คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

babycenter.com
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเด็กทารก ...
pctools.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site appeals to a slightly ...
hasbro.com
เว็บไซต์จำหน่ายของเล่นฝึกสมอง ...
modpath.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site caters to a skewing ...
nwa.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site appeals to a more ...
onlinerewardcenter.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site attracts a veslightly ...
WeLoveProperties.com เว็บซื้อ, ขาย, เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
เราเป็นผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ...
brassring.com
เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีและบุคลากรสำหรับงานที่เกี่ยวก ...
lycos.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. http//www.
omahasteaks.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site attracts a skewing ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา
เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] welcometoajarnjobspace.com [ www.ajarnjobspace.com]
welcometoajarnjobspace.com เว็บไซต์เกี่ยวกับ jobs thailand teacher education employment advertising
Url เว็บไซต์ : www.ajarnjobspace.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[2] car&bikecarzycommunityforum [ wheelcraze.com]
car&bikecarzycommunityforum เว็บไซต์เกี่ยวกับ car bike wheel
Url เว็บไซต์ : wheelcraze.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[3] 123 Oxford Dictionary & ELT Book [ www.oxfordthailand.com]
123 Oxford Dictionary & ELT Book เว็บไซต์เกี่ยวกับ Books & Learning Resources by Oxford University Press หนังสือและสื่อการเรียนการสอน โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Url เว็บไซต์ : www.oxfordthailand.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[4] Japanese Thai Dictionary [ www.jtdic.com]
Japanese Thai Dictionary เว็บไซต์เกี่ยวกับ เวปค้นหาคำศัพท์ญี่ปุ่นไทยทั้งแบบออนไลน์และติดตั้งในเครื่อง ฟรี!!!
Url เว็บไซต์ : www.jtdic.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[5] Jeffreys Japanese-English Dictionary Server [ linear.mv.com/cgi-bin/j-e/euc/tty/dict]
Jeffreys Japanese-English Dictionary Server เว็บไซต์เกี่ยวกับ ดิกชันนารี ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ สืบค้นโดยใช้ ภาษาอังกฤษ หรือใช้อักษร (ROMAJI) จะให้ทั้งคำ และ ประโยคที่เกี่ยวข้องด้วย
Url เว็บไซต์ : linear.mv.com/cgi-bin/j-e/euc/tty/dict
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[6] ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ [ dic.moohin.com]
ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ เว็บไซต์เกี่ยวกับ นี้ สร้างสรรค์ขึ้นโดยดัดแปลงมาจาก พจนานุกรม เล็กซิตรอน ซึ่งพัฒนาโดย ศูนย์ เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
Url เว็บไซต์ : dic.moohin.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[7] พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต [ webdic.port5.com]
พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นการอำนวยความสะดวก ในการค้นหาความหมาย ของ คำศัพท์ ทางด้าน คอมพิวเตอร์ ของผู้ที่ต้อง การศึกษา เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
Url เว็บไซต์ : webdic.port5.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[8] ร้านเฉลิมนิจ [ www.chalermnit.com]
ร้านเฉลิมนิจ เว็บไซต์เกี่ยวกับ สำนักพิมพ์ และ ผู้จัดจำหน่าย หนังสือประเภท ประวัติศาสตร์ ดิกชันนารี วรรณกรรม และ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของชาว เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ มามากกว่า 50 ปี
Url เว็บไซต์ : www.chalermnit.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[9] สำนักพิมพ์นครเขษมบุ๊คสโตร์ [ www.nkbook.com]
สำนักพิมพ์นครเขษมบุ๊คสโตร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ จัดจำหน่ายพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย, ไทย-ฝรั่งเศส, ฝรั่งเศส-อังกฤษ-ไทย แต่งโดย ศาสตราจารย์ น.อ. พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ ร.น.
Url เว็บไซต์ : www.nkbook.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม   
[10] อนิจัง [ www.geocities.com/thaiok1/index.htm]
อนิจัง เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับ พุทธศาสนา อ่าน และ ค้นหา พระไตรปิฎก แจกพระไตรปิฏก บทสวดมนต์ คำอาราธนา การทำสมาธิ พระอภิธรรม พจนานุกรม พุทธศาสน์
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/thaiok1/index.htm
หมวดหมู่ : การศึกษา   สารานุกรม-พจนานุกรม