คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ ...
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...


หน่วยงานราชการ,องค์กร

กระทรวง
กษัตริย์และราชวงศ์
รัฐวิสาหกิจ
ทหาร
สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์กรการเมือง

หน่วยราชการอิสระ
องค์กร-สมาคม-มูลนิธิ
ตำรวจ
สถานทูต-สถานกงสุล
ทบวงมหาวิทยาลัย
สมาคม-มูลนิธิ
สังกัด-ก.กลาโหม
เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ
สังกัด-ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
เทศบาล-อบต.-อบจ.
สังกัด-ก.ศึกษาธิการ
สังกัด-ก.สาธารณสุข
สังกัด-ก.แรงงาน
สังกัด-ก.มหาดไทย
สังกัด-ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สังกัด-ก.การพัฒนาสังคมฯ
สถานทูต,สถานกงสุล
สังกัด-ก.คมนาคม
เว็บจังหวัด
หน่วยงานพิเศษ
กรม
อบจ.
สังกัด-ก.เกษตรฯ
สังกัด-ก.พลังงาน
สังกัด-ก.พาณิชย์
สังกัด-ก.วิทยาศาสตร์ฯ
กอง
สังกัดสำนักนายกฯ
สังกัด-ก.วัฒนธรรม
สังกัด-ก.ยุติธรรม
สังกัด-ก.การคลัง
สังกัด-ก.การท่องเที่ยวฯ
พรรคการเมือง
สังกัด-ก.อุตสาหกรรม


[1] สภาราษฎร [ www.saparadsadon.com]
สภาราษฎร เว็บไซต์เกี่ยวกับ กกต.ภาคประชาชนเพื่อพัฒนาการเลือกตั้ง ความเป็นมา วัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริหาร และการติดต่อองค์กรเ...
Url เว็บไซต์ : www.saparadsadon.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[2] สมัชชาประชาชน [ www.democratassembly.com]
สมัชชาประชาชน เว็บไซต์เกี่ยวกับ สมัชชา เป็นเวทีการเมืองของประชาชน ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมเพื่อช่วยกันแส...
Url เว็บไซต์ : www.democratassembly.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[3] เสียงเยาวชนสร้างเยาวชน [ www.ydt.or.th/]
เสียงเยาวชนสร้างเยาวชน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมน่าสนใจ บทความทางการเมือง เป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์
Url เว็บไซต์ : www.ydt.or.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[4] เอกยุทธอัญชันบุตร [ www.akeyuth.com/]
เอกยุทธอัญชันบุตร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข่าวความเคลื่อนไหวของ คุณเอกยุทธ อัญชันบุตร ประธานกรรมการบริหาร เครือโอเรียลเต็ล มาร์ท กรุ๊ป พร้อ...
Url เว็บไซต์ : www.akeyuth.com/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[5] สมาชิกวุฒิสภา [ www.geocities.com/today2500/]
สมาชิกวุฒิสภา เว็บไซต์เกี่ยวกับ ธรรมเนียบสมาชิกวุฒิสภา ประวัติโดยย่อสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ 16 คณะ บทบาทและหน้าที่ พร้อมสะท้อนภา...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/today2500/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[6] การเมืองภาคประชาชน [ www.peoplepolitic.com]
การเมืองภาคประชาชน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย ข่าว กิจกรรม จดหมายข่าว รวมลิงค์องค์การพัฒนาเอก...
Url เว็บไซต์ : www.peoplepolitic.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[7] การเมืองไทย [ www.thaipolitic.com]
การเมืองไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ นำเสนอเนื้อหาการเมือง ข่าวบ้านการเมืองที่ทันสมัย รวมนักการเมืองทั่วฟ้าเมืองไทย เนื้อหาสภากาแฟหอม
Url เว็บไซต์ : www.thaipolitic.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[8] นักการเมืองไทย [ www.nakkarnmuang.phpnet.us]
นักการเมืองไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ แหล่งรวมข่าว แสดงความคิดเห็น ประมวลภาพกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆที่เกี่ยวกับการเมืองไทย
Url เว็บไซต์ : www.nakkarnmuang.phpnet.us
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[9] กลุ่มนักศึกษารักประชาชน [ www.tuthaprajan.org]
กลุ่มนักศึกษารักประชาชน เว็บไซต์เกี่ยวกับ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อร่วมกันแก้ไขเกี่ยวกับการเมืองไทยในปัจจุบัน
Url เว็บไซต์ : www.tuthaprajan.org
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[10] มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย [ www.pnet.in.th/]
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานให้คู่ขัดแย้งในสังคมไทย ได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อเริ่มต้นการเจรจา
Url เว็บไซต์ : www.pnet.in.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[11] วีโต้แอ็คเตอร์ [ www.vetoactor.org]
วีโต้แอ็คเตอร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวมบทความเกี่ยวกับ สังคม การเมือง ประชาธิปไตย จับกระแสโลกาภิวัตน์ วิกฤตของลัทธิทุนนิยม
Url เว็บไซต์ : www.vetoactor.org
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[12] องค์การนิรโทษกรรมสากลประเทศไทย [ bkk2.loxinfo.co.th/%7eaithnd-]
องค์การนิรโทษกรรมสากลประเทศไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย เป็นสาขาของ องค์การนิรโทษกรรมสากล ซึ่งเป็นองค์การเคลื่อนไหวที่เป็...
Url เว็บไซต์ : bkk2.loxinfo.co.th/%7eaithnd-
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[13] เครือข่ายประชาสังคมหยุดระบอบทักษิณ [ www.stopthaksin.com]
เครือข่ายประชาสังคมหยุดระบอบทักษิณ เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมบทความ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของเครือข่ายประชาชนที่ร่วมต่อต้านระบอบทักษิณ
Url เว็บไซต์ : www.stopthaksin.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[14] พรรคไทยรักไทย [ www.thairakthai.or.th/]
พรรคไทยรักไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ that rak thai party : เลขที่ 237/2 ซอย 24 ถนนราชวิถี แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
Url เว็บไซต์ : www.thairakthai.or.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[15] พรรคชาติไทย [ www.chartthai.or.th/]
พรรคชาติไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ chartthai party : ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Url เว็บไซต์ : www.chartthai.or.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[16] พรรคประชาธิปัตย์ [ www.democrat.or.th]
พรรคประชาธิปัตย์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ democrat party : ตั้งอยู่เลขที่ 67 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0...
Url เว็บไซต์ : www.democrat.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[17] คณะทำงานด้านกฏหมายพรรคไทยรักไทย [ www.thairakthailawyer.com]
คณะทำงานด้านกฏหมายพรรคไทยรักไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ แสดงข้อมูลการทำงานของฝ่ายกฏหมายพรรคไทยรักไทย ผลงาน และกิจกรรมคณะทำงานด้านกฏหมายพรรคไทยรักไทย รายช...
Url เว็บไซต์ : www.thairakthailawyer.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[18] พรรคชาติประชาธิปไตย [ www.ndp.or.th]
พรรคชาติประชาธิปไตย เว็บไซต์เกี่ยวกับ national democratic party : ที่ตั้งสำนักงาน 163/15 ซอย 32 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเ...
Url เว็บไซต์ : www.ndp.or.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[19] สำนักกิจการเยาวชนพรรคประชาธิปัตย์ [ www.dpya.com]
สำนักกิจการเยาวชนพรรคประชาธิปัตย์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวที่มีความรู้ มีความสามารถได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมือง เพื่อ...
Url เว็บไซต์ : www.dpya.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง   
[20] พรรคธรรมชาติไทย [ www.thainature.org]
พรรคธรรมชาติไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่เลขที่ 56/67 หมู่ที่9 ซอยติวานนท์ 32 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Url เว็บไซต์ : www.thainature.org
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   องค์กรการเมือง