คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

babycenter.com
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเด็กทารก ...
pctools.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site appeals to a slightly ...
hasbro.com
เว็บไซต์จำหน่ายของเล่นฝึกสมอง ...
modpath.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site caters to a skewing ...
nwa.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site appeals to a more ...
onlinerewardcenter.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site attracts a veslightly ...
WeLoveProperties.com เว็บซื้อ, ขาย, เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
เราเป็นผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ...
brassring.com
เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีและบุคลากรสำหรับงานที่เกี่ยวก ...
lycos.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. http//www.
omahasteaks.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site attracts a skewing ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา
เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] เอ็มยูไอซีแฟนคลับ มหาวิทยาลัยมหิดล [ www.muic.mahidol.ac.th/fanclub]
เอ็มยูไอซีแฟนคลับ มหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์สำหรับนักเรียนกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร และร่วมกิจกรรม
Url เว็บไซต์ : www.muic.mahidol.ac.th/fanclub
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[2] นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [ www28.brinkster.com/chebord]
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ของนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เสนอเรื่องราว
Url เว็บไซต์ : www28.brinkster.com/chebord
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[3] สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม [ www.eto.ku.ac.th]
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ทำหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารวิชาการ ในรูปแบบของการให้การศึกษานอกระบบโรงเรียน รวมไปถึงการผลสอบ
Url เว็บไซต์ : www.eto.ku.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[4] ชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [ tcmc.nisit.kps.ku.ac.th]
ชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูล บทความ สาระความรู้เกี่ยวกับดนตรี ข่าวสาร ประกาศ ของชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Url เว็บไซต์ : tcmc.nisit.kps.ku.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[5] ชมรมถ่ายภาพ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น [ web.kku.ac.th/~fotoclub]
ชมรมถ่ายภาพ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งข้อมูล อำนวยความสะดวกในการติต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิก นักศึกษาตลอตจนบุคคลภายนอก
Url เว็บไซต์ : web.kku.ac.th/~fotoclub
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[6] ชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม [ www.eng.chula.ac.th/~eic]
ชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม เว็บไซต์เกี่ยวกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Url เว็บไซต์ : www.eng.chula.ac.th/~eic
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[7] ชมรมภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ student.nu.ac.th]
ชมรมภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ชมรมภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอข่าวสาร ประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม กระดานสนทนา และฐานข้อมูลศิษย์เก่า
Url เว็บไซต์ : student.nu.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[8] ชมรมยูโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ go.to/kujudo]
ชมรมยูโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติวิชายูโด ประวัติชมรมยูโด ม.เกษตรฯ ภาพท่าทุ่มเรียงตามลำดับอักษร ภาพจากการแข่งขันโอลิมปิค
Url เว็บไซต์ : go.to/kujudo
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[9] ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ web.kku.ac.th/~anurak]
ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลประวัติ สมาชิก กิจกรรม รูปภาพ และกระดานสนทนาของชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัย
Url เว็บไซต์ : web.kku.ac.th/~anurak
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[10] ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ www.asakku.com]
ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายละเอียด วัตถุประสงค์ การดำเนินงานของชมรมอาสาพัฒนา ประวัติของชมรม ห้องสนทนา บทความน่าสนใจ
Url เว็บไซต์ : www.asakku.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[11] ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ www.asa.kku.ac.th]
ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งพบปะสำหรับกลุ่มพลังอาสา ชมรมอาสาพัฒนา ของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ข่าวสาร กิจกรรม การออกค่ายพัฒนา
Url เว็บไซต์ : www.asa.kku.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[12] ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ [ www.volunteerclub.net]
ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เน้นกิจกรรมเพื่อสังคมและเด็กผู้ด้วยโอกาสทางการศึกษา มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นทุกปี มีพลังศรัทธา
Url เว็บไซต์ : www.volunteerclub.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[13] ชุมนุมเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ www.cheertham.com]
ชุมนุมเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายละเอียดเกี่ยวกับ เชียร์ลีดเดอร์ เสื้อเชียร์ งานฟุตบอลประเพณี
Url เว็บไซต์ : www.cheertham.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[14] ทียูทาวน์ TuTown [ www.tutown.com]
ทียูทาวน์ TuTown เว็บไซต์เกี่ยวกับ ทียูทาวน์ TuTown เรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศกิจกรรม เว็บบอร์ดของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Url เว็บไซต์ : www.tutown.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[15] นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ www.on.to/accytu]
นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บบอร์ดของ เพื่อเป็นแหล่งพูดคุย แลกเปลี่ยน
Url เว็บไซต์ : www.on.to/accytu
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[16] นิเทศจุฬา [ www.nitadechula.net]
นิเทศจุฬา เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูล กระดานสนทนา แหล่งพบปะสนทนาสำหรับเพื่อน ๆ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ข่าวสาร
Url เว็บไซต์ : www.nitadechula.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[17] ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ www.scienceubu.com/main/index.php]
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารของศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว
Url เว็บไซต์ : www.scienceubu.com/main/index.php
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[18] ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ รุ่น 23 [ cai.md.chula.ac.th/med23]
ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ รุ่น 23 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ ทำเนียบแพทย์จุฬาฯ รุ่น 23 ข่าวสาร กิจกรรม และรวมรูปภาพเพื่อน ๆ
Url เว็บไซต์ : cai.md.chula.ac.th/med23
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[19] สารอุทยาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.cmupark.com]
สารอุทยาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์สาธารณะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลข่าวสารการเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรม
Url เว็บไซต์ : www.cmupark.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[20] สโมสร โรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.cm.edu/rotaract]
สโมสร โรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลประวัติ กิจกรรม ความหมายและการจัดการ คณะกรรมการและสมาชิกชมรม จุดประสงค์ และภาพกิจกรรมของ สโมสร
Url เว็บไซต์ : www.cm.edu/rotaract
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