คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย
หลักสูตรการศึกษา นักธรรม ...
คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ...
บ้านตาด
ประวัติหลวงตาบัวและวัดป่าบ้านตาด ...
ผาเกิ้งดอทคอม
วัดชัยภูมิพิทักษ(ผาเกิ้ง) ...
รายชื่อวัดทั่วราชอาณาจักรไทย
รวบรวมรายชื่อวัดต่าง ...
วัดคีรีสุบรรพต
วัดคีรีสุบรรพต บ้านทุ่งสามัคคี ...
วัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่)จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดจีนประชาสโมสร หรือที่ชาวจีนเรียกว่า ...
วัดดอนกรุงเทพฯ
ข้อมูลของวัดบรมสถล ...
วัดมเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
บอกประวัติความเป็นมาของวัดมเหยงคณ์ ...
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับวัด ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา
เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] เครือข่ายชาวเกษตร มช. รุ่นที่ 37 [ www.aggiecmu37.com]
เครือข่ายชาวเกษตร มช. รุ่นที่ 37 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ศิษย์เก่าเกษตร รุ่นที่ 37 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวบรวมข่าวสารต่าง ๆ ของสมาชิกในรุ่น ข่าว
Url เว็บไซต์ : www.aggiecmu37.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[2] ชมรมศิษย์เก่าภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.geocmu.com]
ชมรมศิษย์เก่าภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ สำหรับแลกเปลี่บนความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาภูมิศาสตร์ ทั้งศิษย์เก่า และปัจจุบัน
Url เว็บไซต์ : www.geocmu.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[3] ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.alumni.cmu.ac.th]
ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสาร สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติความเป็นมา รายนามนายกสมาคม ประธาน
Url เว็บไซต์ : www.alumni.cmu.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[4] สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.sccmu.com]
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมประวัตินักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลนักศึกษา เว็บบอร์ด ห้องสนทนา
Url เว็บไซต์ : www.sccmu.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[5] สมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.mc-cmualumni.com]
สมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ การรวมตัวกันของนักศึกษา สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Url เว็บไซต์ : www.mc-cmualumni.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[6] เกียร์ 29 [ www.gear29.com]
เกียร์ 29 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บรุ่นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 29 ทำเนียบรุ่น ข่าวสาร และเว็บบอร์ด
Url เว็บไซต์ : www.gear29.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[7] เว็บแพทยศาสตร์เชียงใหม่ รุ่นที่ 27 [ cmu27.tripod.com/cmu.html]
เว็บแพทยศาสตร์เชียงใหม่ รุ่นที่ 27 เว็บไซต์เกี่ยวกับ (CMU 27) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง เพื่อแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์
Url เว็บไซต์ : cmu27.tripod.com/cmu.html
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[8] เว็บแพทยศาสตร์เชียงใหม่ รุ่นที่ 30 [ come.to/cmu30]
เว็บแพทยศาสตร์เชียงใหม่ รุ่นที่ 30 เว็บไซต์เกี่ยวกับ (cu 30) เป็นศูนย์รวมแจ้งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์
Url เว็บไซต์ : come.to/cmu30
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[9] แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 22 [ www.22med.com]
แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 22 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บรุ่น นักเรียนแพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 22 เป็นกระดานข่าวถามตอบปัญหาสุขภาพ นัดเจอและพบปะสังสรรค์
Url เว็บไซต์ : www.22med.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[10] แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 32 [ cmu3207.tripod.com]
แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 32 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ศิษย์เก่า พบกับข่าวคราวล่าสุดของเพื่อนๆ ที่อยู่ ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์
Url เว็บไซต์ : cmu3207.tripod.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[11] แพทย์เชียงใหม่รุ่น 34 [ www.geocities.com/ekkawiti/index.html]
แพทย์เชียงใหม่รุ่น 34 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บรุ่นของศิษย์เก่าคณะแพทย์ รุ่น 34 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมที่อยู่ รูปภาพ และข้อมูลทั่วไปของรุ่น
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/ekkawiti/index.html
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[12] ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดตาก [ www.takcmu.com]
ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดตาก เว็บไซต์เกี่ยวกับ ชมรมนักศึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดตาก เพื่อ เป็นแหล่งพบปะ พูดคุย สนทนา ปรึกษา รวมสาระความบันเทิง
Url เว็บไซต์ : www.takcmu.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[13] ชมรมนักศึกษาเก่า สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.socanpcmu.com]
ชมรมนักศึกษาเก่า สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งรวมและติดต่อสื่อสารกันของนักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบันของภาควิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Url เว็บไซต์ : www.socanpcmu.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[14] ชมรมเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 32 [ ams32.freeservers.com]
ชมรมเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 32 เว็บไซต์เกี่ยวกับ โฮมเพจคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Url เว็บไซต์ : ams32.freeservers.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[15] ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช.รุ่น 17 [ www.geocities.com/dn17cmu]
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช.รุ่น 17 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บรุ่นศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์มช.รุ่น17 มีข่าวสารของรุ่น รูปภาพสมาชิก กระดานข่าว และที่อยู่ติดต่อ
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/dn17cmu
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[16] สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.engineercmu.or.th]
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างและส่งเสริมความสามัคคีตลอดให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือกันเองของสมาชิก
Url เว็บไซต์ : www.engineercmu.or.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[17] สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.agcmu.com]
สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมความสามัคคีกัน ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเผยแพร่
Url เว็บไซต์ : www.agcmu.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[18] สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.alumni.chiangmai.ac.th]
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลประวัติ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บทบาท ผลงานการดำเนินงาน รายนามนายกสมาคม กรรมการ
Url เว็บไซต์ : www.alumni.chiangmai.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[19] สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.geocities.com/edu_science]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลกิจกรรม ปฏิทินกำหนดการ กระดานข่าว สมุดเยี่ยม เป็นที่ติดต่อสื่อสารของนักศึกษาที่เรียน สาขาวิทยาศาสตร์
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/edu_science
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ   
[20] เกษตรเชิงดอย [ www.aggie23.com]
เกษตรเชิงดอย เว็บไซต์เกี่ยวกับ แจ้งข่าวสารของชาวคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกระดานสนทนา
Url เว็บไซต์ : www.aggie23.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