คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

gallerywallpaper,photo,gallery
gallerywallpaper,photo,gallery
watches
watches
shoes:weareshopingshoes
free shipping both ways, 365-day return policy, 24customer ...
gift
are you still looking for the right buyers in the gift ...
ipodleadingresourceforipodinformation
ipod information
mobileleadingresourceformobileinformation
mobile,i mobile,mobile phone,windows mobile,samsunmobile,lg ...
datingonlineleadingresourcefordatinginformat
free online dating, online dating, dating, dating services, ...
geocities.com/pipoo_sila
บริการสร้าง ภาพยนตร์การ์ตูน ...
ดาวตลกไทยดอทคอม
หากท่านต้องการโชว์ตลก ...
cheapmusicdownloadsbuyerguide|cheapmusicdown
cheap music downloads compared & reviewed

เว็บไซต์แนะนำ


[1] โครงการจัดทำวิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี พ.ศ. 2543-2563 [ st2020.nstda.or.th]
โครงการจัดทำวิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี พ.ศ. 2543-2563 เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการที่สร้าง กระบวนการ กำหนดแนวทางพัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ของประเทศไทย โครงการฯ ศึกษาสถานภาพ ทิศทาง อนาคต และ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อความต้องการทาง เศรษฐกิจ และ สังคม
Url เว็บไซต์ : st2020.nstda.or.th
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[2] โครงการจัดทำวิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี พ.ศ. 2543-2563 [ www.st2020.nstda.or.th]
โครงการจัดทำวิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี พ.ศ. 2543-2563 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นโครงการ ในการสร้างกระบวนการ กำหนดแนวทางพัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ของประเทศไทย ให้มองไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน และ นำไปสู่ แนวนโยบาย ที่ส่วนรวม เห็นพ้อง ที่จะทำร่วมกัน
Url เว็บไซต์ : www.st2020.nstda.or.th
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[3] โครงการช่วยช้าง ภูเก็ต [ www.elephanthelp.org]
โครงการช่วยช้าง ภูเก็ต เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการช่วยช้าง เป็นองค์กร ไม่มุ่งหวังกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อ อนุรักษ์พันธุ์ช้าง และ พัฒนาคุณภาพชีวิตช้าง รวมไปถึง เพื่อป้องกัน และ แก้ปัญหา การ ท่องเที่ยว ในภาคใต้ ของประเทศไทย ที่เกิดจาก ช้าง
Url เว็บไซต์ : www.elephanthelp.org
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[4] โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ [ www.egat.or.th/thai/forest]
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เว็บไซต์เกี่ยวกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมสนับสนุน โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงครองราชย์ปีที่ 50 โดยดำเนินการ ฟื้นฟูป่า อนุรักษ์ ที่มีสภาพเสื่อมโทรม จำนวน 300, 000 ไร่ และ พื้นที่อื่นๆ เช่น ปลูกต้นไม้
Url เว็บไซต์ : www.egat.or.th/thai/forest
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[5] โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ [ geocities.com/twt_cmu]
โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ เว็บไซต์เกี่ยวกับ องค์กร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ แก้ไขปัญหา โสเภณีเด็ก และ มีวัตถุประสงค์ใน การแก้ปัญหา ยาเสพติด ด้วย โดยมีพื้นที่ดำเนินการที ่จังหวัดเชียงราย และ พะเยา ต่อมาได้ ขยายโครงการ ไปที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ลำปาง
Url เว็บไซต์ : geocities.com/twt_cmu
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[6] โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ [ www.twtcmu.org]
โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ เว็บไซต์เกี่ยวกับ จัดตั้งขึ้นภายใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เพื่อแก้ไขปัญหา โสเภณีเด็ก และ ต่อมาได้มี วัตถุประสงค์ ในการ แก้ปัญหา ยาเสพติด อีกด้วย โดยมีพื้นที่ดำเนินการที่ จังหวัดเชียงราย และ พะเยา ต่อมาได้ขยาย โครงการ ไปที่ จังหวัดเชียงใหม่
Url เว็บไซต์ : www.twtcmu.org
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[7] โครงการพัฒนาดอยตุง [ www.doitung.org]
โครงการพัฒนาดอยตุง เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
Url เว็บไซต์ : www.doitung.org
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[8] โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) [ www.kku.ac.th/drought]
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เว็บไซต์เกี่ยวกับ สำนักงานปลัด กระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม ภายใต้ โครงการมิยาซาว่า โดยมีศูนย์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด ภัยแล้ง ด้วย เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ และ
Url เว็บไซต์ : www.kku.ac.th/drought
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[9] โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านในการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ [ siam.to/vfund]
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านในการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านฯ ซึ่งเป็นโครงการ พัฒนาศักยภาพ หมู่บ้าน ในการดำเนินงานตาม นโยบายกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ การดำเนินงาน ตามนโยบาย กองทุนหมู่บ้าน เป็นไปตาม ความมุ่งหมาย
