คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ ...
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...


[1] สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด [ www.ntc.ago.go.th]
สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานกดีที่สำคัญ ๆ ของ
Url เว็บไซต์ : www.ntc.ago.go.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[2] ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานี (บ้านปากน้ำ ) [ www.sasuk12.com/center/indexdrug.htm]
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานี (บ้านปากน้ำ ) เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ รายงานผลงานและกิจกรรม เป็นแหล่งข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด
Url เว็บไซต์ : www.sasuk12.com/center/indexdrug.htm
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[3] ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา [ www.geocities.com/banthaenwittaya]
ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำโครงการฝากลูกไว้กับนายอำเภอ ในเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรม รายละเอียดนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพต...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/banthaenwittaya
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[4] ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) [ www.cas.or.th]
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคและผลกระทบจากการบริโภคสุราระดับชาติ
Url เว็บไซต์ : www.cas.or.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[5] มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด [ www.saf.or.th]
มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ บทความด้านบุหรี่
Url เว็บไซต์ : www.saf.or.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[6] มหันต์ภัยยาเสพติด [ www.geocities.com/mungsanti1967]
มหันต์ภัยยาเสพติด เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด ข้อสังเกตุสำหรับผู้ติดยาเสพติด
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/mungsanti1967
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[7] กองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร [ 203.155.220.217/office/doh/daptd/index.htm]
กองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการดำเนินงาน บุคลากร บริการ ศูนย์ศึกษาชีวิต บริกา...
Url เว็บไซต์ : 203.155.220.217/office/doh/daptd/index.htm
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[8] โครงการ DNA (Drink No Alcohol ) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์ [ www.aboutdna.net]
โครงการ DNA (Drink No Alcohol ) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างทัศนคติที่ดีในเยาวชนไทยวัยรุ่น ให้ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
Url เว็บไซต์ : www.aboutdna.net
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[9] เด็กไทยหัวใจไร้สาร [ www.thaiantidrug.cjb.net]
เด็กไทยหัวใจไร้สาร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพย์ติดอย่างครบถ้วนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ประกอบกับการออกแบบให้ดูน่าสนใจแก่เยาวชน
Url เว็บไซต์ : www.thaiantidrug.cjb.net
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[10] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง (ศ.ปป.ส.นปข.) [ www.navy.mi.th/mrou]
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง (ศ.ปป.ส.นปข.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา ภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบ กองบัญชาการ ผู้บังคับบัญชา และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ
Url เว็บไซต์ : www.navy.mi.th/mrou
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[11] ทำไมต้องสูบบุหรี่ Y Smoking [ www.ysmoking.com]
ทำไมต้องสูบบุหรี่ Y Smoking เว็บไซต์เกี่ยวกับ ทำไมต้องสูบบุหรี่ Y Smoking ข้อมูลภายในของอุตสาหกรรมบุหรี่ โทษของการสูบบุหรี่และผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง
Url เว็บไซต์ : www.ysmoking.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[12] โนนะคลับ [ www.nonaclub.com]
โนนะคลับ เว็บไซต์เกี่ยวกับ คลับของคนรุ่นใหม่ ไม่นะ!...เหล้าบุหรี่ สำหรับคนรุ่นใหม่ มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการเลิกเหล้า บุหรี่
Url เว็บไซต์ : www.nonaclub.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[13] เครือข่ายวิชาการ วิจัย และข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [ www.psu.ac.th/substance/index.html]
เครือข่ายวิชาการ วิจัย และข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ภาคใต้ โครงสร้างองค์กร คณะทำงาน สมาชิกเครือข่าย
Url เว็บไซต์ : www.psu.ac.th/substance/index.html
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[14] สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีน [ www.tucar.or.th]
สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีน เว็บไซต์เกี่ยวกับ บทประทานสัมภาษณ์ พระกรณียกิจ และพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
Url เว็บไซต์ : www.tucar.or.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[15] สถาบันธัญญารักษ์ [ www.thanyarak.go.th]
สถาบันธัญญารักษ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ โรงพยาบาลรัฐบาลให้บริการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท และเป็นสถาบันวิชาการที่เผยแพร่ถ่ายทอด
Url เว็บไซต์ : www.thanyarak.go.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[16] ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ www.sri.cmu.ac.th/~nsac]
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมความรู้ ข่าวสาร การประชุมทางวิชาการ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงวิชาการสารเสพติด การตรวจหาสารเสพติด
Url เว็บไซต์ : www.sri.cmu.ac.th/~nsac
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[17] ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด [ nctc.oncb.go.th]
ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมและนำเสนอข้อมูล งานวิจัย บทความและหนังสือเกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันรักษา จากนักวิจัย
Url เว็บไซต์ : nctc.oncb.go.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[18] ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา [ www.sdtc.go.th]
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา เว็บไซต์เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ - พันธกิจ ประวัติ ทำเนียบผู้บริหาร สารจากผู้อำนวยการ โครงสร้างองค์กร รูปแบบการบำบัด
Url เว็บไซต์ : www.sdtc.go.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[19] ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน [ www.dms.moph.go.th/mdtc/mdtc]
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์ที่ให้บริการขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด แนะนำ
Url เว็บไซต์ : www.dms.moph.go.th/mdtc/mdtc
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด   
[20] ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด [ webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_narcotic]
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีข้อมูลระบุถึงชื่อยาเสพติด ชื่อทางการค้า
Url เว็บไซต์ : webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_narcotic
หมวดหมู่ : สุขภาพ   ยาเสพติด