คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

คริสตจักรที่1เชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่10 ถนนเจริญราษฎร์(ใกล้สะพานนวรัฐ) ...
คริสตจักรปทุมธานี
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานคริสตจักร ...
คริสตจักรฟรีเมทโธดิสต์
ตั้งอยู่เลขที่ 39/7 ถนนสุขาประชาสรรค์ ...
คริสตจักรสำโรงเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 1415 หมู่ ...
คริสตจักรอังกูรแห่งประเทศไทย
ตั้งอยู่เลขที่253/1037หมู่3 ...
คริสตจักรเชิงทะเล
ตั้งอยู่เลขที่ 48/92 หมู่ที่ ...
สังฆมณฑลนครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ ง 69/ถนนดาวดึงส์ ...
ออลฟอร์วัน
รวมรายชื่อ ที่อยูของโบสถ์กรุงเทพมหานครแยกตามเขตต่ ...
คริสตจักรของพระคริสต์สมประสงค์4
ประวัติความเป็นมชั้นเรียนพระคัมภีร์ ...
คริสตจักรวัฒนา
ตั้งอยู่เลขที่ 34 ซอยร่วมใจ ...

เว็บไซต์แนะนำ


[1] สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ [ www.agingthai.org]
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์เกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจและบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงาน...
Url เว็บไซต์ : www.agingthai.org
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[2] สนุก!ผู้หญิง:สุขภาพ [ women.sanook.com/health/]
สนุก!ผู้หญิง:สุขภาพ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เกร็ดการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย ลดความอ้วน โรคภัยไข้เจ็บ แนะนำอาหารการกินที่ถูกต้อง โรคภัยไข้เจ...
Url เว็บไซต์ : women.sanook.com/health/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[3] สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ [ www.chiangmai-health-hub.com/]
สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลการให้บริการรักษาสุขภาพ สปา การรักษาฟัน และสินค้าเพื่อสุขภาพ ของ สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพจ...
Url เว็บไซต์ : www.chiangmai-health-hub.com/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[4] สาระน่ารู้ [ www.ku.ac.th/~muntana/saranaroo/]
สาระน่ารู้ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทานอาหารเพื่อสุขภาพ การตั้งครรภ์ และดูแลสุขภาพจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
Url เว็บไซต์ : www.ku.ac.th/~muntana/saranaroo/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[5] สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมควบคุมโรค [ opr.ddc.moph.go.th]
สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมควบคุมโรค เว็บไซต์เกี่ยวกับ บริการสื่อต่าง ๆ ของกรมควบคุมโรค ทางอินเตอร์เน็ต
Url เว็บไซต์ : opr.ddc.moph.go.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[6] ออร์โธจุฬาดอทคอม [ www.orthochula.com]
ออร์โธจุฬาดอทคอม เว็บไซต์เกี่ยวกับ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลวิชาการที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคกระดูกและโรคข้อ และให้คำปรึกษาสำหรับท่านที่มีปั...
Url เว็บไซต์ : www.orthochula.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[7] อัลเทอร์เน็ตอินโฟ [ www.alternateinfo.com]
อัลเทอร์เน็ตอินโฟ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ความรู้ด้านอาหารเสริมสุขภาพ อาการของโรคต่าง ๆ และการป้องกัน การปฐมพยาบาล แนะนำวิธีการดูแลรักษา...
Url เว็บไซต์ : www.alternateinfo.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[8] อาสาสมัครเยาวชนเพื่อสุขภาพและสังคม [ www.juniorhealthguard.org/]
อาสาสมัครเยาวชนเพื่อสุขภาพและสังคม เว็บไซต์เกี่ยวกับ junior health guard คือกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของเยาวชนด้วยกัน เน้นการให้คว...
Url เว็บไซต์ : www.juniorhealthguard.org/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[9] อาหารบำรุง [ www.geocities.com/pornprun_som]
อาหารบำรุง เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้ทางด้านสุขภาพ การรับประทานอาหาร ทานอาหารยังไงให้ดีต่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ความมหัศจรรย์...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/pornprun_som
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[10] เนิร์สไทยแลนด์ดอทคอม [ www.nursethailand.com]
เนิร์สไทยแลนด์ดอทคอม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์กลางสำหรับวิชาชีพพยาบาล และทีมงานบริการสุขภาพ รวมบทความวิชาการ งานวิจัย บทเรียนบนเว็บไซต์ที่...
Url เว็บไซต์ : www.nursethailand.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[11] แหล่งข้อมูลเพื่อการควบคุมน้ำหนัก [ www.on-diet.com/]
แหล่งข้อมูลเพื่อการควบคุมน้ำหนัก เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพ ปริมาณพลังงานในอาหาร สารให้ความหวานแทนน้ำตาล สูตร...
Url เว็บไซต์ : www.on-diet.com/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[12] โครงการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจร [ www.thaiepilepsy.org/]
โครงการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจร เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์แนะนำโครงการโครงการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจร ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้...
Url เว็บไซต์ : www.thaiepilepsy.org/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[13] โครงการรักหัวใจใส่ใจโคเลสเตอรอล [ www.handc.net]
โครงการรักหัวใจใส่ใจโคเลสเตอรอล เว็บไซต์เกี่ยวกับ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโคเลสเตอรอล ในบทบาทของปัจจัยเสี่ยงหรือร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่...
Url เว็บไซต์ : www.handc.net
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[14] โรคภูมิแพ้ [ www.thaiallergy.com/]
โรคภูมิแพ้ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้คืออะไร สาเหตุของโรค การรักษา ความรู้เรื่องโรคภูมิแพ้สำหรับเ...
Url เว็บไซต์ : www.thaiallergy.com/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[15] ไทยเมดิคอล [ www.thaimed.com]
ไทยเมดิคอล เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งความรู้เรื่องสุขภาพ สำหรับคนไทย บริการเว็บบอร์ดเพื่อถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ นอนกรน
Url เว็บไซต์ : www.thaimed.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[16] ไทยแฟมิลี่แพลนดอทคอม [ www.thaifamilyplan.com]
ไทยแฟมิลี่แพลนดอทคอม เว็บไซต์เกี่ยวกับ สาระความรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด เพื่อที่จะกำหนดเวลาและจำนวนบุตรที่เหมาะสม ข้อม...
Url เว็บไซต์ : www.thaifamilyplan.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[17] ไทยแล็ปออนไลน์ [ www.thailabonline.com]
ไทยแล็ปออนไลน์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โรค และความผิดปกติของร่างกาย การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และกา...
Url เว็บไซต์ : www.thailabonline.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[18] ไม่กินหวาน [ www.maikinwan.com/]
ไม่กินหวาน เว็บไซต์เกี่ยวกับ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มทันตแพทย์ กุมารแพทย์ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อ...
Url เว็บไซต์ : www.maikinwan.com/
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[19] กระบองดอทคอม [ www.krabong.com]
กระบองดอทคอม เว็บไซต์เกี่ยวกับ กลุ่มรำกระบองชีวจิต ข้อมูลดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวทางของชีวจิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดีท็อกซ์ น้...
Url เว็บไซต์ : www.krabong.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ   
[20] ข้อมูลเกี่ยวกับสาร [ prapan20.tripod.com]
ข้อมูลเกี่ยวกับสาร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเบนซีน เดตร้าคลอโรเอทธีลีน โทลูอีน ไตรคลอโรอีเทน ไตรคลอโรเอทธีลีน และไซลีน ป...
Url เว็บไซต์ : prapan20.tripod.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   โรค-และการดูแลสุขภาพ