คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

เธ�ธฅเธฑเธ�ธกเธฒเธฃเธดเน�ธญเน
มือ ถือจีน,เครื่องจีน,มือถือจีนแดง,เครื่องจีนแดง,nokia ...
kttsolution@powerofitsolution:softwaredevel
รับเขียนโปรแกรม,รับเขียนเว็บไซต์,รับทำโปรเจ็ค,รับทำโ ...
::gh-cabal::
cabal,gh-cabal,gh cabal,gaghaelcabal
you2game.com
เกมส์,เกม,เกมส์ รถ,เกมส์ ...
thaiportfolio.com™
freelance, thailand freelance, thai freelance, bidfreelance ...
all2home.com:onlineshoppingforelectronics,com
find, shop, and buy computers, laptops, printer intoner, ...
sosothaiitsociety
it,software,utillity,pc,computer,society
sosothaiitsociety
sosothaiitsociety
playpark.comเพลย์พาร์คดอทคอม
playpark, ออดิชั่น, audition, เกมส์เต้น, ...
บล็อกดีๆไม่มีคอนเซ็ป|raiconcept.blogspot.com
blog,wordpress,download,seo,theme,template,freeware,program,ธีม,โปรแกรม ...


หน่วยงานราชการ,องค์กร

กระทรวง
กษัตริย์และราชวงศ์
รัฐวิสาหกิจ
ทหาร
สำนักนายกรัฐมนตรี
องค์กรการเมือง

หน่วยราชการอิสระ

องค์กร-สมาคม-มูลนิธิ
ตำรวจ
สถานทูต-สถานกงสุล
ทบวงมหาวิทยาลัย
สมาคม-มูลนิธิ
สังกัด-ก.กลาโหม
เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ
สังกัด-ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
เทศบาล-อบต.-อบจ.
สังกัด-ก.ศึกษาธิการ
สังกัด-ก.สาธารณสุข
สังกัด-ก.แรงงาน
สังกัด-ก.มหาดไทย
สังกัด-ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สังกัด-ก.การพัฒนาสังคมฯ
สถานทูต,สถานกงสุล
สังกัด-ก.คมนาคม
เว็บจังหวัด
หน่วยงานพิเศษ
กรม
อบจ.
สังกัด-ก.เกษตรฯ
สังกัด-ก.พลังงาน
สังกัด-ก.พาณิชย์
สังกัด-ก.วิทยาศาสตร์ฯ
กอง
สังกัดสำนักนายกฯ
สังกัด-ก.วัฒนธรรม
สังกัด-ก.ยุติธรรม
สังกัด-ก.การคลัง
สังกัด-ก.การท่องเที่ยวฯ
พรรคการเมือง
สังกัด-ก.อุตสาหกรรม


[1] ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ www.ecommerce.or.th/]
ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ร่างกฎหมายพระราชบัญญัติการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรฝึกอบรม ecommerce แหล่งข้อมูลเกี่ยวกั...
Url เว็บไซต์ : www.ecommerce.or.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[2] สภากาชาดไทย [ www.redcross.or.th]
สภากาชาดไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับสภากาชาดไทย เผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย และความรู้ทางการแพทย์สำหรับประชาชน
Url เว็บไซต์ : www.redcross.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[3] กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการเจรจาจัดทำเขตก [ www.ftamonitoring.org/]
กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการเจรจาจัดทำเขตก เว็บไซต์เกี่ยวกับ เกาะติดสถานการณ์การจัดทำการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจาที่สำคัญเพื่อเผยแพร่คว...
Url เว็บไซต์ : www.ftamonitoring.org/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[4] คณะกรรมการประสานงานการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอ [ www.ccop.or.th]
คณะกรรมการประสานงานการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ประวัติ การบริหารงาน ผลงาน แผนงานเชิงกลยุทธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรในด้...
Url เว็บไซต์ : www.ccop.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[5] คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ www.nhrc.or.th]
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เว็บไซต์เกี่ยวกับ หน่วยราชการอิสระ มีอำนาจหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ส่งเสริมการเคา...
Url เว็บไซต์ : www.nhrc.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[6] คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ(กอส.) [ www.nrc.or.th/]
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ(กอส.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ คำสั่งแต่งตั้ง กอส. ภารกิจ คณะทำงาน ข่าว...
Url เว็บไซต์ : www.nrc.or.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[7] ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย [ www.afet.or.th]
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารความเ...
Url เว็บไซต์ : www.afet.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[8] ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย [ www.gisthai.org/]
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์วิจัยที่ให้ความรู้ทางวิชาการและการศึกษาวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะ ระบบสา...
Url เว็บไซต์ : www.gisthai.org/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[9] สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร(โรงรับจำนำของกทม.) [ www.pawnshop.bma.go.th]
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร(โรงรับจำนำของกทม.) เว็บไซต์เกี่ยวกับ โรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
Url เว็บไซต์ : www.pawnshop.bma.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[10] สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ [ www.git.or.th]
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีคุณภาพมาตรฐา...
Url เว็บไซต์ : www.git.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[11] สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ www.oag.go.th]
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน แจ้งข่าวประกวดราคา ข่าวสาร รายงานด้านการตรวจสอบที...
Url เว็บไซต์ : www.oag.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[12] สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ www.oic.go.th/]
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลสิทธิของประชาชน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำสำหรับหน่วยงานของร...
Url เว็บไซต์ : www.oic.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[13] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช [ www.nccc.go.th]
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช เว็บไซต์เกี่ยวกับ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตั้งอยู่เลขที...
Url เว็บไซต์ : www.nccc.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[14] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช [ nccc.thaigov.net]
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช เว็บไซต์เกี่ยวกับ เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. รัฐธรรมน...
Url เว็บไซต์ : nccc.thaigov.net
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[15] สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา [ www.ombudsman.go.th]
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการฯ พระราชบัญญัติฯ...
Url เว็บไซต์ : www.ombudsman.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[16] กรมชลดอทคอม [ www.kromchol.com]
กรมชลดอทคอม เว็บไซต์เกี่ยวกับ เสนอข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของกรมชลประทาน สถาณการณ์น้ำล่าสุด ระบบฐานข้อมูลน้ำฝนอุทกฯ ระบบฐานข้อม...
Url เว็บไซต์ : www.kromchol.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[17] ศาลแรงงานกลาง [ www.centrallabourcourt.org]
ศาลแรงงานกลาง เว็บไซต์เกี่ยวกับ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เพื่อให้เป็นศาลชำนั...
Url เว็บไซต์ : www.centrallabourcourt.org
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[18] สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม [ www.jti.thaigov.net]
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เว็บไซต์เกี่ยวกับ หน่วยงานราชการอิสระ สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของข้าราชการฝ่ายตุลาก...
Url เว็บไซต์ : www.jti.thaigov.net
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[19] สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน [ www.aftc.or.th/]
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นทั้งองค์กรกำกับดูแล และองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาการซ...
Url เว็บไซต์ : www.aftc.or.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ   
[20] สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ [ www.crownproperty.or.th]
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของสำนักงานทรัพย์สินฯ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การบริ...
Url เว็บไซต์ : www.crownproperty.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   หน่วยราชการอิสระ