คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ ...
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ

แนะแนวการศึกษา

อาชีวศึกษา
เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[1] วังโป่งคืนถิ่น [ www.wangpong.net]
วังโป่งคืนถิ่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการวังโป่งคืนถิ่น
Url เว็บไซต์ : www.wangpong.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[2] วิทยานิพนธ์วิจัยโดยศูนย์i_search [ www.geocities.com/i_search2005]
วิทยานิพนธ์วิจัยโดยศูนย์i_search เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัยทุกประเภท พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมและตัวอย่างโครงการได้ที่ http://www.geocities.com/i_search2005
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/i_search2005
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[3] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ www.guidance.go.th]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
Url เว็บไซต์ : www.guidance.go.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[4] nationadmission2007 [ entnet.nationgroup.com/admission2007/index_admission.php]
nationadmission2007 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ nation-spu : pre o-net, a-net 2007
Url เว็บไซต์ : entnet.nationgroup.com/admission2007/index_admission.php
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[5] ข้อสอบo-net,a-net [ www.niets.or.th/oanet.html]
ข้อสอบo-net,a-net เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวมข้อสอบ o-net, a-net ปีการศึกษา 2548 และ 2549
Url เว็บไซต์ : www.niets.or.th/oanet.html
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[6] โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์2007 [ brands.hostcities.net]
โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์2007 เว็บไซต์เกี่ยวกับ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-31 มกราคม 2550 และเริ่มเรียนวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ ม.เกษตรศาสตร์
Url เว็บไซต์ : brands.hostcities.net
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[7] ค่ายลานเกียร์ [ www.aruj.org]
ค่ายลานเกียร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำน้องๆ สำรวจตัวเองว่าเหมาะต่อการเรียนต่อทางวิศวกรรม ด้วยค่ายลานเกียร์
Url เว็บไซต์ : www.aruj.org
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[8] ครูไทย [ www.thaiteacher.org]
ครูไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการครูแห่งชาติ
Url เว็บไซต์ : www.thaiteacher.org
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[9] banjean:promotionndetailpro5% [ www.banjean.com/pro_detail.php?id=17]
banjean:promotionndetailpro5% เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศึกษาต่อจีน, เรียนต่อประเทศจีน, เรียนเมืองจีน , เรียนต่อเมืองจีนเรียนจีน
Url เว็บไซต์ : www.banjean.com/pro_detail.php?id=17
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[10] banjean:promotionndetailpro6% [ www.banjean.com/pro_detail.php?id=18]
banjean:promotionndetailpro6% เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศึกษาต่อจีน, เรียนประเทศจีน, เรียนเมืองจีน , เรียนต่อเมืองจีน, เรียนจีน ปักกิ่ง ,เรียนจีน เซี่ยงไฮ้
Url เว็บไซต์ : www.banjean.com/pro_detail.php?id=18
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[11] banjean:promotionndetail [ www.banjean.com/pro_detail.php?id=19]
banjean:promotionndetail เว็บไซต์เกี่ยวกับ เรียนต่อเมืองจีน ,ศึกษาต่อจีน, เรียนประเทศจีน, เรียนเมืองจีน , เรียนจีน ปักกิ่ง ,เรียนจีน เซี่ยงไฮ้
Url เว็บไซต์ : www.banjean.com/pro_detail.php?id=19
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[12] banjean [ www.banjean.com/pro_detail.php?id=20]
banjean เว็บไซต์เกี่ยวกับ capital normal university ศูน์ยบ้านจีน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ เรียนต่อเมืองจีน ,ศึกษาต่อจีน, เรียนประเทศจีน, เรียนเมืองจีน , เรียนจีน ปักกิ่ง ,เรียนจีน เซี่ยงไฮ้ ช่วยเหลือแนะนำในด้านเตรียมเอกสารการสมั
Url เว็บไซต์ : www.banjean.com/pro_detail.php?id=20
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[13] thailandcertifiedcomputertrainingschoolสอนคอ [ nirvana-it-training.com]
thailandcertifiedcomputertrainingschoolสอนคอ เว็บไซต์เกี่ยวกับ nirvana is a certified training in thailand offering computer learning for advanced, instructor-led software certification, testing, application and system course. also provide hot promotion course fo
Url เว็บไซต์ : nirvana-it-training.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[14] ครูอบจ. [ www.krupao.th.gs]
ครูอบจ. เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข่าวสอบครู อบจ. รวมลิงค์โรงเรียนสังกัด อบจ. ข่าวการศึกษา
Url เว็บไซต์ : www.krupao.th.gs
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[15] toeic650รับรองผลคะแนนสอบหากสอบไม่ผ่าน...สามารถกล [ classified.sanook.com/item/4132010]
toeic650รับรองผลคะแนนสอบหากสอบไม่ผ่าน...สามารถกล เว็บไซต์เกี่ยวกับ toeic 650 รับรองผลคะแนนสอบหากสอบไม่ผ่าน...สามารถกลับมาเรียนใหม่ฟรี
Url เว็บไซต์ : classified.sanook.com/item/4132010
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[16] ค่ายวิชาการค่ายแสงเทียน [ www.cuatcu.com]
ค่ายวิชาการค่ายแสงเทียน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ค่ายแนะแนว, ค่ายวิชาการ, ค่ายแสงเทียน, จุฬาฯ
Url เว็บไซต์ : www.cuatcu.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[17] athomestudytravelco.,ltd. [ www.athomestudytravel.com]
athomestudytravelco.,ltd. เว็บไซต์เกี่ยวกับ work and travel internship study plus work study abroad high school summer course
Url เว็บไซต์ : www.athomestudytravel.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[18] pstprogram,pstworkandtravelamerica,pstwork,p [ www.pstcenter.com]
pstprogram,pstworkandtravelamerica,pstwork,p เว็บไซต์เกี่ยวกับ pst program,pst work and travel america,pst work,pst center,summer usa
Url เว็บไซต์ : www.pstcenter.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[19] pp.businessintelligentmarketing [ ppbusiness.4t.com]
pp.businessintelligentmarketing เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ราคาถูก sem ส่งเสริมการขาย การันตี มีลูกค้า 100 %
Url เว็บไซต์ : ppbusiness.4t.com
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา   
[20] www.donkong.com/consultd [ www.donkong.com/consultd]
www.donkong.com/consultd เว็บไซต์เกี่ยวกับ แปลภาษาเยอรมัน ไทย ไทย-เยอรมัน แปลเอกสาร รับปรึกษา การศึกษา ศึกษาต่อ ต่างประเทศ อุปกรณ์
Url เว็บไซต์ : www.donkong.com/consultd
หมวดหมู่ : การศึกษา   แนะแนวการศึกษา