คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

หาไวฟาย
หาไวฟาย จำหน่ายเสาไวเรส ...
Parttime-bs-online.com
Parttime-bs-online.com งาน Parttime รายได้เสริม ...
www.gooab.net
GooAB.Net เว็บไซต์ GooAB ของเราให้บริการตอบคำถามปัญหาคอมพิวเต ...
goobgib
goobgib goobgib
www.985goodfm.com
www.985goodfm.com บริษัท ลักษเรดิโอ ...
http//radio.gg.in.th
http//radio.gg.in.th GG Good Game. Good Society!
รวมข้อมูลการดูแลสุขภาพ
รวมข้อมูลการดูแลสุขภาพ ...
Goo Din..กู ดิน|กู๊ด อิน|โก โอดิน|หารายได้ออนไลน์ กับเว็บ ดี เด่น ดัง
Goo Din..กู ดิน|กู๊ด อิน|โก ...
goodluckbiz.com
goodluckbiz.com ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ...
Goodly Style - รับตัดเย็บเสื้อผ้า ยูนิฟอร์ม เครื่องแบบต่างๆ
Goodly Style - รับตัดเย็บเสื้อผ้า ...


หน่วยงานราชการ,องค์กร

กระทรวง

กษัตริย์และราชวงศ์

รัฐวิสาหกิจ
ทหาร
สำนักนายกรัฐมนตรี
องค์กรการเมือง
หน่วยราชการอิสระ
องค์กร-สมาคม-มูลนิธิ
ตำรวจ
สถานทูต-สถานกงสุล
ทบวงมหาวิทยาลัย
สมาคม-มูลนิธิ
สังกัด-ก.กลาโหม
เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ
สังกัด-ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
เทศบาล-อบต.-อบจ.
สังกัด-ก.ศึกษาธิการ
สังกัด-ก.สาธารณสุข
สังกัด-ก.แรงงาน
สังกัด-ก.มหาดไทย
สังกัด-ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สังกัด-ก.การพัฒนาสังคมฯ
สถานทูต,สถานกงสุล
สังกัด-ก.คมนาคม
เว็บจังหวัด
หน่วยงานพิเศษ
กรม
อบจ.
สังกัด-ก.เกษตรฯ
สังกัด-ก.พลังงาน
สังกัด-ก.พาณิชย์
สังกัด-ก.วิทยาศาสตร์ฯ
กอง
สังกัดสำนักนายกฯ
สังกัด-ก.วัฒนธรรม
สังกัด-ก.ยุติธรรม
สังกัด-ก.การคลัง
สังกัด-ก.การท่องเที่ยวฯ
พรรคการเมือง
สังกัด-ก.อุตสาหกรรม


