คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

เธ�ธฅเธฑเธ�ธกเธฒเธฃเธดเน�ธญเน
มือ ถือจีน,เครื่องจีน,มือถือจีนแดง,เครื่องจีนแดง,nokia ...
kttsolution@powerofitsolution:softwaredevel
รับเขียนโปรแกรม,รับเขียนเว็บไซต์,รับทำโปรเจ็ค,รับทำโ ...
::gh-cabal::
cabal,gh-cabal,gh cabal,gaghaelcabal
you2game.com
เกมส์,เกม,เกมส์ รถ,เกมส์ ...
thaiportfolio.com™
freelance, thailand freelance, thai freelance, bidfreelance ...
all2home.com:onlineshoppingforelectronics,com
find, shop, and buy computers, laptops, printer intoner, ...
sosothaiitsociety
it,software,utillity,pc,computer,society
sosothaiitsociety
sosothaiitsociety
playpark.comเพลย์พาร์คดอทคอม
playpark, ออดิชั่น, audition, เกมส์เต้น, ...
บล็อกดีๆไม่มีคอนเซ็ป|raiconcept.blogspot.com
blog,wordpress,download,seo,theme,template,freeware,program,ธีม,โปรแกรม ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ

การเรียนการสอน

ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา
เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] ยูนิเน็ต [ www.uni.net.th/]
ยูนิเน็ต เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นโครงการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ (information technology) อย่างมีคุณภาพและมาตราฐานวิ...
Url เว็บไซต์ : www.uni.net.th/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[2] วิชาการ [ www.vcharkarn.com]
วิชาการ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บสำหรับการศึกษาฟรีสมบูรณ์แบบเว็บแรกของเมืองไทย แหล่งคลังข้อสอบเก่าหลายวิชา แมกกาซีนออนไลน์มี...
Url เว็บไซต์ : www.vcharkarn.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[3] ไทยศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ thaistudy.tu.ac.th/]
ไทยศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ โปรแกรมวิชาไทยศึกษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนไทย และนักเรียนต่างประเทศ ที่...
Url เว็บไซต์ : thaistudy.tu.ac.th/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[4] นิเทศออนไลน์ [ www.nitesonline.net]
นิเทศออนไลน์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เครือข่ายการนิเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้น...
Url เว็บไซต์ : www.nitesonline.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[5] บริษัทอักษรเจริญทัศน์จำกัด [ www.aksorn.com]
บริษัทอักษรเจริญทัศน์จำกัด เว็บไซต์เกี่ยวกับ บริการข่าวสารการศึกษา ตอบปัญหาการศึกษา รวบรวมความรู้เพื่อการศึกษาไทย แหล่งพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเ...
Url เว็บไซต์ : www.aksorn.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[6] พาร์ทเนอร์อินเลิร์นนิ่ง [ www.pil.in.th]
พาร์ทเนอร์อินเลิร์นนิ่ง เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และสื่อการสอน บทเรียนดิจดทัลของครูและนักเรียน ตัวอย่างสื่อของอาจารย์ทั่วปร...
Url เว็บไซต์ : www.pil.in.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[7] รศ.ดร.วิรัชวิรัชนิภาวรรณ [ www.wiruch.com/]
รศ.ดร.วิรัชวิรัชนิภาวรรณ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ส่วนบุคคล แสดงและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตำราหนังสือ บทความ ผลงานวิจัย ตลอดจนผลงานอื่น ๆ เ...
Url เว็บไซต์ : www.wiruch.com/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[8] สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกล [ www.dltv.th.org]
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกล เว็บไซต์เกี่ยวกับ สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลไปทั่วประเทศและประเทศใกล้เค...
Url เว็บไซต์ : www.dltv.th.org
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[9] สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) [ www.ntthailand.com]
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นองค์กรของรัฐทำหน้าที่จัดระบบการทดสอบ พัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรี...
Url เว็บไซต์ : www.ntthailand.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[10] สาระความรู้ข่าวสารความบันเทิงสำหรับชาวมัธยมศึกษ [ www.thaigoodview.com/index.html]
สาระความรู้ข่าวสารความบันเทิงสำหรับชาวมัธยมศึกษ เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งรวมความรู้ บทความ ข่าวสาร เกี่ยวกับการศึกษา
Url เว็บไซต์ : www.thaigoodview.com/index.html
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[11] อาจารย์จิราภรณ์ [ www.geocities.com/teacher_jrp/]
อาจารย์จิราภรณ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งรวมความรู้ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ การเงินธุรกิจ การเงินระหว่างประเทศ ...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/teacher_jrp/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[12] เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย [ web.ku.ac.th/schoolnet/]
เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวมความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าของเด็กนักเรียนไทย
Url เว็บไซต์ : web.ku.ac.th/schoolnet/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[13] ไทยศึกษา [ online.anu.edu.au/thaionline/]
ไทยศึกษา เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นโปรแกรมวิชาไทยศึกษา ในประเทศออสเตรเลีย สำหรับผู้สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย วัฒนธรรม ประเพณีไทย
Url เว็บไซต์ : online.anu.edu.au/thaionline/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[14] ไทยเลิร์น [ www.thailearn.net]
ไทยเลิร์น เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ ผู้บริหาร และเด็ก ๆ รวมถึงผู้สนใจ ว่าทำอ...
Url เว็บไซต์ : www.thailearn.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[15] กระดานดำออนไลน์ [ www.kradandum.com]
กระดานดำออนไลน์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมข้อมูลทางด้านการศึกษา วิชาการ เรื่องราวธรรมะ แนะนำเว็บไซต์ทางด้านการศึกษา สอนการสร้างโฮมเพจ...
Url เว็บไซต์ : www.kradandum.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[16] ทีทีรีเซิรส์ [ www.ttresearch.org]
ทีทีรีเซิรส์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายชื่อสถาบันการศึกษาด้านการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม วารสารวิชาการ เวทีระดมความคิดด้านการท่อ...
Url เว็บไซต์ : www.ttresearch.org
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[17] มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย [ www.tcu.uni.net.th]
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการจัดทำหลักสูตรออนไลน...
Url เว็บไซต์ : www.tcu.uni.net.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[18] ศูนย์การศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศไทย [ www.thaied.com/]
ศูนย์การศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการศูนย์การเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับอุดมศึกษาของไทย
Url เว็บไซต์ : www.thaied.com/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[19] สุทธิรา [ www.suthira.net/]
สุทธิรา เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา บทความ ข่าวสารการศึกษา ความรู้ รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฯลฯ
Url เว็บไซต์ : www.suthira.net/
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน   
[20] ห้องเรียนบนเว็บ [ cai.au.edu]
ห้องเรียนบนเว็บ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนบนอินเทอร์เน็ต
Url เว็บไซต์ : cai.au.edu
หมวดหมู่ : การศึกษา   การเรียนการสอน