทเน็ต เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ที่นำเสนอบทความ และงานวิจัยเกี่ยวกับ europractice ของ nectec โดยกลุมนักวิจัย และอาจารย์จา...
Url เว็บไซต์ : www.kmitlcs.net
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[10] เทเลคอมมูนิเคชั่นเอ็นจิเนียริ่งทูเดย์ [ tce2day.com]
เทเลคอมมูนิเคชั่นเอ็นจิเนียริ่งทูเดย์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซด์ เกี่ยวกับวิศวกรรมโทรคมนาคม มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าวิศวกรรมโทรคมนาคม 4 ปี ศูนย์กลางสถาบันเทค...
Url เว็บไซต์ : tce2day.com
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[11] เอกไซน์ [ www.exsci.net]
เอกไซน์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์บูรณาการ และวิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำนำสมัย อาทิ นาโนเทคโนโลยี ไบโอเทค ปัญญ...
Url เว็บไซต์ : www.exsci.net
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[12] ศูนย์การเรียนรู้tlcenter [ www.tlcthai.com]
ศูนย์การเรียนรู้tlcenter เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (it) และคอมพิวเตอร์ หลากหลายรูปแบบ
Url เว็บไซต์ : www.tlcthai.com
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[13] โครงการการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ [ www.lesa.in.th]
โครงการการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นโครงการวิจัยโดย หอดูดาวเกิดแก้ว ภายใต้การอุดหนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Url เว็บไซต์ : www.lesa.in.th
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[14] ไทยโฟกัส [ www.thai4cus.com]
ไทยโฟกัส เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อิเล็กทรอนิกส์ นักวิทยุส...
Url เว็บไซต์ : www.thai4cus.com
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[15] การพัฒนารายงานปุ๋ยและเครือข่ายข้อมูลเพื่อเอเชียและ [ www.fadinap.org]
การพัฒนารายงานปุ๋ยและเครือข่ายข้อมูลเพื่อเอเชียและ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา เพื่อผลิตปุ๋ย พัฒนาด้านการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพ ...
Url เว็บไซต์ : www.fadinap.org
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[16] ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [ www.seafdec.org]
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ seafedc โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีการประมง แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี การจ...
Url เว็บไซต์ : www.seafdec.org
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[17] พรรณไม้ [ www.panmai.com/]
พรรณไม้ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวมเรื่องราวไม้ดอกไม้ประดับ รวมรายชื่อและที่อยู่ ชมรม สมาคม ไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย และมีเนื้อ...
Url เว็บไซต์ : www.panmai.com/
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[18] ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก [ www.recoftc.org]
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เว็บไซต์เกี่ยวกับ หน่วยงานที่ส่งเสริมการทำงานทางวนศาสตร์ชุมชน ทั้งทางด้านการฝึกอบรม การสนับสนุนแผนการดำเนินงานด้านป...
Url เว็บไซต์ : www.recoftc.org
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[19] สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง [ www.nicaonline.com]
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งความรู้ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง คุณภาพน้ำ โรคอาหาร การเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงปลา สัตว์น...
Url เว็บไซต์ : www.nicaonline.com
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
[20] สารพันความรู้สู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย [ web.ku.ac.th/agri/index.html]
สารพันความรู้สู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งข้อมูลเพื่อประโยชน์กับประชาชนคนไทย ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเกษตร การปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ตล...
Url เว็บไซต์ : web.ku.ac.th/agri/index.html
หมวดหมู่ : ความรู้-ข้อมูลสำคัญ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี