คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ ...
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา

เอ็นทรานซ์

ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] ข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง [ www.entrance.mis.mua.go.th/exam_paper.htm]
ข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อสอบเก่าระบบเอ็นทรานซ์ 2543-2548 และข้อสอบวิชาเฉพาะ ระบบ admissions
Url เว็บไซต์ : www.entrance.mis.mua.go.th/exam_paper.htm
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[2] ปทุมคงคาคอมมูนิตี้ [ www.patum.info]
ปทุมคงคาคอมมูนิตี้ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการสอบสมัครศึกษาต่อ a-net การสอบตรง ku และอื่นๆ
Url เว็บไซต์ : www.patum.info
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[3] ตัวอย่างข้อสอบo-netและa-netwww.seal2thai.org [ www.seal2thai.org/sara/sara023.htm]
ตัวอย่างข้อสอบo-netและa-netwww.seal2thai.org เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตัวอย่างข้อสอบ o-net และ a-net
Url เว็บไซต์ : www.seal2thai.org/sara/sara023.htm
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[4] คิดคะแนน [ admission.cuas.or.th/sumscore51/index2.html]
คิดคะแนน เว็บไซต์เกี่ยวกับ คำนวณคะแนน(ทดลอง)โดยกลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Url เว็บไซต์ : admission.cuas.or.th/sumscore51/index2.html
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[5] คะแนนo-netปี2550 [ o-net.it.chula.ac.th]
คะแนนo-netปี2550 เว็บไซต์เกี่ยวกับ ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ประจำปีพุทธศักราช 2550 (ม.6/เทียบเท่า)
Url เว็บไซต์ : o-net.it.chula.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[6] ประกาศสถานที่สอบ/เลขที่นั่งสอบonetปีการศึกษา2 [ reg.niets.or.th/onet_seat51]
ประกาศสถานที่สอบ/เลขที่นั่งสอบonetปีการศึกษา2 เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประกาศสถานที่สอบ / เลขที่นั่งสอบ onet ปีการศึกษา 2550 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
Url เว็บไซต์ : reg.niets.or.th/onet_seat51
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[7] คะแนนo-netปี2550 [ reg.niets.or.th/onetscor50]
คะแนนo-netปี2550 เว็บไซต์เกี่ยวกับ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ประจำปีพุทธศักราช 2550 (ม.6/เทียบเท่า)
Url เว็บไซต์ : reg.niets.or.th/onetscor50
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[8] การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง [ www.cuas.or.th/]
การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูล มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ admissions สถานที่ติดต่อมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ร่วมโครงการ ad...
Url เว็บไซต์ : www.cuas.or.th/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[9] เว็บเอ็นทรานซ์ของสกอ. [ entrance.mis.mua.go.th/]
เว็บเอ็นทรานซ์ของสกอ. เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลเอ็นทรานซ์ ของ สกอ. กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ...
Url เว็บไซต์ : entrance.mis.mua.go.th/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[10] เว็บไซต์เอ็นทรานซ์ของสกอ. [ www.entrance.mis.mua.go.th/]
เว็บไซต์เอ็นทรานซ์ของสกอ. เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลการประกาศผลสอบเอ็นทรานซ์ คะแนนสอบการสอบวัดความรู้ฯ ผลสอบ o-net
Url เว็บไซต์ : www.entrance.mis.mua.go.th/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[11] เอ็ดดูเคชั่นโซน [ www.eduzones.com/]
เอ็ดดูเคชั่นโซน เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะแนวการศึกษาต่อแบบออนไลน์ จัดติวเอนท์ออนไลน์กระจายโอกาสทางการศึกษา ให้คำปรึกษาทุกคำถามการศึกษา ...
Url เว็บไซต์ : www.eduzones.com/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[12] เอ็ดดูโซน [ www.eduzones.com]
เอ็ดดูโซน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลการเอ็นทรานซ์ พร้อมทั้งการประกาศผลสอบ admission 2549
Url เว็บไซต์ : www.eduzones.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[13] ข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง [ 202.28.19.70/exam_paper/paplst5.asp]
ข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง เว็บไซต์เกี่ยวกับ ระบบค้นหาข้อสอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย เอ็นทรานซ์ ย้อนหลัง ทุกรายวิชา
Url เว็บไซต์ : 202.28.19.70/exam_paper/paplst5.asp
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[14] ชุมชนเอนทรานซ์ [ www.entrance.mis.mua.go.th/forum/]
ชุมชนเอนทรานซ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บบอร์ดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสอบเอนทรานซ์ ประกาศข่าว เรื่องราวต่าง ๆ การสอบโควต้า การรับตรงของ...
Url เว็บไซต์ : www.entrance.mis.mua.go.th/forum/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[15] ติวเอนทรานซ์ผ่านอินเทอร์เน็ต [ www.tutor2you.com]
ติวเอนทรานซ์ผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์เกี่ยวกับ บริการกวดวิชาผ่านอินเทอร์เน็ตครบวงจร ทั้งการสอนเสริมทางไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ต เตรียมเอ็นทรานซ์ แน...
Url เว็บไซต์ : www.tutor2you.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[16] ประกาศผลเอ็นทรานซ์ปี2548 [ www.bodinzone.com/]
ประกาศผลเอ็นทรานซ์ปี2548 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เริ่มประกาศผลเอ็นทรานซ์ ปี 2548 อย่างเป็นทางการ พร้อมกันทุกเว็บไซด์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เวลา ...
Url เว็บไซต์ : www.bodinzone.com/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[17] ประกาศผลเอ็นทรานซ์ปี2548 [ www.mobikiss.com/ent48/]
ประกาศผลเอ็นทรานซ์ปี2548 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เริ่มประกาศผลเอ็นทรานซ์ ปี 2548 อย่างเป็นทางการ พร้อมกันทุกเว็บไซด์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เวลา ...
Url เว็บไซต์ : www.mobikiss.com/ent48/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[18] ประกาศผลเอ็นทรานซ์ปี2548 [ www.mxphone.com/ent48/]
ประกาศผลเอ็นทรานซ์ปี2548 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เริ่มประกาศผลเอ็นทรานซ์ ปี 2548 อย่างเป็นทางการ พร้อมกันทุกเว็บไซด์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เวลา ...
Url เว็บไซต์ : www.mxphone.com/ent48/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[19] พีอีซีเรียนออนไลน์ [ www.pec9.com]
พีอีซีเรียนออนไลน์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ จำหน่ายโปรแกรม pec e-learning version 2.0 การสอนเพื่อเตรียมสอบ entrance ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบม...
Url เว็บไซต์ : www.pec9.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[20] ฟรีข้อสอบtoefl,gmatเอนทรานซ์ปริญญาตรี-โท [ acescores.netfirms.com]
ฟรีข้อสอบtoefl,gmatเอนทรานซ์ปริญญาตรี-โท เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวมข้อสอบ toefl, gmat และ entrance ในประเทศทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทวิชา ภาษาอังกฤษ gmat และค...
Url เว็บไซต์ : acescores.netfirms.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์