เว็บไซต์แนะนำ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุต
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุท
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่า
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพช
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ ...
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้

ภาษา

ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา
เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] เรียนภาษาไทย [ www.learningthai.com/]
เรียนภาษาไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ การเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ประเพณีว...
Url เว็บไซต์ : www.learningthai.com/
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[2] การใช้ภาษาไทย [ www.speakingthai.com]
การใช้ภาษาไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ การแนะนำหลักการสนทนาด้วยคำพ้องเสียงขั้นพื้นฐาน ที่ได้ปรับปรุงให้ผู้สนใจสามารถศึกษาถึงหลักการ และว...
Url เว็บไซต์ : www.speakingthai.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[3] บริษัทไทยแลงเกวจสเตชั่นจำกัด [ www.tls-group.com]
บริษัทไทยแลงเกวจสเตชั่นจำกัด เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นสถาบันสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในประเทศญี่ปุ่น และมีบริการล่าม แปลเอกสาร และจำหน่ายหนังสือบริษ...
Url เว็บไซต์ : www.tls-group.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[4] พูดภาษาไทย [ www.speakingthai.com/]
พูดภาษาไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ เรียนภาษาไทยผ่านอินเทอร์เน็ต ไวยากรณ์ภาษาไทย การใช้คำ ประโยคต่างๆ มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย
Url เว็บไซต์ : www.speakingthai.com/
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[5] ภาษาอังกฤษจากการอ่านหนังสือพิมพ์ [ www.bangkokpost.net/education/naresuan.htm]
ภาษาอังกฤษจากการอ่านหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เรียนภาษาอังกฤษจากการอ่านหนังสือพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
Url เว็บไซต์ : www.bangkokpost.net/education/naresuan.htm
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[6] ภาษาไทย [ www.thai-language.com/]
ภาษาไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ มีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ความเป็นมาของ...
Url เว็บไซต์ : www.thai-language.com/
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[7] อินเทอร์เน็ตไทยศึกษา [ seasrc.th.net/tie/index.htm]
อินเทอร์เน็ตไทยศึกษา เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งข้อมูลออนไลน์แนะนำกาiรออกเสียงและแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ลิงค์ไปยังห้องสมุดออนไลน์ในไทย พจนานุกร...
Url เว็บไซต์ : seasrc.th.net/tie/index.htm
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[8] เรียนภาษาไทยกับมานีและเพื่อน [ www.learningthai.com/books/manee/index.html]
เรียนภาษาไทยกับมานีและเพื่อน เว็บไซต์เกี่ยวกับ เรียนภาษาไทยกับหนังสือเรียนที่นิยมในประเทศไทย เรื่อง มานี มานะ ประกอบด้วย การแนะนำตัวละคร บทเรียน...
Url เว็บไซต์ : www.learningthai.com/books/manee/index.html
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[9] โครงการเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย [ vaja.nectec.or.th/onlinedemo/]
โครงการเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ วาจา - ข้อความสู่เสียงพูด (vajatts) โครงการเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย บริการสังเคราะห์เ...
Url เว็บไซต์ : vaja.nectec.or.th/onlinedemo/
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[10] บ้านภาษาไทย [ www.ku.ac.th/kuthai/]
บ้านภาษาไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านภาษาไทย สกู๊ปภาษาไทย ภาษาไทยวันนี้ ศิลปวัฒนธรรมไทยและข่าวน่าสนใจ
Url เว็บไซต์ : www.ku.ac.th/kuthai/
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[11] เฟรนช์ฟอไทย [ www.french4thai.com]
เฟรนช์ฟอไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ สอนภาษาฝรั่งเศส ตั้งแต่ โครงสร้างประโยค หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ คำกิริยา บทสนทนา ถาม-ตอบปัญหาทางด้าน...
Url เว็บไซต์ : www.french4thai.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[12] ไชน่าทูเลิร์น [ www.china2learn.com]
ไชน่าทูเลิร์น เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีน รวมถึงการเรียนภาษาจีนทางอินเทอร์เน็ต มีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองจีน...
Url เว็บไซต์ : www.china2learn.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[13] ไทยเลิฟเวอส์ดอทคอท [ www.thaiforlovers.com]
ไทยเลิฟเวอส์ดอทคอท เว็บไซต์เกี่ยวกับ เรียนภาษาไทยสำหรับคู่รัก เพื่อใช้ในโอกาศต่าง ๆ เช่น ในวันวันวาเลนไทน์ วันเกิด แสดงคำขอบคุณ ความรั...
Url เว็บไซต์ : www.thaiforlovers.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[14] บิ๊กโนสซิตี้ดอทคอม [ www.bignosecity.com]
บิ๊กโนสซิตี้ดอทคอม เว็บไซต์เกี่ยวกับ บทเรียนออนไลน์ สอนการใช้ภาษาอังกฤษ ศัพท์แสลง และสำนวนทางธุรกิจ การอ่านออกเสียงและประโยคตัวอย่างกา...
Url เว็บไซต์ : www.bignosecity.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[15] พูดภาษาจีน [ www.speakchinese.cjb.net]
พูดภาษาจีน เว็บไซต์เกี่ยวกับ สอนภาษาจีนออนไลน์ สำหรับคนไทย (เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน)
Url เว็บไซต์ : www.speakchinese.cjb.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[16] ภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ [ frenchclick.tripod.com]
ภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับอักษรภาษาฝรั่งเศส และสระในภาษาฝรั่งเศส การเทียบเสียงในภา...
Url เว็บไซต์ : frenchclick.tripod.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[17] ภาษาไทย [ www.geocities.com/athens/delphi/7225/]
ภาษาไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับคำไทย ภาษาไทย มีบทกลอน นิทาน ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร สัตว์เลี้ยง
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/athens/delphi/7225/
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[18] วิชาภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนราชินีบูรณะ [ www.rn.ac.th/kk]
วิชาภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนราชินีบูรณะ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาภาษาฝรั่งเศส ในโรงเรียนราชินีบูรณะ การเรียนการสอน ผลงานและเกียรติประวัตินักเรี...
Url เว็บไซต์ : www.rn.ac.th/kk
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[19] อีดียูไทย [ www.eduthai.com]
อีดียูไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษา ภาษาต่างประเทศ เรียนรู้ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
Url เว็บไซต์ : www.eduthai.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา   
[20] ไฮบาย [ www.hibye.de.vu]
ไฮบาย เว็บไซต์เกี่ยวกับ เรียนภาษาเยอรมัน และภาษาไทยทั้งไวยกรณ์ การออกเสียง บทสนทนา คำศัพท์ และข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา
Url เว็บไซต์ : www.hibye.de.vu
หมวดหมู่ : การศึกษา   ภาษา