Url เว็บไซต์ : siam.to/vfund
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[10] บ.ตากสิน ฟู้ดส์ จำกัด [ www.shrimptrade.com]
บ.ตากสิน ฟู้ดส์ จำกัด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตัวแทนจำหน่าย อาหารทะเล และ อาหารทะเลแช่แข็ง
Url เว็บไซต์ : www.shrimptrade.com
หมวดหมู่ : ธุรกิจ   ผลิตภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่ม   
[11] โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน [ www.sadp.org]
โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการความร่วมมือ ระหว่าง รัฐบาลไทย กับ รัฐบาลเดนมาร์ก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และ เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการพัฒนา การเกษตร ยั่งยืน ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และ เกษตรกรรายย่อย
Url เว็บไซต์ : www.sadp.org
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[12] โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจน และ คนด้อยโอกาสในสังคมไทย [ www.welfareforall.org]
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจน และ คนด้อยโอกาสในสังคมไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ผลงานวิจัย ของโครงการ และ เป็นที่ แลกเปลี่ยนเรื่องราว เกี่ยวกับ ความยากจน ความขาดแคลน ความไม่เป็นธรรม ทั้งทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ของคนไทย ในยุคปัจจุบัน และ อนาคต เพื่อหาทาง สร้างสรรค์สังคม ที่ดีกว่าสำหรับ คนไทย ท
Url เว็บไซต์ : www.welfareforall.org
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[13] โครงการสมองไหลกลับ [ rbd.nstda.or.th]
โครงการสมองไหลกลับ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นโครงการของ สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่งชาติ ที่ คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบ เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนบุคลากร ด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
Url เว็บไซต์ : rbd.nstda.or.th
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[14] โครงการสานฝันให้น้อง [ sarnfan.8m.com/menu.htm]
โครงการสานฝันให้น้อง เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการช่วยเหลือสังคม และ เยาวชนไทย ที่ด้อยโอกาสทาง การศึกษา ได้มีโอกาสใน การศึกษา มากขึ้น
Url เว็บไซต์ : sarnfan.8m.com/menu.htm
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[15] โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา [ www.kanchanapisek.or.th/kp1]
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการส่วนพระองค์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้กับ พสกนิกร โดยเฉพาะทางด้าน การเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และ อื่นๆ โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งใน บริเวณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นที่ตั้งของโครงการ ส่วนพระองค์ เกี่ยวกับ การเกษตร คล้ายกับจำลอง ความเป็นอยู่ และ กา
Url เว็บไซต์ : www.kanchanapisek.or.th/kp1
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[16] โครงการห้องเรียนสีเขียว [ www.glr.th.com]
โครงการห้องเรียนสีเขียว เว็บไซต์เกี่ยวกับ เพื่อรณรงค์เสริมสร้าง ทัศนคติ ใน การประหยัด ไฟฟ้า และ พลังงาน ให้แก่ เยาวชน โดยการสอดแทรกความรู้ด้าน การใช้ไฟฟ้า เข้าไว้ใน เนื้อหาวิชาเรียน ให้เกิด การเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึง มัธยมศึกษา โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดทัศ
Url เว็บไซต์ : www.glr.th.com
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[17] โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ www.rdpb.go.th]
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายละเอียดเกี่ยวกับ การดำเนินงาน สนองพระราชดำริ โครงการต่างๆ และ ข้อมูลของ ศูนย์ศึกษา การพัฒนา อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
Url เว็บไซต์ : www.rdpb.go.th
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[18] โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ [ www.kanchanapisek.or.th/kp9]
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งข่าวสารความรู้ ว่าด้วยการนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของ สังคมไทย
Url เว็บไซต์ : www.kanchanapisek.or.th/kp9
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[19] โครงการแต้มสีวาดฝัน ปันให้น้อง [ www.mweb.co.th/ngel]
โครงการแต้มสีวาดฝัน ปันให้น้อง เว็บไซต์เกี่ยวกับ องค์การแคร์แห่งประเทศไทย มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ เอ็มเว็บ และ KSC ร่วมกันสร้างสรรค์ เพื่อหารายได้ สมทบกองทุน นมเพื่อเด็กน้อย และ มารดาที่ติดเชื้อ เอดส์ เงินสนับสนุน ทั้งหลายจะใช้ซื้อ นมผงเลี้ยงทารก เนื่องจาก เด็ก ไม่สามารถ ดื่มนม จากแม่ตนเองได้ รวมทั้งเป็
Url เว็บไซต์ : www.mweb.co.th/ngel
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ   
[20] โครงการแม่น้ำของแผ่นดิน ชุด เล่าขานมหานคร [ www.theriverofkings.com]
โครงการแม่น้ำของแผ่นดิน ชุด เล่าขานมหานคร เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการแม่น้ำของแผ่นดิน ชุด เล่าขานมหานคร โครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสนอการแสดง การแสดงละคร เพลง การกุศล นำเสนอในรูปแบบของ ละคร เพลง สมัยใหม่ดำเนินเรื่องด้วย การบรรยายการแสดง การขับร้อง ระบำ ดนตรี ผสมผสานเทคนิค มายากล งานจะมีขึ้นใ
Url เว็บไซต์ : www.theriverofkings.com
หมวดหมู่ : องค์กร   โครงการ