คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ ...
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา
เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] myfirstinfo.com [ www.myfirstinfo.com/]
myfirstinfo.com เว็บไซต์เกี่ยวกับ ระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ที่ผู้ใช้บริการสามารถทำการสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง ด้วยระบบให้บริการที่ทันสมัยและเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่ประหยัดเวลากว่าการวิ่งหาข้อมูลตามที่ต่างๆ
Url เว็บไซต์ : www.myfirstinfo.com/
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[2] ห้องสมุดเสมือนคอมพิวเตอร์ [ www.utexas.edu/computer/vcl]
ห้องสมุดเสมือนคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต บทวิจารณ์แนะนำหนังสือ มีบทความจากวารสารให้อ่าน ...
Url เว็บไซต์ : www.utexas.edu/computer/vcl
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[3] หอสมุดแห่งชาติ [ www.nlt.go.th/]
หอสมุดแห่งชาติ เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำประวัติความเป็นมาของสำนักหอสมุด การให้บริการ เวลาเปิดทำการ
Url เว็บไซต์ : www.nlt.go.th/
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[4] ห้องสมุดelib [ www.elib-online.com/]
ห้องสมุดelib เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งความรู้ด้านกฏหมาย คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน การซ่อมแซมบ้าน ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ปัญหา...
Url เว็บไซต์ : www.elib-online.com/
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[5] ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอทับคล้อจังหวัด [ library.watthapklo.com/]
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอทับคล้อจังหวัด เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง บุคลาก...
Url เว็บไซต์ : library.watthapklo.com/
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[6] ห้องสมุดมารวย [ www.maruey.com]
ห้องสมุดมารวย เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งสารสนเทศด้านตลาดเงิน ตลาดทุน และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แนะนำห้องสมุดมารวย ความเป็นมา เวลาเปิด...
Url เว็บไซต์ : www.maruey.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[7] ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์กรมการศึกษานอกโรงเรียน [ dnfe5.nfe.go.th]
ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์กรมการศึกษานอกโรงเรียน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี, หนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ข้อมูลท้องถิ่น ชุดวิชาและบรรณ...
Url เว็บไซต์ : dnfe5.nfe.go.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[8] ห้องสมุดไทย [ www.geocities.com/thailibrary]
ห้องสมุดไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งรวมความรู้เพื่อคนไทย รวมชีวประวัติบุคคล รวบรวมความรู้บนเว็บไซต์ไทย มาจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อคว...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/thailibrary
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[9] อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ [ www.tkpark.or.th/]
อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นห้องสมุดที่มีหนังสือ ข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย หลากหลายรูปแบบ มีพื้นที่กิจกรรม เอนกประสงค์ที่ส่ง...
Url เว็บไซต์ : www.tkpark.or.th/
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[10] สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพ [ www.tla.or.th]
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข่าวสาร กิจกรรม ประวัติ ข้อบังคับของสมาคม แผนกในสมาคม ชมรมในสังกัด บริการของห้องสมุด
Url เว็บไซต์ : www.tla.or.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[11] ห้องสมุดนิวล์สันเฮย์ [ www.neilsonhayslibrary.com]
ห้องสมุดนิวล์สันเฮย์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำห้องสมุด ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก หนังสือใหม่ แจ้งข่าวสาร และกิจกรรมของห้องสมุด
Url เว็บไซต์ : www.neilsonhayslibrary.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[12] ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี [ dnfe5.nfe.go.th/cumalylib]
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เว็บไซต์เกี่ยวกับ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อสนองแนวทางพระราชดำริในการส่งเสริมการ...
Url เว็บไซต์ : dnfe5.nfe.go.th/cumalylib
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[13] ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา [ www.dmh.go.th/sty_lib/]
ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมตำราเกี่ยวกับแพทย์ วารสาร นิตยสาร และอื่น ๆ มีฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ ฐานข้อมูลวารสาร ให...
Url เว็บไซต์ : www.dmh.go.th/sty_lib/
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[14] ห้องสมุดไทยออนไลน์ [ www.thailib.com]
ห้องสมุดไทยออนไลน์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ห้องสมุดไทยออนไลน์ ให้บริการยืมหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีหนังสือบริการทุกประเภท เช่น คอมพิวเ...
Url เว็บไซต์ : www.thailib.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[15] ห้องสมุดเอสซีอี [ www.cybered.co.th/scelibrary/index.htm]
ห้องสมุดเอสซีอี เว็บไซต์เกี่ยวกับ บริการสืบค้นข้อมูล แนะนำสืบค้น พจนานุกรมพุทธศาสน์ อธิบายศัพท์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย...
Url เว็บไซต์ : www.cybered.co.th/scelibrary/index.htm
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[16] ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอทองผาภูมิ [ www.plst.net]
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอทองผาภูมิ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ของห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีข้อมูลสถานที่ท่องเที่...
Url เว็บไซต์ : www.plst.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[17] ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตร [ www.geocities.com/phichit_library]
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตร เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตร ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน บริการของห้องสมุด และเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจัง...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/phichit_library
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[18] ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ [ www.geocities.com/cmlibrary2003]
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ระเบียบการใช้ห้องสมุด การบริการ บุคลากร โครงการประจำปี และภา...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/cmlibrary2003
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[19] ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอวังทรายพูนจังห [ www.geocities.com/wangsaiphun_library]
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอวังทรายพูนจังห เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อใหม่ และ...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/wangsaiphun_library
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล   
[20] ห้องสมุดออนไลน์ [ www.se-ed.net/hem_2006/onlinelibrary]
ห้องสมุดออนไลน์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมรายชื่อห้องสมุดของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงเรียน หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดประชาช...
Url เว็บไซต์ : www.se-ed.net/hem_2006/onlinelibrary
หมวดหมู่ : การศึกษา   ห้องสมุด-และฐานข้อมูล