คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

เธ�ธฅเธฑเธ�ธกเธฒเธฃเธดเน�ธญเน
มือ ถือจีน,เครื่องจีน,มือถือจีนแดง,เครื่องจีนแดง,nokia ...
kttsolution@powerofitsolution:softwaredevel
รับเขียนโปรแกรม,รับเขียนเว็บไซต์,รับทำโปรเจ็ค,รับทำโ ...
::gh-cabal::
cabal,gh-cabal,gh cabal,gaghaelcabal
you2game.com
เกมส์,เกม,เกมส์ รถ,เกมส์ ...
thaiportfolio.com™
freelance, thailand freelance, thai freelance, bidfreelance ...
all2home.com:onlineshoppingforelectronics,com
find, shop, and buy computers, laptops, printer intoner, ...
sosothaiitsociety
it,software,utillity,pc,computer,society
sosothaiitsociety
sosothaiitsociety
playpark.comเพลย์พาร์คดอทคอม
playpark, ออดิชั่น, audition, เกมส์เต้น, ...
บล็อกดีๆไม่มีคอนเซ็ป|raiconcept.blogspot.com
blog,wordpress,download,seo,theme,template,freeware,program,ธีม,โปรแกรม ...


[1] สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด [ www.ntc.ago.go.th]
สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานกดีที่สำคัญ ๆ ของ
Url เว็บไซต์ : www.ntc.ago.go.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[2] ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานี (บ้านปากน้ำ ) [ www.sasuk12.com/center/indexdrug.htm]
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานี (บ้านปากน้ำ ) เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ รายงานผลงานและกิจกรรม เป็นแหล่งข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด
Url เว็บไซต์ : www.sasuk12.com/center/indexdrug.htm
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[3] ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา [ www.geocities.com/banthaenwittaya]
ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำโครงการฝากลูกไว้กับนายอำเภอ ในเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรม รายละเอียดนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพต...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/banthaenwittaya
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[4] ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) [ www.cas.or.th]
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคและผลกระทบจากการบริโภคสุราระดับชาติ
Url เว็บไซต์ : www.cas.or.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[5] มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด [ www.saf.or.th]
มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ บทความด้านบุหรี่
Url เว็บไซต์ : www.saf.or.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[6] มหันต์ภัยยาเสพติด [ www.geocities.com/mungsanti1967]
มหันต์ภัยยาเสพติด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด ข้อสังเกตุสำหรับผู้ติดยาเสพติด
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/mungsanti1967
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[7] กองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร [ 203.155.220.217/office/doh/daptd/index.htm]
กองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการดำเนินงาน บุคลากร บริการ ศูนย์ศึกษาชีวิต บริกา...
Url เว็บไซต์ : 203.155.220.217/office/doh/daptd/index.htm
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[8] โครงการ DNA (Drink No Alcohol ) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์ [ www.aboutdna.net]
โครงการ DNA (Drink No Alcohol ) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างทัศนคติที่ดีในเยาวชนไทยวัยรุ่น ให้ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
Url เว็บไซต์ : www.aboutdna.net
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[9] เด็กไทยหัวใจไร้สาร [ www.thaiantidrug.cjb.net]
เด็กไทยหัวใจไร้สาร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพย์ติดอย่างครบถ้วนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ประกอบกับการออกแบบให้ดูน่าสนใจแก่เยาวชน
Url เว็บไซต์ : www.thaiantidrug.cjb.net
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[10] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง (ศ.ปป.ส.นปข.) [ www.navy.mi.th/mrou]
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง (ศ.ปป.ส.นปข.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา ภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบ กองบัญชาการ ผู้บังคับบัญชา และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ
Url เว็บไซต์ : www.navy.mi.th/mrou
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[11] ทำไมต้องสูบบุหรี่ Y Smoking [ www.ysmoking.com]
ทำไมต้องสูบบุหรี่ Y Smoking เว็บไซต์เกี่ยวกับ ทำไมต้องสูบบุหรี่ Y Smoking ข้อมูลภายในของอุตสาหกรรมบุหรี่ โทษของการสูบบุหรี่และผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง
Url เว็บไซต์ : www.ysmoking.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[12] โนนะคลับ [ www.nonaclub.com]
โนนะคลับ เว็บไซต์เกี่ยวกับ คลับของคนรุ่นใหม่ ไม่นะ!...เหล้าบุหรี่ สำหรับคนรุ่นใหม่ มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการเลิกเหล้า บุหรี่
Url เว็บไซต์ : www.nonaclub.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[13] เครือข่ายวิชาการ วิจัย และข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [ www.psu.ac.th/substance/index.html]
เครือข่ายวิชาการ วิจัย และข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ภาคใต้ โครงสร้างองค์กร คณะทำงาน สมาชิกเครือข่าย
Url เว็บไซต์ : www.psu.ac.th/substance/index.html
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[14] สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีน [ www.tucar.or.th]
สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีน เว็บไซต์เกี่ยวกับ บทประทานสัมภาษณ์ พระกรณียกิจ และพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
Url เว็บไซต์ : www.tucar.or.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[15] สถาบันธัญญารักษ์ [ www.thanyarak.go.th]
สถาบันธัญญารักษ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ โรงพยาบาลรัฐบาลให้บริการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท และเป็นสถาบันวิชาการที่เผยแพร่ถ่ายทอด
Url เว็บไซต์ : www.thanyarak.go.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[16] ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.sri.cmu.ac.th/~nsac]
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมความรู้ ข่าวสาร การประชุมทางวิชาการ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงวิชาการสารเสพติด การตรวจหาสารเสพติด
Url เว็บไซต์ : www.sri.cmu.ac.th/~nsac
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[17] ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด [ nctc.oncb.go.th]
ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมและนำเสนอข้อมูล งานวิจัย บทความและหนังสือเกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันรักษา จากนักวิจัย
Url เว็บไซต์ : nctc.oncb.go.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[18] ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา [ www.sdtc.go.th]
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา เว็บไซต์เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ - พันธกิจ ประวัติ ทำเนียบผู้บริหาร สารจากผู้อำนวยการ โครงสร้างองค์กร รูปแบบการบำบัด
Url เว็บไซต์ : www.sdtc.go.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[19] ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน [ www.dms.moph.go.th/mdtc/mdtc]
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์ที่ให้บริการขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด แนะนำ
Url เว็บไซต์ : www.dms.moph.go.th/mdtc/mdtc
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[20] ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด [ webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_narcotic]
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีข้อมูลระบุถึงชื่อยาเสพติด ชื่อทางการค้า
Url เว็บไซต์ : webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_narcotic
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด