คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย
หลักสูตรการศึกษา นักธรรม ...
คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ...
บ้านตาด
ประวัติหลวงตาบัวและวัดป่าบ้านตาด ...
ผาเกิ้งดอทคอม
วัดชัยภูมิพิทักษ(ผาเกิ้ง) ...
รายชื่อวัดทั่วราชอาณาจักรไทย
รวบรวมรายชื่อวัดต่าง ...
วัดคีรีสุบรรพต
วัดคีรีสุบรรพต บ้านทุ่งสามัคคี ...
วัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่)จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดจีนประชาสโมสร หรือที่ชาวจีนเรียกว่า ...
วัดดอนกรุงเทพฯ
ข้อมูลของวัดบรมสถล ...
วัดมเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
บอกประวัติความเป็นมาของวัดมเหยงคณ์ ...
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับวัด ...


[1] สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย [ www.thai-transplant.org]
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสาร รายงาน การปลูกถ่ายอวัยวะ ในประเทศไทย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การรับบริการ ปลูกถ่าย อวัยวะ ข่าวสาร กิจกรรม รายละเอียด การประชุมสัมมนา ของสมาคม
Url เว็บไซต์ : www.thai-transplant.org
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[2] สมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย [ www.neuro.or.th]
สมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้ด้าน ข่าวสาร การแพทย์ เกร็ดความรู้ กำหนดการประชุมวิชาการ ปรึกษาทางไกล แนะนำเทคนิค การผ่าตัด ห้องพัก แพทย์ ให้ความรู้เบื้องต้น ในการดูแลรักษาโรค ตอบคำถามเกี่ยวกับ ห้องตรวจ โรค สำหรับประชาชนทั่วไป, กระทู้ กระดานข่าว
Url เว็บไซต์ : www.neuro.or.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[3] สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ www.ihr.chula.ac.th]
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ บริการทาง วิชาการวางแผน และ การดำเนินการ การวิจัย ทางการแพทย์ รวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ทาง คอมพิวเตอร์ เผยแพร่สาระสังเขป ของการวิจัยทาง การแพทย์ เรื่องต่างๆ
Url เว็บไซต์ : www.ihr.chula.ac.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[4] สถาบันมะเร็งแห่งชาติ [ www.nci.go.th]
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา กิจกรรมต่างๆ ของ สถาบัน ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง สถิติ การวิจัย เกี่ยวกับ โรค มะเร็ง รวมถึงศึกษาวิธีการใช้ สนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า รักษาโรคมะเร็ง
Url เว็บไซต์ : www.nci.go.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[5] สถาบันพลังกายทิพย์ เพื่อสุขภาพ [ www.khunya.in.th]
สถาบันพลังกายทิพย์ เพื่อสุขภาพ เว็บไซต์เกี่ยวกับ -บำบัดโรคต่างๆ ด้วย พลังจิต พลังคอสมิค ทุกวัน (เว้นวันจันทร์) โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 -สอน วิชาพลังกายทิพย์ ให้แก่ทุกคน โดยไม่เลือกชั้น วรรณะ และ ศาสนา เป็นวิทยาทาน (ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน) -ผู้สำเร็จวิชาพลังกายทิพย์ จะสามารถรักษา ต
Url เว็บไซต์ : www.khunya.in.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[6] ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพ [กรุงเทพฯ] [ www.come.to/biothai]
ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพ [กรุงเทพฯ] เว็บไซต์เกี่ยวกับ ธนาคาร กระดูก และ เนื้อเยื่อ รับบริจาค ร่างกาย หลังจาก เสียชีวิต แล้ว
Url เว็บไซต์ : www.come.to/biothai
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[7] ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ [ www.icoh.org]
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และ ควบคุม การรักษา สุขภาพ ปาก และ ฟัน
Url เว็บไซต์ : www.icoh.org
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[8] ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ [ www.intimexhearing.com]
ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์การได้ยิน ให้บริการด้าน การได้ยิน ตรวจการได้ยิน ปัญหาการได้ยิน หูหนวก หูตึง เครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม ผ่าตัดประสาทหูเทียม พัฒนาการทางภาษา แก้ไขการฟังและการพูด
Url เว็บไซต์ : www.intimexhearing.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[9] ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ [ www.ccme.or.th]
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายงานข่าวสาร การแพทย์ ค้นหาข้อมูลด้านการแพทย์ ถามตอบปัญหาสำหรับ แพทย์ รวบรวมเว็บไซต์ หน่วยงานต่างๆ ด้านการแพทย์
Url เว็บไซต์ : www.ccme.or.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[10] ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ สมาร์ทคิดส์ [ www.smartkids.th.gs]
