คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ ...
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา
เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] เอ็มยูไอซีแฟนคลับ มหาวิทยาลัยมหิดล [ www.muic.mahidol.ac.th/fanclub]
เอ็มยูไอซีแฟนคลับ มหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์สำหรับนักเรียนกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร และร่วมกิจกรรม
Url เว็บไซต์ : www.muic.mahidol.ac.th/fanclub
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[2] นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [ www28.brinkster.com/chebord]
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ของนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เสนอเรื่องราว
Url เว็บไซต์ : www28.brinkster.com/chebord
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[3] สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม [ www.eto.ku.ac.th]
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ทำหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารวิชาการ ในรูปแบบของการให้การศึกษานอกระบบโรงเรียน รวมไปถึงการผลสอบ
Url เว็บไซต์ : www.eto.ku.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[4] ชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [ tcmc.nisit.kps.ku.ac.th]
ชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูล บทความ สาระความรู้เกี่ยวกับดนตรี ข่าวสาร ประกาศ ของชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Url เว็บไซต์ : tcmc.nisit.kps.ku.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[5] ชมรมถ่ายภาพ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น [ web.kku.ac.th/~fotoclub]
ชมรมถ่ายภาพ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งข้อมูล อำนวยความสะดวกในการติต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิก นักศึกษาตลอตจนบุคคลภายนอก
Url เว็บไซต์ : web.kku.ac.th/~fotoclub
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[6] ชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม [ www.eng.chula.ac.th/~eic]
ชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม เว็บไซต์เกี่ยวกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Url เว็บไซต์ : www.eng.chula.ac.th/~eic
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[7] ชมรมภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ student.nu.ac.th]
ชมรมภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ชมรมภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอข่าวสาร ประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม กระดานสนทนา และฐานข้อมูลศิษย์เก่า
Url เว็บไซต์ : student.nu.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[8] ชมรมยูโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ go.to/kujudo]
ชมรมยูโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติวิชายูโด ประวัติชมรมยูโด ม.เกษตรฯ ภาพท่าทุ่มเรียงตามลำดับอักษร ภาพจากการแข่งขันโอลิมปิค
Url เว็บไซต์ : go.to/kujudo
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[9] ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ web.kku.ac.th/~anurak]
ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลประวัติ สมาชิก กิจกรรม รูปภาพ และกระดานสนทนาของชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัย
Url เว็บไซต์ : web.kku.ac.th/~anurak
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[10] ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ www.asakku.com]
ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายละเอียด วัตถุประสงค์ การดำเนินงานของชมรมอาสาพัฒนา ประวัติของชมรม ห้องสนทนา บทความน่าสนใจ
Url เว็บไซต์ : www.asakku.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[11] ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ www.asa.kku.ac.th]
ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งพบปะสำหรับกลุ่มพลังอาสา ชมรมอาสาพัฒนา ของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ข่าวสาร กิจกรรม การออกค่ายพัฒนา
Url เว็บไซต์ : www.asa.kku.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[12] ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ [ www.volunteerclub.net]
ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เน้นกิจกรรมเพื่อสังคมและเด็กผู้ด้วยโอกาสทางการศึกษา มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นทุกปี มีพลังศรัทธา
Url เว็บไซต์ : www.volunteerclub.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[13] ชุมนุมเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ www.cheertham.com]
ชุมนุมเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายละเอียดเกี่ยวกับ เชียร์ลีดเดอร์ เสื้อเชียร์ งานฟุตบอลประเพณี
Url เว็บไซต์ : www.cheertham.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[14] ทียูทาวน์ TuTown [ www.tutown.com]
ทียูทาวน์ TuTown เว็บไซต์เกี่ยวกับ ทียูทาวน์ TuTown เรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศกิจกรรม เว็บบอร์ดของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Url เว็บไซต์ : www.tutown.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[15] นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ www.on.to/accytu]
นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บบอร์ดของ เพื่อเป็นแหล่งพูดคุย แลกเปลี่ยน
Url เว็บไซต์ : www.on.to/accytu
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[16] นิเทศจุฬา [ www.nitadechula.net]
นิเทศจุฬา เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูล กระดานสนทนา แหล่งพบปะสนทนาสำหรับเพื่อน ๆ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ข่าวสาร
Url เว็บไซต์ : www.nitadechula.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[17] ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ www.scienceubu.com/main/index.php]
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารของศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว
Url เว็บไซต์ : www.scienceubu.com/main/index.php
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[18] ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ รุ่น 23 [ cai.md.chula.ac.th/med23]
ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ รุ่น 23 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ ทำเนียบแพทย์จุฬาฯ รุ่น 23 ข่าวสาร กิจกรรม และรวมรูปภาพเพื่อน ๆ
Url เว็บไซต์ : cai.md.chula.ac.th/med23
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[19] สารอุทยาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.cmupark.com]
สารอุทยาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์สาธารณะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลข่าวสารการเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรม
Url เว็บไซต์ : www.cmupark.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ   
[20] สโมสร โรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.cm.edu/rotaract]
สโมสร โรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลประวัติ กิจกรรม ความหมายและการจัดการ คณะกรรมการและสมาชิกชมรม จุดประสงค์ และภาพกิจกรรมของ สโมสร
Url เว็บไซต์ : www.cm.edu/rotaract
หมวดหมู่ : การศึกษา   ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