[1] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช [ www.bangkokpost.net/king/]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เว็บไซต์เกี่ยวกับ บอกพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
Url เว็บไซต์ : www.bangkokpost.net/king/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[2] พระมหากษัตริย์ไทย [ www.bangkokpost.com/king2000/intro.html]
พระมหากษัตริย์ไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฯ พระราชกรณียกิจ
Url เว็บไซต์ : www.bangkokpost.com/king2000/intro.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[3] พระราชกรณียกิจ [ kanchanapisek.or.th/activities/index.th.html]
พระราชกรณียกิจ เว็บไซต์เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้านต่าง ๆ ได้แก่ พระราชกรณียกิจด้าน...
Url เว็บไซต์ : kanchanapisek.or.th/activities/index.th.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[4] พระราชประวัติ [ kanchanapisek.or.th/biography/index.th.html]
พระราชประวัติ เว็บไซต์เกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
Url เว็บไซต์ : kanchanapisek.or.th/biography/index.th.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[5] พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมา [ kanchanapisek.or.th/biography/sirindhorn/index.th.html]
พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมา เว็บไซต์เกี่ยวกับ พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระราชกรณียกิจ โครงกา...
Url เว็บไซต์ : kanchanapisek.or.th/biography/sirindhorn/index.th.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[6] พระราชพิธีกาญจนาภิเษก [ kanchanapisek.or.th/ceremonies/index.th.html]
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก เว็บไซต์เกี่ยวกับ พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
Url เว็บไซต์ : kanchanapisek.or.th/ceremonies/index.th.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[7] มูลนิธิชัยพัฒนา [ www.chaipat.or.th]
มูลนิธิชัยพัฒนา เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสงเคราะห์และ ช่วยเหลือประชาชน...
Url เว็บไซต์ : www.chaipat.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[8] มูลนิธิอานันทมหิดล [ www.kanchanapisek.or.th/amf/]
มูลนิธิอานันทมหิดล เว็บไซต์เกี่ยวกับ มูลนิธิที่มอบทุนการศึกษาแก่ผู้มีความสามารถไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ในด้านที่จะเป็นประโยชน...
Url เว็บไซต์ : www.kanchanapisek.or.th/amf/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[9] สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [ mission.inter.net.th/princess/mother/]
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เว็บไซต์เกี่ยวกับ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ของสมเด็จย่า
Url เว็บไซต์ : mission.inter.net.th/princess/mother/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[10] อัครศิลปิน [ www.supremeartist.org]
อัครศิลปิน เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมภาพพระอัจฉริยภาพของในหลวง ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ถ่ายภาพ ดนตรี ฯลฯ ในฐานะที่พระองค์ได้รับ...
Url เว็บไซต์ : www.supremeartist.org
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[11] เพลงพระราชนิพนธ์ [ kanchanapisek.or.th/royal-music/index.th.html]
เพลงพระราชนิพนธ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
Url เว็บไซต์ : kanchanapisek.or.th/royal-music/index.th.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[12] โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ [ kanchanapisek.or.th/projects/index.th.html]
โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูล พระราชดำริและความเป็นมาของโครงการ ผลการดำเนินงาน ของโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรม...
Url เว็บไซต์ : kanchanapisek.or.th/projects/index.th.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[13] ในหลวงกับการศึกษาไทย [ www.onec.go.th/theking/index.htm]
ในหลวงกับการศึกษาไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องในพระราชดำริ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาต...
Url เว็บไซต์ : www.onec.go.th/theking/index.htm
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[14] คำพ่อสอน [ www.onec.go.th/khamphorson/index.html]
คำพ่อสอน เว็บไซต์เกี่ยวกับ หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน คำพ่อสอน รวบรวมพระบรมราโชวาทและพ...
Url เว็บไซต์ : www.onec.go.th/khamphorson/index.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[15] พระมหากษัตริย์ไทย [ www.thailink.com/king.htm]
พระมหากษัตริย์ไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ภาษาอังกฤษ)
Url เว็บไซต์ : www.thailink.com/king.htm
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[16] มูลนิธิโครงการหลวงดอยคำ [ www.doikham.com]
มูลนิธิโครงการหลวงดอยคำ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการท่องเที่ยว ผลผลิตโครงการหลวง สถานที่จำหน่าย ผลิตผลแนะนำ ผักอินทรีย์ งานวิจั...
Url เว็บไซต์ : www.doikham.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[17] สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [ www.geocities.com/qsbg2000/]
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แผนที่สวนฯ สถานท...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/qsbg2000/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[18] โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ www.bma.go.th/html/page60.html]
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โครงการอันเนื่องมาจากพระ...
Url เว็บไซต์ : www.bma.go.th/html/page60.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[19] พระราชวงศ์ไทย [ www.thaimonarchy.com]
พระราชวงศ์ไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย จัดเป็นคอลัมน์ต่างๆ เช่น เจ้านายกับวันพิเศษ เล่าลือหลังวัง ...
Url เว็บไซต์ : www.thaimonarchy.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[20] เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล [ www.geocities.com/bmaband/king.htm]
เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล เว็บไซต์เกี่ยวกับ midi เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่9
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/bmaband/king.htm
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์