คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ ...
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...


หน่วยงานราชการ,องค์กร

กระทรวง

กษัตริย์และราชวงศ์

รัฐวิสาหกิจ
ทหาร
สำนักนายกรัฐมนตรี
องค์กรการเมือง
หน่วยราชการอิสระ
องค์กร-สมาคม-มูลนิธิ
ตำรวจ
สถานทูต-สถานกงสุล
ทบวงมหาวิทยาลัย
สมาคม-มูลนิธิ
สังกัด-ก.กลาโหม
เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ
สังกัด-ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
เทศบาล-อบต.-อบจ.
สังกัด-ก.ศึกษาธิการ
สังกัด-ก.สาธารณสุข
สังกัด-ก.แรงงาน
สังกัด-ก.มหาดไทย
สังกัด-ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สังกัด-ก.การพัฒนาสังคมฯ
สถานทูต,สถานกงสุล
สังกัด-ก.คมนาคม
เว็บจังหวัด
หน่วยงานพิเศษ
กรม
อบจ.
สังกัด-ก.เกษตรฯ
สังกัด-ก.พลังงาน
สังกัด-ก.พาณิชย์
สังกัด-ก.วิทยาศาสตร์ฯ
กอง
สังกัดสำนักนายกฯ
สังกัด-ก.วัฒนธรรม
สังกัด-ก.ยุติธรรม
สังกัด-ก.การคลัง
สังกัด-ก.การท่องเที่ยวฯ
พรรคการเมือง
สังกัด-ก.อุตสาหกรรม


[1] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช [ www.bangkokpost.net/king/]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เว็บไซต์เกี่ยวกับ บอกพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
Url เว็บไซต์ : www.bangkokpost.net/king/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[2] พระมหากษัตริย์ไทย [ www.bangkokpost.com/king2000/intro.html]
พระมหากษัตริย์ไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฯ พระราชกรณียกิจ
Url เว็บไซต์ : www.bangkokpost.com/king2000/intro.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[3] พระราชกรณียกิจ [ kanchanapisek.or.th/activities/index.th.html]
พระราชกรณียกิจ เว็บไซต์เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้านต่าง ๆ ได้แก่ พระราชกรณียกิจด้าน...
Url เว็บไซต์ : kanchanapisek.or.th/activities/index.th.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[4] พระราชประวัติ [ kanchanapisek.or.th/biography/index.th.html]
พระราชประวัติ เว็บไซต์เกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
Url เว็บไซต์ : kanchanapisek.or.th/biography/index.th.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[5] พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมา [ kanchanapisek.or.th/biography/sirindhorn/index.th.html]
พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมา เว็บไซต์เกี่ยวกับ พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระราชกรณียกิจ โครงกา...
Url เว็บไซต์ : kanchanapisek.or.th/biography/sirindhorn/index.th.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[6] พระราชพิธีกาญจนาภิเษก [ kanchanapisek.or.th/ceremonies/index.th.html]
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก เว็บไซต์เกี่ยวกับ พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
Url เว็บไซต์ : kanchanapisek.or.th/ceremonies/index.th.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[7] มูลนิธิชัยพัฒนา [ www.chaipat.or.th]
มูลนิธิชัยพัฒนา เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสงเคราะห์และ ช่วยเหลือประชาชน...
Url เว็บไซต์ : www.chaipat.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[8] มูลนิธิอานันทมหิดล [ www.kanchanapisek.or.th/amf/]
มูลนิธิอานันทมหิดล เว็บไซต์เกี่ยวกับ มูลนิธิที่มอบทุนการศึกษาแก่ผู้มีความสามารถไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ในด้านที่จะเป็นประโยชน...
Url เว็บไซต์ : www.kanchanapisek.or.th/amf/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[9] สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [ mission.inter.net.th/princess/mother/]
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เว็บไซต์เกี่ยวกับ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ของสมเด็จย่า
Url เว็บไซต์ : mission.inter.net.th/princess/mother/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[10] อัครศิลปิน [ www.supremeartist.org]
อัครศิลปิน เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมภาพพระอัจฉริยภาพของในหลวง ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ถ่ายภาพ ดนตรี ฯลฯ ในฐานะที่พระองค์ได้รับ...
Url เว็บไซต์ : www.supremeartist.org
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[11] เพลงพระราชนิพนธ์ [ kanchanapisek.or.th/royal-music/index.th.html]
เพลงพระราชนิพนธ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
Url เว็บไซต์ : kanchanapisek.or.th/royal-music/index.th.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[12] โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ [ kanchanapisek.or.th/projects/index.th.html]
โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูล พระราชดำริและความเป็นมาของโครงการ ผลการดำเนินงาน ของโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรม...
Url เว็บไซต์ : kanchanapisek.or.th/projects/index.th.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[13] ในหลวงกับการศึกษาไทย [ www.onec.go.th/theking/index.htm]
ในหลวงกับการศึกษาไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องในพระราชดำริ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาต...
Url เว็บไซต์ : www.onec.go.th/theking/index.htm
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[14] คำพ่อสอน [ www.onec.go.th/khamphorson/index.html]
คำพ่อสอน เว็บไซต์เกี่ยวกับ หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน คำพ่อสอน รวบรวมพระบรมราโชวาทและพ...
Url เว็บไซต์ : www.onec.go.th/khamphorson/index.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[15] พระมหากษัตริย์ไทย [ www.thailink.com/king.htm]
พระมหากษัตริย์ไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ภาษาอังกฤษ)
Url เว็บไซต์ : www.thailink.com/king.htm
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[16] มูลนิธิโครงการหลวงดอยคำ [ www.doikham.com]
มูลนิธิโครงการหลวงดอยคำ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการท่องเที่ยว ผลผลิตโครงการหลวง สถานที่จำหน่าย ผลิตผลแนะนำ ผักอินทรีย์ งานวิจั...
Url เว็บไซต์ : www.doikham.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[17] สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [ www.geocities.com/qsbg2000/]
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แผนที่สวนฯ สถานท...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/qsbg2000/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[18] โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ www.bma.go.th/html/page60.html]
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โครงการอันเนื่องมาจากพระ...
Url เว็บไซต์ : www.bma.go.th/html/page60.html
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[19] พระราชวงศ์ไทย [ www.thaimonarchy.com]
พระราชวงศ์ไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย จัดเป็นคอลัมน์ต่างๆ เช่น เจ้านายกับวันพิเศษ เล่าลือหลังวัง ...
Url เว็บไซต์ : www.thaimonarchy.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์   
[20] เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล [ www.geocities.com/bmaband/king.htm]
เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล เว็บไซต์เกี่ยวกับ midi เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่9
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/bmaband/king.htm
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กษัตริย์และราชวงศ์