คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

บริษัทกีสซ์คอมมิวนิเคชั่นส์จำกัด
เป็นผู้ให้บริการโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ...
เพลย์โมบัส
เสนอบริการเสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอสี ...
เมจิโมบาย
แคตตาล็อกมือถือออนไลน์ ...
เอสเอ็มเอสดีดี
การเติมเงินรูปแบบใหม่ผ่านบัตรเติมเวลา ...
กัมบาโร่
บริการเกมบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ...
คอร์เดียลวายคลับ
บริการส่งการ์ดอวยพรในรูปแบบ ...
ปัณณวิชเว็บ
รวมเสียงเรียกเข้าโทรศัทพ์มือถือ ...
สวีตเอ็มเอ็มเอส
บริการส่ง sms ตั้งเวลาอัตโนมัติ ...
อีดีโมบาย
ให้บริการหนังสือบนโทรศัพท์มือถือ ...
เท็กท์ทูพิกเจอร์
บริการสำหรับโทรศัพท์มือถือ ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา
เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] http//www.kuntituj2.ob.tc/ [ www.kuntituj2.ob.tc]
http//www.kuntituj2.ob.tc/ เว็บไซต์เกี่ยวกับ http//www.kuntituj2.ob.tc/ Kuntituj
Url เว็บไซต์ : www.kuntituj2.ob.tc
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[2] Webboard แผนกวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา [ www.anake.net63.net]
Webboard แผนกวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เว็บไซต์เกี่ยวกับ Webboard แผนกวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา และ โปรแกรมการศึกษา แผนกวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
Url เว็บไซต์ : www.anake.net63.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[3] คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [ www.aggiefac.lpru.ac.th]
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เว็บไซต์เกี่ยวกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ี่ 9 ถ.ลำปาง - แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 054-237354-5 Copyright ฉ 2009 Faculty of Agricultural Technology at Lampang Rajabhat University
Url เว็บไซต์ : www.aggiefac.lpru.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[4] ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ [ www.appsci.cmru.ac.th]
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่
Url เว็บไซต์ : www.appsci.cmru.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[5] itbic.northcm.ac.th [ itbic.northcm.ac.th]
itbic.northcm.ac.th เว็บไซต์เกี่ยวกับ itbic.northcm.ac.th ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทางด้านไอที มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
Url เว็บไซต์ : itbic.northcm.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[6] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. [ www.arch.kmitl.ac.th]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เว็บไซต์เกี่ยวกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Url เว็บไซต์ : www.arch.kmitl.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[7] Bangkok Flying [ www.bangkokflying.com]
Bangkok Flying เว็บไซต์เกี่ยวกับ Bangkok Flying โรงเรียนการบินเอกชน
Url เว็บไซต์ : www.bangkokflying.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[8] library.sut.ac.th [ library.sut.ac.th]
library.sut.ac.th เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ห้องสมุด
Url เว็บไซต์ : library.sut.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[9] ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ [ www.basju.net]
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เรียนต่อปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เรียนด้านบริหารธุรกิจ เรียนต่อมหาวิทยาเอกชนเด่นด้านภาษา
Url เว็บไซต์ : www.basju.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[10] www.wu.ac.th [ www.wu.ac.th]
www.wu.ac.th เว็บไซต์เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและอยู่ในกำกับของรัฐบาล เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Url เว็บไซต์ : www.wu.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[11] คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [ www.mgts.lpru.ac.th]
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เว็บไซต์เกี่ยวกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5431-6780
Url เว็บไซต์ : www.mgts.lpru.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[12] www.kkcat.ac.th [ www.kkcat.ac.th]
www.kkcat.ac.th เว็บไซต์เกี่ยวกับ www.kkcat.ac.th วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
Url เว็บไซต์ : www.kkcat.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[13] วพบ.ตรัง [ www.bnct.ac.th]
วพบ.ตรัง เว็บไซต์เกี่ยวกับ วพบ.ตรัง วพบ.ตรัง
Url เว็บไซต์ : www.bnct.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[14] www.it.ubru.ac.th [ www.it.ubru.ac.th]
www.it.ubru.ac.th เว็บไซต์เกี่ยวกับ www.it.ubru.ac.th สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Url เว็บไซต์ : www.it.ubru.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[15] www.kasetkorat.ac.th [ www.kasetkorat.ac.th]
www.kasetkorat.ac.th เว็บไซต์เกี่ยวกับ www.kasetkorat.ac.th วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
Url เว็บไซต์ : www.kasetkorat.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[16] www.cpu.ac.th [ www.cpu.ac.th]
www.cpu.ac.th เว็บไซต์เกี่ยวกับ www.cpu.ac.th เป็นเว็บไซต์ของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
Url เว็บไซต์ : www.cpu.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[17] สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 521 กลุ่ม ทสท.52 [ www.it52.co.cc]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 521 กลุ่ม ทสท.52 เว็บไซต์เกี่ยวกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 521 กลุ่ม ทสท.52 ข่าวสาร, นักศึกษา, ไอที, เทคโนโลยีสารสนเทศ, มรภ.ภูเก็ต, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Url เว็บไซต์ : www.it52.co.cc
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[18] Mahasarakham University [ www.inter.msu.ac.th]
Mahasarakham University เว็บไซต์เกี่ยวกับ Mahasarakham University International Relations Office Mahasarakham University
Url เว็บไซต์ : www.inter.msu.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[19] วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม [ www.mvc.ac.th]
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เว็บไซต์เกี่ยวกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 579 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปษณีย์ 44000 โทรศัพท์ 0-4371-1371, 0-4372-3224 โทรสาร 0-4372-1865 อีเมล์ info@mvc.ac.th
Url เว็บไซต์ : www.mvc.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย   
[20] มหาวิทยาลัยอีสาน [ www.esu.ac.th]
มหาวิทยาลัยอีสาน เว็บไซต์เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยอีสาน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสาน ปริญญาตรี ปริญญาโท
Url เว็บไซต์ : www.esu.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย