คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

เธ�ธฅเธฑเธ�ธกเธฒเธฃเธดเน�ธญเน
มือ ถือจีน,เครื่องจีน,มือถือจีนแดง,เครื่องจีนแดง,nokia ...
kttsolution@powerofitsolution:softwaredevel
รับเขียนโปรแกรม,รับเขียนเว็บไซต์,รับทำโปรเจ็ค,รับทำโ ...
::gh-cabal::
cabal,gh-cabal,gh cabal,gaghaelcabal
you2game.com
เกมส์,เกม,เกมส์ รถ,เกมส์ ...
thaiportfolio.com™
freelance, thailand freelance, thai freelance, bidfreelance ...
all2home.com:onlineshoppingforelectronics,com
find, shop, and buy computers, laptops, printer intoner, ...
sosothaiitsociety
it,software,utillity,pc,computer,society
sosothaiitsociety
sosothaiitsociety
playpark.comเพลย์พาร์คดอทคอม
playpark, ออดิชั่น, audition, เกมส์เต้น, ...
บล็อกดีๆไม่มีคอนเซ็ป|raiconcept.blogspot.com
blog,wordpress,download,seo,theme,template,freeware,program,ธีม,โปรแกรม ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา

เอ็นทรานซ์

ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] ข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง [ www.entrance.mis.mua.go.th/exam_paper.htm]
ข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อสอบเก่าระบบเอ็นทรานซ์ 2543-2548 และข้อสอบวิชาเฉพาะ ระบบ admissions
Url เว็บไซต์ : www.entrance.mis.mua.go.th/exam_paper.htm
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[2] ปทุมคงคาคอมมูนิตี้ [ www.patum.info]
ปทุมคงคาคอมมูนิตี้ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการสอบสมัครศึกษาต่อ a-net การสอบตรง ku และอื่นๆ
Url เว็บไซต์ : www.patum.info
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[3] ตัวอย่างข้อสอบo-netและa-netwww.seal2thai.org [ www.seal2thai.org/sara/sara023.htm]
ตัวอย่างข้อสอบo-netและa-netwww.seal2thai.org เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตัวอย่างข้อสอบ o-net และ a-net
Url เว็บไซต์ : www.seal2thai.org/sara/sara023.htm
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[4] คิดคะแนน [ admission.cuas.or.th/sumscore51/index2.html]
คิดคะแนน เว็บไซต์เกี่ยวกับ คำนวณคะแนน(ทดลอง)โดยกลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Url เว็บไซต์ : admission.cuas.or.th/sumscore51/index2.html
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[5] คะแนนo-netปี2550 [ o-net.it.chula.ac.th]
คะแนนo-netปี2550 เว็บไซต์เกี่ยวกับ ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ประจำปีพุทธศักราช 2550 (ม.6/เทียบเท่า)
Url เว็บไซต์ : o-net.it.chula.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[6] ประกาศสถานที่สอบ/เลขที่นั่งสอบonetปีการศึกษา2 [ reg.niets.or.th/onet_seat51]
ประกาศสถานที่สอบ/เลขที่นั่งสอบonetปีการศึกษา2 เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประกาศสถานที่สอบ / เลขที่นั่งสอบ onet ปีการศึกษา 2550 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
Url เว็บไซต์ : reg.niets.or.th/onet_seat51
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[7] คะแนนo-netปี2550 [ reg.niets.or.th/onetscor50]
คะแนนo-netปี2550 เว็บไซต์เกี่ยวกับ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ประจำปีพุทธศักราช 2550 (ม.6/เทียบเท่า)
Url เว็บไซต์ : reg.niets.or.th/onetscor50
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[8] การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง [ www.cuas.or.th/]
การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูล มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ admissions สถานที่ติดต่อมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ร่วมโครงการ ad...
Url เว็บไซต์ : www.cuas.or.th/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[9] เว็บเอ็นทรานซ์ของสกอ. [ entrance.mis.mua.go.th/]
เว็บเอ็นทรานซ์ของสกอ. เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลเอ็นทรานซ์ ของ สกอ. กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ...
Url เว็บไซต์ : entrance.mis.mua.go.th/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[10] เว็บไซต์เอ็นทรานซ์ของสกอ. [ www.entrance.mis.mua.go.th/]
เว็บไซต์เอ็นทรานซ์ของสกอ. เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลการประกาศผลสอบเอ็นทรานซ์ คะแนนสอบการสอบวัดความรู้ฯ ผลสอบ o-net
Url เว็บไซต์ : www.entrance.mis.mua.go.th/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[11] เอ็ดดูเคชั่นโซน [ www.eduzones.com/]
เอ็ดดูเคชั่นโซน เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะแนวการศึกษาต่อแบบออนไลน์ จัดติวเอนท์ออนไลน์กระจายโอกาสทางการศึกษา ให้คำปรึกษาทุกคำถามการศึกษา ...
Url เว็บไซต์ : www.eduzones.com/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[12] เอ็ดดูโซน [ www.eduzones.com]
เอ็ดดูโซน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลการเอ็นทรานซ์ พร้อมทั้งการประกาศผลสอบ admission 2549
Url เว็บไซต์ : www.eduzones.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[13] ข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง [ 202.28.19.70/exam_paper/paplst5.asp]
ข้อสอบเอ็นทรานซ์ย้อนหลัง เว็บไซต์เกี่ยวกับ ระบบค้นหาข้อสอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย เอ็นทรานซ์ ย้อนหลัง ทุกรายวิชา
Url เว็บไซต์ : 202.28.19.70/exam_paper/paplst5.asp
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[14] ชุมชนเอนทรานซ์ [ www.entrance.mis.mua.go.th/forum/]
ชุมชนเอนทรานซ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บบอร์ดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสอบเอนทรานซ์ ประกาศข่าว เรื่องราวต่าง ๆ การสอบโควต้า การรับตรงของ...
Url เว็บไซต์ : www.entrance.mis.mua.go.th/forum/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[15] ติวเอนทรานซ์ผ่านอินเทอร์เน็ต [ www.tutor2you.com]
ติวเอนทรานซ์ผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์เกี่ยวกับ บริการกวดวิชาผ่านอินเทอร์เน็ตครบวงจร ทั้งการสอนเสริมทางไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ต เตรียมเอ็นทรานซ์ แน...
Url เว็บไซต์ : www.tutor2you.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[16] ประกาศผลเอ็นทรานซ์ปี2548 [ www.bodinzone.com/]
ประกาศผลเอ็นทรานซ์ปี2548 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เริ่มประกาศผลเอ็นทรานซ์ ปี 2548 อย่างเป็นทางการ พร้อมกันทุกเว็บไซด์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เวลา ...
Url เว็บไซต์ : www.bodinzone.com/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[17] ประกาศผลเอ็นทรานซ์ปี2548 [ www.mobikiss.com/ent48/]
ประกาศผลเอ็นทรานซ์ปี2548 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เริ่มประกาศผลเอ็นทรานซ์ ปี 2548 อย่างเป็นทางการ พร้อมกันทุกเว็บไซด์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เวลา ...
Url เว็บไซต์ : www.mobikiss.com/ent48/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[18] ประกาศผลเอ็นทรานซ์ปี2548 [ www.mxphone.com/ent48/]
ประกาศผลเอ็นทรานซ์ปี2548 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เริ่มประกาศผลเอ็นทรานซ์ ปี 2548 อย่างเป็นทางการ พร้อมกันทุกเว็บไซด์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เวลา ...
Url เว็บไซต์ : www.mxphone.com/ent48/
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[19] พีอีซีเรียนออนไลน์ [ www.pec9.com]
พีอีซีเรียนออนไลน์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ จำหน่ายโปรแกรม pec e-learning version 2.0 การสอนเพื่อเตรียมสอบ entrance ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบม...
Url เว็บไซต์ : www.pec9.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์   
[20] ฟรีข้อสอบtoefl,gmatเอนทรานซ์ปริญญาตรี-โท [ acescores.netfirms.com]
ฟรีข้อสอบtoefl,gmatเอนทรานซ์ปริญญาตรี-โท เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวมข้อสอบ toefl, gmat และ entrance ในประเทศทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทวิชา ภาษาอังกฤษ gmat และค...
Url เว็บไซต์ : acescores.netfirms.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   เอ็นทรานซ์