คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย
หลักสูตรการศึกษา นักธรรม ...
คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ...
บ้านตาด
ประวัติหลวงตาบัวและวัดป่าบ้านตาด ...
ผาเกิ้งดอทคอม
วัดชัยภูมิพิทักษ(ผาเกิ้ง) ...
รายชื่อวัดทั่วราชอาณาจักรไทย
รวบรวมรายชื่อวัดต่าง ...
วัดคีรีสุบรรพต
วัดคีรีสุบรรพต บ้านทุ่งสามัคคี ...
วัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่)จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดจีนประชาสโมสร หรือที่ชาวจีนเรียกว่า ...
วัดดอนกรุงเทพฯ
ข้อมูลของวัดบรมสถล ...
วัดมเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
บอกประวัติความเป็นมาของวัดมเหยงคณ์ ...
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับวัด ...


การศึกษา

โรงเรียน
E-Learning
กวดวิชาและสอนพิเศษ
การเรียนการสอน
ชมรม-เว็บรุ่นและศิษย์เก่า
สถาบันอุดมศึกษา
ความรู้
ภาษา
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ศึกษาต่อต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
อาชีวศึกษา
เอ็นทรานซ์
ห้องสมุด-และฐานข้อมูล
สารานุกรม-พจนานุกรม
แหล่งข้อมูล-ความรู้
เว็บเกี่ยวกับนิสิต-นักศึกษา
มหาวิทยาลัย-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
สถาบันวิจัย-องค์กรเพื่อการวิจัย
ห้องสมุด-และ-หอสมุด
ข้อมูลศึกษาต่อ-ใน,นอกประเทศ
คณะ-ภาควิชา-ป.โท-และ-ป.เอก
กฎหมาย
หน่วยงานทางการศึกษา
เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน
วิศวกรรมศาสตร์
ภาษาต่างๆ-พจนานุกรมต่างๆ
การเกษตร
สถาบันสอนภาษา
เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ค่าย-ทัศนศึกษา-ใน,นอกประเทศ
เว็บประจำวิชา
เทคโนโลยี
งานวิจัย-วิทยานิพนธ์-รายงาน-การบ้าน
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยเอ
สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ทหาร
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า-ตำรวจ-พลตำรว
ชมรม-เว็บรุ่น-และ-ศิษย์เก่า
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยขอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดม
เว็บรุ่น-ชมรม-สมาคม-สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
ชมรม-สมาคม-สถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยรา
ชมรม-สมาคมสถาบันอุดมศึกษา-สถาบันเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ชมรม-สมาคม-สถาบันอ
ห้องสมุดออนไลน์
เอนทรานซ์


[21] โรงเรียนคำบงพิทยาคม [ school.obec.go.th/kombongsch]
โรงเรียนคำบงพิทยาคม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240 โทร.043-869294
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/kombongsch
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[22] โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง [ school.obec.go.th/ccpd]
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าแดง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/ccpd
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[23] โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร [ school.obec.go.th/pulanchang]
โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ ตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ฺ 46160 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/pulanchang
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[24] โรงเรียนชุมชนโพนงามปราสาทศิลป์ [ school.obec.go.th/chumchonphonngam/]
โรงเรียนชุมชนโพนงามปราสาทศิลป์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน ประวัติโรงเรียน ทำเนียบครู เกียรติประวัติค...
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/chumchonphonngam/
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[25] โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ [ school.obec.go.th/dongbung2004]
โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่บ้านดงกลาง หมู่ 3 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/dongbung2004
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[26] โรงเรียนดงมูลวิทยาคม [ school.obec.go.th/dongmool]
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์...
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/dongmool
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[27] โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร [ school.obec.go.th/thakhantho]
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร เว็บไซต์เกี่ยวกับ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ...
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/thakhantho
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[28] โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [ members.thai.net/namonrach/index.htm]
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ถ.ร.พ.ช.4052 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 04386-7030
Url เว็บไซต์ : members.thai.net/namonrach/index.htm
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[29] โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา [ school.obec.go.th/nikomlampao]
โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา เว็บไซต์เกี่ยวกับ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/nikomlampao
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[30] โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194 [ school.obec.go.th/bung194]
โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนบัวขาว สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬ...
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/bung194
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[31] โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข [ school.obec.go.th/chaisrisuk]
โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบล ยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬ...
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/chaisrisuk
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[32] โรงเรียนบ้านดงน้อย [ school.obec.go.th/dongnoi]
โรงเรียนบ้านดงน้อย เว็บไซต์เกี่ยวกับ โรงเรียนบ้านดงน้อย ตำบลหนองอีเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก...
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/dongnoi
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[33] โรงเรียนบ้านดอนกลอย(พิลาศอุปถัมภ์) [ school.obec.go.th/donkloy2548]
โรงเรียนบ้านดอนกลอย(พิลาศอุปถัมภ์) เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/donkloy2548
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[34] โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนากรป.กลางอุปถัมภ์ [ www.nakhupat.ac.th]
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนากรป.กลางอุปถัมภ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป. กลางอุปถัมภ์ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร : 043-817-248
Url เว็บไซต์ : www.nakhupat.ac.th
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[35] โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน [ school.obec.go.th/bmy]
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน เว็บไซต์เกี่ยวกับ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเหนื...
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/bmy
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[36] โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ [ school.obec.go.th/bannongkungyai]
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านโนนแต้ ตำบลสำราญ กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46180 สังกั...
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/bannongkungyai
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[37] โรงเรียนบ้านเกิ้ง [ school.obec.go.th/songkon]
โรงเรียนบ้านเกิ้ง เว็บไซต์เกี่ยวกับ โรงเรียนบ้านเกิ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/songkon
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[38] โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ [ school.obec.go.th/lamnam]
โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ จัดทำโดย โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกั...
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/lamnam
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[39] โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา [ www.pracharat_ks3.th.gs]
โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150 โทรศัพท์ 0-4380-1032
Url เว็บไซต์ : www.pracharat_ks3.th.gs
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน   
[40] โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ [ school.obec.go.th/poohung]
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ ตั...
Url เว็บไซต์ : school.obec.go.th/poohung
หมวดหมู่ : การศึกษา   โรงเรียน