คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ ...
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา
เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น [ www.alumni.kku.ac.th]
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร โครงสร้าง กิจกรรมสมาคม ที่อยู่สมาชิกของสมาคมฯ
Url เว็บไซต์ : www.alumni.kku.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[2] ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ www.archkku.org]
ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับบัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Url เว็บไซต์ : www.archkku.org
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[3] ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ www.geotechkku.com]
ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี อุทกธรณีวิทยา
Url เว็บไซต์ : www.geotechkku.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[4] ศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 24 (รหัส 39) [ www.manneo.com]
ศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 24 (รหัส 39) เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บรุ่นของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมโปรแกรม
Url เว็บไซต์ : www.manneo.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[5] สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ pharm.kku.ac.th/alumni]
สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์รวมบริการข่าวสาร ความก้าวหน้าทางวิชาการและความเคลื่อนไหวในวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์
Url เว็บไซต์ : pharm.kku.ac.th/alumni
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[6] สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ stdvet.kku.ac.th]
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูล รวบรวมข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรฯ
Url เว็บไซต์ : stdvet.kku.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[7] บรรณารักษ์ มข. รุ่นที่ 21 [ www.kkulib21.com]
บรรณารักษ์ มข. รุ่นที่ 21 เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งพบปะ สนทนา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของเพื่อน ๆ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 21 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
Url เว็บไซต์ : www.kkulib21.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[8] ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 4 [ www.geocities.com/ph4kku]
ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 4 เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวมทำเนียบรุ่น เรื่องราวในอดิต ภาพในอดีตของ ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ รุ่น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/ph4kku
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[9] ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 21 [ www.geocities.com/mt21kku]
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 21 เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมข่าวสารภายในรุ่น และข่าวในคณะเทคนิคการแพทย์
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/mt21kku
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[10] สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ www.phkku.com]
สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำหรับเพื่อนๆ ศิษย์เก่าคณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวบรวมรายชื่อบริษัท
Url เว็บไซต์ : www.phkku.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[11] สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ vet.kku.ac.th/vmkku]
สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสาร แก่ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Url เว็บไซต์ : vet.kku.ac.th/vmkku
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[12] สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ alumni.md.kku.ac.th]
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติสมาคม วัตถุประสงค์
Url เว็บไซต์ : alumni.md.kku.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[13] เกียร์ 21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ www.engineerkku.com]
เกียร์ 21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 21 รวมข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และเว็บไซต์
Url เว็บไซต์ : www.engineerkku.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[14] ซีโออีแปด [ www.coe8.com]
ซีโออีแปด เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บรุ่นของคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาชิกสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆได้
Url เว็บไซต์ : www.coe8.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[15] สมาคมศิษย์เก่า เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ aggie.s5.com]
สมาคมศิษย์เก่า เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูล ข่าวสาร แหล่งพบประสำหรับ ศิษย์เก่า เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Url เว็บไซต์ : aggie.s5.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[16] สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ www.geocities.com/phkkuzone]
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บรุ่นของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 (สบ.11) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/phkkuzone
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[17] เว็บรุ่น 19 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ www.geocities.com/ph19kku]
เว็บรุ่น 19 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมเรื่องราวของเพื่อนรวมรุ่น เว็บบอร์ดกระจายข่าวและกิจกรรมต่างๆของเพื่อนในรุ่น
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/ph19kku
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[18] เว็บศิษย์เก่าพัฒนาชุมชนรุ่น 3 รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 29 มข. [ www.geocities.com/kkucd3]
เว็บศิษย์เก่าพัฒนาชุมชนรุ่น 3 รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 29 มข. เว็บไซต์เกี่ยวกับ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่รับทราบข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพวกเราชาวศิษย์เก่าพัฒนาชุมชนรุ่น 3
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/kkucd3
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[19] ชุมชนศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ รุ่น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ www.e-san.org/ph4kku]
ชุมชนศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ รุ่น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งพบปะพูดคุยระหว่างศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ รุ่น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงทำเนียบรุ่น เพลงคณะ
Url เว็บไซต์ : www.e-san.org/ph4kku
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม   
[20] บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 26 [ www.lib26.cjb.net]
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 26 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางที่ติดต่อกันของศิษย์เก่าบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Url เว็บไซต์ : www.lib26.cjb.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม