คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

babycenter.com
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเด็กทารก ...
pctools.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site appeals to a slightly ...
hasbro.com
เว็บไซต์จำหน่ายของเล่นฝึกสมอง ...
modpath.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site caters to a skewing ...
nwa.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site appeals to a more ...
onlinerewardcenter.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site attracts a veslightly ...
WeLoveProperties.com เว็บซื้อ, ขาย, เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
เราเป็นผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ...
brassring.com
เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีและบุคลากรสำหรับงานที่เกี่ยวก ...
lycos.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. http//www.
omahasteaks.com
2.7M+ U.S. monthly uniques. The site attracts a skewing ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา

อาชีวศึกษา

เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี [ auto.orgfree.com]
แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เว็บไซต์เกี่ยวกับ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
Url เว็บไซต์ : auto.orgfree.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[2] วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร [ www.mec.ac.th]
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เว็บไซต์เกี่ยวกับ สอน ปวช. ปวส. เทียบโอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Url เว็บไซต์ : www.mec.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[3] โรงเรียนชลบุรีบริหารธุรกิจ [ www.c-bac.co.cc]
โรงเรียนชลบุรีบริหารธุรกิจ เว็บไซต์เกี่ยวกับ chonburi business administration college [c-bac]
Url เว็บไซต์ : www.c-bac.co.cc
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[4] วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง [ www.sie.ac.th]
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เว็บไซต์เกี่ยวกับ เปิดสอน ระดับ ปวช. ปวส. ทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี ภูมิทัศน์สวย
Url เว็บไซต์ : www.sie.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[5] ระบบบัญชีautoflightโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปengin [ www.autoflight.net]
ระบบบัญชีautoflightโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปengin เว็บไซต์เกี่ยวกับ ระบบบัญชี autoflight basic ชุดเดียวครบ 16 ระบบ ซื้อ ขาย จ่าย รับ เพิ่มความสะดวกสบายด้วย !โปรแกรมส่วนขยาย! -โปรแกรมเพื่องานผลิต -โปรแกรมเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก -โปรแกรมerp sql data
Url เว็บไซต์ : www.autoflight.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[6] วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน [ www.pnt.ac.th]
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน เว็บไซต์เกี่ยวกับ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน,วิทยาลัย,การอาชีพ,อาชีวะ,อาชีวศึกษา,พนมทวน,
Url เว็บไซต์ : www.pnt.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[7] วิทยาลัยเทคนิคเลย [ www.loeien.com]
วิทยาลัยเทคนิคเลย เว็บไซต์เกี่ยวกับ วิทยาลัยเทคนิคเลย,เทคนิคเลย,เลย,ช่างอิเล็ก,อิเล็กทรอนิกส์,วท.เลย
Url เว็บไซต์ : www.loeien.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[8] สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) [ www.vec.go.th/]
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา ข่าวสาร สถานศึกษา สถิติอาชีวศึกษา ข่าวสาร กจ. โครงการพิเศษ และข้อมูลข่าวสารต่าง...
Url เว็บไซต์ : www.vec.go.th/
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[9] วิทยาลัยชุมชนระนอง [ www.ranong-cc.ac.th]
วิทยาลัยชุมชนระนอง เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่เลขที่ 7/20-21 ถนนผาดาด ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ : (077)8210...
Url เว็บไซต์ : www.ranong-cc.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[10] การอาชีวศึกษาไทย [ www.thaive.com]
การอาชีวศึกษาไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ การอาชีวศึกษาไทย ข้อมูลและเอกสาร ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงการอาชีวศึกษาไทย รวบรวมข้อมูลทางการอาช...
Url เว็บไซต์ : www.thaive.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[11] ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ [ www.svsc.moe.go.th]
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เว็บไซต์เกี่ยวกับ องค์กรที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคใต้ ให้สามาร...
Url เว็บไซต์ : www.svsc.moe.go.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[12] โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ [ www.popcare.com]
โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ผลิตบุคลากรเพื่องานผู้ช่วยการพยาบาล รับปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเรื่อง การดูแลผู้...
Url เว็บไซต์ : www.popcare.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[13] สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4 [ www.sukhothaitc.ac.th/iven4]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4 เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร. (055) 614434 โทรสาร (055)...
Url เว็บไซต์ : www.sukhothaitc.ac.th/iven4
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[14] วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร [ www.ppoly.com]
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056-613481 โทรสาร 056-61...
Url เว็บไซต์ : www.ppoly.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[15] ศูนย์ปฏิบัติการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี [ www.vcr1.in.th/ratchaburi/index.htm]
ศูนย์ปฏิบัติการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ปฏิบัติการอาชีวสึกษาจ...
Url เว็บไซต์ : www.vcr1.in.th/ratchaburi/index.htm
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[16] อาชีวะดอทคอม [ www.archeewa.com]
อาชีวะดอทคอม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์ประสานงานของกลุ่มอาชีวะศึกษาโดยความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.) เป็นแห...
Url เว็บไซต์ : www.archeewa.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[17] ศูนย์ปฏิบัติการอาชีวศึกษาภาคใต้ [ www.soc.svec.go.th]
ศูนย์ปฏิบัติการอาชีวศึกษาภาคใต้ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เสนอผลงานและรายงานการดำเนินงานของวิทยาลัยและอาชีวศึกษาจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้
Url เว็บไซต์ : www.soc.svec.go.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[18] สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1 [ www.arpt.moe.go.th]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1 เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ 10 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-333000
Url เว็บไซต์ : www.arpt.moe.go.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[19] วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์แสตมฟอร์ด [ www.stamford.edu]
วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์แสตมฟอร์ด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ 1458 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ (032)520789 โทรสาร (032)442324
Url เว็บไซต์ : www.stamford.edu
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[20] วิทยาลัยราชสุดา [ www.rs.mahidol.ac.th]
วิทยาลัยราชสุดา เว็บไซต์เกี่ยวกับ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการผู้พิการ หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้พ...
Url เว็บไซต์ : www.rs.mahidol.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา