คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ ...
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา

อาชีวศึกษา

เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี [ auto.orgfree.com]
แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เว็บไซต์เกี่ยวกับ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
Url เว็บไซต์ : auto.orgfree.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[2] วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร [ www.mec.ac.th]
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เว็บไซต์เกี่ยวกับ สอน ปวช. ปวส. เทียบโอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Url เว็บไซต์ : www.mec.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[3] โรงเรียนชลบุรีบริหารธุรกิจ [ www.c-bac.co.cc]
โรงเรียนชลบุรีบริหารธุรกิจ เว็บไซต์เกี่ยวกับ chonburi business administration college [c-bac]
Url เว็บไซต์ : www.c-bac.co.cc
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[4] วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง [ www.sie.ac.th]
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เว็บไซต์เกี่ยวกับ เปิดสอน ระดับ ปวช. ปวส. ทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี ภูมิทัศน์สวย
Url เว็บไซต์ : www.sie.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[5] ระบบบัญชีautoflightโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปengin [ www.autoflight.net]
ระบบบัญชีautoflightโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปengin เว็บไซต์เกี่ยวกับ ระบบบัญชี autoflight basic ชุดเดียวครบ 16 ระบบ ซื้อ ขาย จ่าย รับ เพิ่มความสะดวกสบายด้วย !โปรแกรมส่วนขยาย! -โปรแกรมเพื่องานผลิต -โปรแกรมเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก -โปรแกรมerp sql data
Url เว็บไซต์ : www.autoflight.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[6] วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน [ www.pnt.ac.th]
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน เว็บไซต์เกี่ยวกับ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน,วิทยาลัย,การอาชีพ,อาชีวะ,อาชีวศึกษา,พนมทวน,
Url เว็บไซต์ : www.pnt.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[7] วิทยาลัยเทคนิคเลย [ www.loeien.com]
วิทยาลัยเทคนิคเลย เว็บไซต์เกี่ยวกับ วิทยาลัยเทคนิคเลย,เทคนิคเลย,เลย,ช่างอิเล็ก,อิเล็กทรอนิกส์,วท.เลย
Url เว็บไซต์ : www.loeien.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[8] สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) [ www.vec.go.th/]
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา ข่าวสาร สถานศึกษา สถิติอาชีวศึกษา ข่าวสาร กจ. โครงการพิเศษ และข้อมูลข่าวสารต่าง...
Url เว็บไซต์ : www.vec.go.th/
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[9] วิทยาลัยชุมชนระนอง [ www.ranong-cc.ac.th]
วิทยาลัยชุมชนระนอง เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่เลขที่ 7/20-21 ถนนผาดาด ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ : (077)8210...
Url เว็บไซต์ : www.ranong-cc.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[10] การอาชีวศึกษาไทย [ www.thaive.com]
การอาชีวศึกษาไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ การอาชีวศึกษาไทย ข้อมูลและเอกสาร ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงการอาชีวศึกษาไทย รวบรวมข้อมูลทางการอาช...
Url เว็บไซต์ : www.thaive.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[11] ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ [ www.svsc.moe.go.th]
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เว็บไซต์เกี่ยวกับ องค์กรที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคใต้ ให้สามาร...
Url เว็บไซต์ : www.svsc.moe.go.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[12] โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ [ www.popcare.com]
โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ผลิตบุคลากรเพื่องานผู้ช่วยการพยาบาล รับปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเรื่อง การดูแลผู้...
Url เว็บไซต์ : www.popcare.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[13] สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4 [ www.sukhothaitc.ac.th/iven4]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4 เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร. (055) 614434 โทรสาร (055)...
Url เว็บไซต์ : www.sukhothaitc.ac.th/iven4
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[14] วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร [ www.ppoly.com]
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056-613481 โทรสาร 056-61...
Url เว็บไซต์ : www.ppoly.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[15] ศูนย์ปฏิบัติการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี [ www.vcr1.in.th/ratchaburi/index.htm]
ศูนย์ปฏิบัติการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ปฏิบัติการอาชีวสึกษาจ...
Url เว็บไซต์ : www.vcr1.in.th/ratchaburi/index.htm
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[16] อาชีวะดอทคอม [ www.archeewa.com]
อาชีวะดอทคอม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์ประสานงานของกลุ่มอาชีวะศึกษาโดยความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.) เป็นแห...
Url เว็บไซต์ : www.archeewa.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[17] ศูนย์ปฏิบัติการอาชีวศึกษาภาคใต้ [ www.soc.svec.go.th]
ศูนย์ปฏิบัติการอาชีวศึกษาภาคใต้ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เสนอผลงานและรายงานการดำเนินงานของวิทยาลัยและอาชีวศึกษาจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้
Url เว็บไซต์ : www.soc.svec.go.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[18] สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1 [ www.arpt.moe.go.th]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1 เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ 10 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-333000
Url เว็บไซต์ : www.arpt.moe.go.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[19] วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์แสตมฟอร์ด [ www.stamford.edu]
วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์แสตมฟอร์ด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ 1458 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ (032)520789 โทรสาร (032)442324
Url เว็บไซต์ : www.stamford.edu
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา   
[20] วิทยาลัยราชสุดา [ www.rs.mahidol.ac.th]
วิทยาลัยราชสุดา เว็บไซต์เกี่ยวกับ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการผู้พิการ หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้พ...
Url เว็บไซต์ : www.rs.mahidol.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   อาชีวศึกษา