คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและชายฝั่งทะเล
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทะเล ...
กองทุนเฝ้าระวังป่าเต่าดำ
กองทุนเฝ้าระวังป่าเต่าดำ ...
การทดสอบการให้ค่าคะแนนแก่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน
เป็นการติดตามคุณภาพน้ำในบริเวณลำธารภูหินเหล็กไฟ ...
การสำรวจทรัพยากรแร่ในทะเลประเทศไทย
การสำรวจทรัพยากรแร่ ...
ขยะมูลฝอยและการกำจัด
ข้อมูลเกี่ยวกับขยะ ...
คลองอู่ตะเภา
เว็บไซต์สำหรับคนรักคลอง ...
ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย ...
ประมวลภาพการศึกษาเปรียบเทียบการเก็บตัวอย่างด้วยกร
ประมวลภาพการศึกษาเปรียบเทียบการเก็บตัวอย่าง ...
งานวิจัยสัตว์หน้าดินที่ภูกระดึง
การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินบริเวณน้ำตกเ ...
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทจากประเทศลาว ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา
เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] welcometoajarnjobspace.com [ www.ajarnjobspace.com]
welcometoajarnjobspace.com เว็บไซต์เกี่ยวกับ jobs thailand teacher education employment advertising
Url เว็บไซต์ : www.ajarnjobspace.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[2] car&bikecarzycommunityforum [ wheelcraze.com]
car&bikecarzycommunityforum เว็บไซต์เกี่ยวกับ car bike wheel
Url เว็บไซต์ : wheelcraze.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[3] 123 Oxford Dictionary & ELT Book [ www.oxfordthailand.com]
123 Oxford Dictionary & ELT Book เว็บไซต์เกี่ยวกับ Books & Learning Resources by Oxford University Press หนังสือและสื่อการเรียนการสอน โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Url เว็บไซต์ : www.oxfordthailand.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[4] Japanese Thai Dictionary [ www.jtdic.com]
Japanese Thai Dictionary เว็บไซต์เกี่ยวกับ เวปค้นหาคำศัพท์ญี่ปุ่นไทยทั้งแบบออนไลน์และติดตั้งในเครื่อง ฟรี!!!
Url เว็บไซต์ : www.jtdic.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[5] Jeffreys Japanese-English Dictionary Server [ linear.mv.com/cgi-bin/j-e/euc/tty/dict]
Jeffreys Japanese-English Dictionary Server เว็บไซต์เกี่ยวกับ ดิกชันนารี ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ สืบค้นโดยใช้ ภาษาอังกฤษ หรือใช้อักษร (ROMAJI) จะให้ทั้งคำ และ ประโยคที่เกี่ยวข้องด้วย
Url เว็บไซต์ : linear.mv.com/cgi-bin/j-e/euc/tty/dict
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[6] ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ [ dic.moohin.com]
ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ เว็บไซต์เกี่ยวกับ นี้ สร้างสรรค์ขึ้นโดยดัดแปลงมาจาก พจนานุกรม เล็กซิตรอน ซึ่งพัฒนาโดย ศูนย์ เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
Url เว็บไซต์ : dic.moohin.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[7] พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต [ webdic.port5.com]
พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นการอำนวยความสะดวก ในการค้นหาความหมาย ของ คำศัพท์ ทางด้าน คอมพิวเตอร์ ของผู้ที่ต้อง การศึกษา เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
Url เว็บไซต์ : webdic.port5.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[8] ร้านเฉลิมนิจ [ www.chalermnit.com]
ร้านเฉลิมนิจ เว็บไซต์เกี่ยวกับ สำนักพิมพ์ และ ผู้จัดจำหน่าย หนังสือประเภท ประวัติศาสตร์ ดิกชันนารี วรรณกรรม และ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของชาว เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ มามากกว่า 50 ปี
Url เว็บไซต์ : www.chalermnit.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[9] สำนักพิมพ์นครเขษมบุ๊คสโตร์ [ www.nkbook.com]
สำนักพิมพ์นครเขษมบุ๊คสโตร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ จัดจำหน่ายพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย, ไทย-ฝรั่งเศส, ฝรั่งเศส-อังกฤษ-ไทย แต่งโดย ศาสตราจารย์ น.อ. พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ ร.น.
Url เว็บไซต์ : www.nkbook.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[10] อนิจัง [ www.geocities.com/thaiok1/index.htm]
อนิจัง เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับ พุทธศาสนา อ่าน และ ค้นหา พระไตรปิฎก แจกพระไตรปิฏก บทสวดมนต์ คำอาราธนา การทำสมาธิ พระอภิธรรม พจนานุกรม พุทธศาสน์
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/thaiok1/index.htm
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม