คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ...
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ตั้งอยู่ที่ ถนนปัทมานนท์ ...
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลดูกอึ่ง ...
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
ตั้งอยู่บนที่สาธารณประโยชน์ ...
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
ตั้งอยู่เลขที่ 235 หมู่ที่ ...
โรงเรียนบ้านขมิ้น
ตั้งอยู่ที่ตำบลเด่นราษฎร์ ...
โรงเรียนบ้านดงเย็น
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านดงเย็น ...
โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง
ตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่ที่ ...
โรงเรียนบ้านดอนแดง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลสาวแห ...
โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ที่ ...


[1] thaigistalkboard [ www.thaigistalk.com]
thaigistalkboard เว็บไซต์เกี่ยวกับ gis,ภูมิสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Url เว็บไซต์ : www.thaigistalk.com
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[2] ภูมิศาสตร์ 40 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ geo40cmu.com]
ภูมิศาสตร์ 40 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์รวมภูมิศาสตร์สัมพันธ์ รหัส 40 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Gallery Webboard Profile และติดต่อเพื่อนพี่น้องภาค สังสรรค์กันทางหน้าจอได้ที่นี่
Url เว็บไซต์ : geo40cmu.com
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[3] Introducting Thailand [ www.geocities.com/Colosseum/3242]
Introducting Thailand เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ประเทศไทย เช่น ที่ตั้ง ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ ภาษา ศาสนา โดยแบ่งออกตาม ภูมิภาค ต่างๆ
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/Colosseum/3242
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[4] Phuket Culture [ www.phuketculture.net]
Phuket Culture เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติ ความเป็นมาของ จังหวัด ภูเก็ต ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง ภูมิศาสตร์ กายภาพ ข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัด รายงานข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด
Url เว็บไซต์ : www.phuketculture.net
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[5] T-Geography [ www.geocities.com/tgeography]
T-Geography เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งรวมวิชาความรู้ด้าน ภูมิศาสตร์ กระทู้ ด้านภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจ ข่าวสาร และ เหตุการณ์ ต่างๆ เน้นด้านภูมิศาสตร์
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/tgeography
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[6] ความรู้เกี่ยวกับแผนที่เบื้องต้น [ www.rs.psu.ac.th/map/index_map.htm]
ความรู้เกี่ยวกับแผนที่เบื้องต้น เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ โลก การสร้าง แผนที่ เครื่องหมาย ระบบพิกัด การหาตำแหน่ง ของสถานที่บนพื้นผิวโลก
Url เว็บไซต์ : www.rs.psu.ac.th/map/index_map.htm
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[7] งานวิจัยสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา [ std.cpc.ku.ac.th/delta]
งานวิจัยสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ทุน และ นักศึกษา ที่สนใจเกี่ยวกับ งานวิจัย สามเหลี่ยม ปาก แม่น้ำ เจ้าพระยา
Url เว็บไซต์ : std.cpc.ku.ac.th/delta
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[8] บทเรียนภูมิศาสตร์ออนไลน์ [ www.geocities.com/nanthanatphon]
บทเรียนภูมิศาสตร์ออนไลน์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวมเนื้อหาเกี่ยวกับ ที่ตั้ง ของประเทศ ไทย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร และ ภูมิศาสตร์ ของแต่ละภาค มีแบบทดสอบ ให้ทำ
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/nanthanatphon
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[9] ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [ www.gis.eng.chula.ac.th]
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ การใช้ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และ แผนผัง ในการจัดการด้านต่างๆ บนเว็บ
Url เว็บไซต์ : www.gis.eng.chula.ac.th
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[10] ศูนย์ตรวจวัด และ สถิติแผ่นดินไหว [ tmd.motc.go.th/quake]
ศูนย์ตรวจวัด และ สถิติแผ่นดินไหว เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สถิติ การพยากรณ์ แหล่งกำเนิด แผ่นดินไหว
Url เว็บไซต์ : tmd.motc.go.th/quake
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[11] ศูนย์รวมข้อมูลอีสาน [ buffers.kku.ac.th/pub/info/index.htm]
ศูนย์รวมข้อมูลอีสาน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับ จังหวัด ต่างๆ ของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศ ไทย หรือภาคอีสาน เช่น ข้อมูลทั่วไป การปกครอง เศรษฐกิจ และ ข้อมูลทาง กายภาพ
Url เว็บไซต์ : buffers.kku.ac.th/pub/info/index.htm
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[12] ศูนย์รีโมทเซนซิ่ง และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภาคเหนือ [ nrgc.soc.cmu.ac.th]
ศูนย์รีโมทเซนซิ่ง และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภาคเหนือ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์บริการ ข้อมูลทางด้าน สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ศูนย์บริการประจำส่วน ภาคเหนือ สังกัดภาค วิชา ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
Url เว็บไซต์ : nrgc.soc.cmu.ac.th
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[13] สังคมใหม่บนอินเทอร์เน็ต [ www.geovariety.com/pumisart/index.htm]
สังคมใหม่บนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์รวมสาระ และ ความบันเทิง ข่าวสารด้าน ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แหล่งท่องเที่ยว ทั้งใน และ ต่างประเทศ เกร็ดความรู้ต่างๆ และ กระดานข่าว
Url เว็บไซต์ : www.geovariety.com/pumisart/index.htm
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[14] อำเภอปลาปาก [นครพนม] [ www.geocities.com/tsangjun]
อำเภอปลาปาก [นครพนม] เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ เกี่ยวกับ ปลาปาก จังหวัด นครพนม
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/tsangjun
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[15] เรียนรู้ภูมิสารสนเทศออนไลน์ [ www.gis2me.com]
เรียนรู้ภูมิสารสนเทศออนไลน์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ โดยทางทีมงานจากภาควิชา เทคโนโลยี ชนบทได้พยายามเรียบเรียงและรวบรวมความรู้ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องได้แก่... Geographic Information Systems (GIS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Remote Sensing (RS) การสำรวจระยะไกล หรือรีโมทเซนซิ่ง Global Positioning System (GPS) ระบบ
Url เว็บไซต์ : www.gis2me.com
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[16] เว็บไซต์เพื่อการผังเมือง GIS แผนที่ และ ข้อมูลต่างๆ เพื่อการวางแผนพัฒนา [ www.cityplanning.f2s.com]
เว็บไซต์เพื่อการผังเมือง GIS แผนที่ และ ข้อมูลต่างๆ เพื่อการวางแผนพัฒนา เว็บไซต์เกี่ยวกับ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ การวางแผน หรือวาง ผังเมือง ในระบบ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS ) รวมทั้งเผยแพร่ ผลงานทาง วิชาการ บทความ งานวิจัย ต่างๆ ได้แก่ ผังเมืองระดับต่างๆ แผนที่ แหล่งน้ำ แหล่งแร่ ธรณีวิทยา เขต การปกครอง ข้อมูล ประชากร เศรษฐกิจ
Url เว็บไซต์ : www.cityplanning.f2s.com
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์   
[17] โนเนม [ geograph.get.to]
โนเนม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ความรู้ทางด้าน ภูมิศาสตร์ สำหรับ คนไทย
Url เว็บไซต์ : geograph.get.to
หมวดหมู่ : สังคมศาสตร์   ภูมิศาสตร์