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ สมาร์ทคิดส์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ smartkids บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก autistic เด็กแอสเพอเกอร์ asperger เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน Delayed development เด็กสมาธิสั้น ADHD โดยนักกิจกรรมบำบัด ในบรรยากาศแบบครอบครัว
Url เว็บไซต์ : www.smartkids.th.gs
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[11] ศูนยทันตกรรมรัชดา [ www.ratchadadental.com]
ศูนยทันตกรรมรัชดา เว็บไซต์เกี่ยวกับ บริการทำฟันครบวงจร ทั้งรากเทียม, ขูดหินปูน, จัดฟัน, จัดฟันแบบใส, รักษาโรคเหงือก, ถอนฟัน
Url เว็บไซต์ : www.ratchadadental.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[12] ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย [ www.rcpt.org]
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ความรู้ทาง อายุรศาสตร์ ข่าวสารทางการ แพทย์ รวมบท วิจัย ทางการแพทย์
Url เว็บไซต์ : www.rcpt.org
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[13] ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย [ www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/rmain.html]
ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความเป็นมา คณะกรรมการ บริหาร แนวทางการรักษา พยาบาล โรค ทาง จิตเวช
Url เว็บไซต์ : www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/rmain.html
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[14] ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย [ www.rcpsycht.org]
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ความรู้ด้าน วิชาการ จิตเวชศาสตร์ ประวัติความเป็นมา และ ภาระกิจของ ราชวิทยาลัยฯ แนะนำคณะกรรมการ บริหาร เว็บบอร์ด สำหรับปรึกษา แพทย์ รายละเอียด การสอบ CME ของแพทย์
Url เว็บไซต์ : www.rcpsycht.org
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[15] มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก [ www.saveblueheart.org]
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ความช่วยเหลือ เด็ก ที่ป่วยเป็น โรคหัวใจ ไม่มี เงิน รักษา มีรายละเอียดของเด็ก ที่ได้รับการรักษา
Url เว็บไซต์ : www.saveblueheart.org
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[16] มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย [ www.asthma.or.th]
มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวมข้อมูล บทความเกี่ยวกับ การดูแลรักษา โรคหืด แนะนำวิธีการใช้ยา ข่าวสาร กิจกรรม ของชมรม ผู้ป่วยโรคหอบหืด ในภาคต่างๆ
Url เว็บไซต์ : www.asthma.or.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[17] พยาบาลส่วนตัวเพื่อดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้าน เซ็นต้าแคร์ [ www.centa-care.com/main.php]
พยาบาลส่วนตัวเพื่อดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้าน เซ็นต้าแคร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ บริษัท เซ็นต้าแคร์ จำกัด ศูนย์กลางติดต่อพยาบาลส่วนตัวเพื่อดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านของท่าน เมื่อท่านต้องการการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้าน ดังนี้ - ช่วยเหลือด้านงานบ้านประจำวัน เช่น ทำความสะอาดบ้าน ซักผ้า รีดผ้า ช่วยซื้อของ เตรี
Url เว็บไซต์ : www.centa-care.com/main.php
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[18] ฝังเข็ม, การฝังเข็ม, เข็ม, ความรู้เกี่ยวกับการฝังเข็ม [ www.thaiacupuncture.net]
ฝังเข็ม, การฝังเข็ม, เข็ม, ความรู้เกี่ยวกับการฝังเข็ม เว็บไซต์เกี่ยวกับ สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝังเข็ม สำหรับบุคลทั่วไป และสมาชิก เข้าถามตอบได้ที่ webboard สมาคม เพื่อแปลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการฝังเข็มโดยเฉพาะ
Url เว็บไซต์ : www.thaiacupuncture.net
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[19] บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ [ www.camillianchan.com]
บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์
Url เว็บไซต์ : www.camillianchan.com
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์   
[20] บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด [ www.upl.co.th]
บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด เว็บไซต์เกี่ยวกับ บริการตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยาทั่วไป (Surgical Pathology) รับปรึกษา สไลด์ทางประสาทพยาธิวิทยา (Neuropathology Slide Consultation) บริการและรับปรึกษาสไลด์เซลล์วิทยานรีเวช (Pap Smear) ให้บริการและรับปรึกษาสไลด์ทางเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ (Fine needle aspira
Url เว็บไซต์ : www.upl.co.th
หมวดหมู่ : สุขภาพ   สถานพยาบาล-การแพทย์