คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ ...
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ

การเรียนการสอน

ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา
เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] ยูนิเน็ต [ www.uni.net.th/]
ยูนิเน็ต เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นโครงการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ (information technology) อย่างมีคุณภาพและมาตราฐานวิ...
Url เว็บไซต์ : www.uni.net.th/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[2] วิชาการ [ www.vcharkarn.com]
วิชาการ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บสำหรับการศึกษาฟรีสมบูรณ์แบบเว็บแรกของเมืองไทย แหล่งคลังข้อสอบเก่าหลายวิชา แมกกาซีนออนไลน์มี...
Url เว็บไซต์ : www.vcharkarn.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[3] ไทยศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ thaistudy.tu.ac.th/]
ไทยศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ โปรแกรมวิชาไทยศึกษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนไทย และนักเรียนต่างประเทศ ที่...
Url เว็บไซต์ : thaistudy.tu.ac.th/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[4] นิเทศออนไลน์ [ www.nitesonline.net]
นิเทศออนไลน์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เครือข่ายการนิเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้น...
Url เว็บไซต์ : www.nitesonline.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[5] บริษัทอักษรเจริญทัศน์จำกัด [ www.aksorn.com]
บริษัทอักษรเจริญทัศน์จำกัด เว็บไซต์เกี่ยวกับ บริการข่าวสารการศึกษา ตอบปัญหาการศึกษา รวบรวมความรู้เพื่อการศึกษาไทย แหล่งพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเ...
Url เว็บไซต์ : www.aksorn.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[6] พาร์ทเนอร์อินเลิร์นนิ่ง [ www.pil.in.th]
พาร์ทเนอร์อินเลิร์นนิ่ง เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และสื่อการสอน บทเรียนดิจดทัลของครูและนักเรียน ตัวอย่างสื่อของอาจารย์ทั่วปร...
Url เว็บไซต์ : www.pil.in.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[7] รศ.ดร.วิรัชวิรัชนิภาวรรณ [ www.wiruch.com/]
รศ.ดร.วิรัชวิรัชนิภาวรรณ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ส่วนบุคคล แสดงและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตำราหนังสือ บทความ ผลงานวิจัย ตลอดจนผลงานอื่น ๆ เ...
Url เว็บไซต์ : www.wiruch.com/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[8] สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกล [ www.dltv.th.org]
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกล เว็บไซต์เกี่ยวกับ สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลไปทั่วประเทศและประเทศใกล้เค...
Url เว็บไซต์ : www.dltv.th.org
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[9] สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) [ www.ntthailand.com]
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นองค์กรของรัฐทำหน้าที่จัดระบบการทดสอบ พัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรี...
Url เว็บไซต์ : www.ntthailand.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[10] สาระความรู้ข่าวสารความบันเทิงสำหรับชาวมัธยมศึกษ [ www.thaigoodview.com/index.html]
สาระความรู้ข่าวสารความบันเทิงสำหรับชาวมัธยมศึกษ เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งรวมความรู้ บทความ ข่าวสาร เกี่ยวกับการศึกษา
Url เว็บไซต์ : www.thaigoodview.com/index.html
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[11] อาจารย์จิราภรณ์ [ www.geocities.com/teacher_jrp/]
อาจารย์จิราภรณ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งรวมความรู้ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ การเงินธุรกิจ การเงินระหว่างประเทศ ...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/teacher_jrp/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[12] เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย [ web.ku.ac.th/schoolnet/]
เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวมความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าของเด็กนักเรียนไทย
Url เว็บไซต์ : web.ku.ac.th/schoolnet/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[13] ไทยศึกษา [ online.anu.edu.au/thaionline/]
ไทยศึกษา เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นโปรแกรมวิชาไทยศึกษา ในประเทศออสเตรเลีย สำหรับผู้สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย วัฒนธรรม ประเพณีไทย
Url เว็บไซต์ : online.anu.edu.au/thaionline/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[14] ไทยเลิร์น [ www.thailearn.net]
ไทยเลิร์น เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ ผู้บริหาร และเด็ก ๆ รวมถึงผู้สนใจ ว่าทำอ...
Url เว็บไซต์ : www.thailearn.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[15] กระดานดำออนไลน์ [ www.kradandum.com]
กระดานดำออนไลน์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมข้อมูลทางด้านการศึกษา วิชาการ เรื่องราวธรรมะ แนะนำเว็บไซต์ทางด้านการศึกษา สอนการสร้างโฮมเพจ...
Url เว็บไซต์ : www.kradandum.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[16] ทีทีรีเซิรส์ [ www.ttresearch.org]
ทีทีรีเซิรส์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายชื่อสถาบันการศึกษาด้านการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม วารสารวิชาการ เวทีระดมความคิดด้านการท่อ...
Url เว็บไซต์ : www.ttresearch.org
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[17] มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย [ www.tcu.uni.net.th]
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการจัดทำหลักสูตรออนไลน...
Url เว็บไซต์ : www.tcu.uni.net.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[18] ศูนย์การศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศไทย [ www.thaied.com/]
ศูนย์การศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการศูนย์การเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับอุดมศึกษาของไทย
Url เว็บไซต์ : www.thaied.com/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[19] สุทธิรา [ www.suthira.net/]
สุทธิรา เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา บทความ ข่าวสารการศึกษา ความรู้ รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฯลฯ
Url เว็บไซต์ : www.suthira.net/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[20] ห้องเรียนบนเว็บ [ cai.au.edu]
ห้องเรียนบนเว็บ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนบนอินเทอร์เน็ต
Url เว็บไซต์ : cai.au.edu
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน