คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา ...
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ ...
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดตราด
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ...


หน่วยงานราชการ,องค์กร

กระทรวง
กษัตริย์และราชวงศ์
รัฐวิสาหกิจ
ทหาร
สำนักนายกรัฐมนตรี
องค์กรการเมือง
หน่วยราชการอิสระ
องค์กร-สมาคม-มูลนิธิ
ตำรวจ
สถานทูต-สถานกงสุล
ทบวงมหาวิทยาลัย
สมาคม-มูลนิธิ
สังกัด-ก.กลาโหม
เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ
สังกัด-ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
เทศบาล-อบต.-อบจ.
สังกัด-ก.ศึกษาธิการ
สังกัด-ก.สาธารณสุข
สังกัด-ก.แรงงาน
สังกัด-ก.มหาดไทย
สังกัด-ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สังกัด-ก.การพัฒนาสังคมฯ
สถานทูต,สถานกงสุล
สังกัด-ก.คมนาคม
เว็บจังหวัด
หน่วยงานพิเศษ
กรม
อบจ.
สังกัด-ก.เกษตรฯ
สังกัด-ก.พลังงาน
สังกัด-ก.พาณิชย์
สังกัด-ก.วิทยาศาสตร์ฯ
กอง
สังกัดสำนักนายกฯ
สังกัด-ก.วัฒนธรรม
สังกัด-ก.ยุติธรรม
สังกัด-ก.การคลัง
สังกัด-ก.การท่องเที่ยวฯ
พรรคการเมือง
สังกัด-ก.อุตสาหกรรม

องค์กร

โครงการ
องค์กรทางการเมือง
สหพันธ์-สมาคม-มูลนิธิ
หอการค้า
รัฐวิสาหกิจ
สถาบัน
สถานทูต-สถานกงสุล

ในพระราชสำนัก

สหพันธ์-สมาคม-มูลนิธิ-เครือข่ายต่างๆ


[1] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับงานด้าน ป่าไม้ [ www.forest.go.th/forestking/mainmenu.htm]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับงานด้าน ป่าไม้ เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการในพระราชดำริ เกี่ยวกับ งาน ด้านป่าไม้ ข้อมูลเกี่ยวกับ การสูญเสีย ป่าไม้ แนวพระราชดำริ ด้านการป่าไม้ การดำเนินงานของ กรมป่าไม้ เพื่อสนอง พระราชดำริ และ โครงการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Url เว็บไซต์ : www.forest.go.th/forestking/mainmenu.htm
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[2] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช [ www.bangkokpost.net/king]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เว็บไซต์เกี่ยวกับ พระราชประวัติ และ พระราชกรณียกิจ ให้ข้อมูลเป็น ภาษาอังกฤษ
Url เว็บไซต์ : www.bangkokpost.net/king
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[3] The King of Thailands Birthplace [ www.thailink.com/king.htm]
The King of Thailands Birthplace เว็บไซต์เกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (ภาษาอังกฤษ)
Url เว็บไซต์ : www.thailink.com/king.htm
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[4] การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน [ www.china.thaicast.com]
การเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลการเสด็จฯ เยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2543 เสอนข้อมูลก่อน การเสด็จ เกี่ยวกับกำหนดการ ความสัมพันธ์ไทย-จีน ข้อมูลเมืองที
Url เว็บไซต์ : www.china.thaicast.com
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[5] ธ สถิตย์ในดวงใจนิรันดร์ [ www.geocities.com/hmmusic]
ธ สถิตย์ในดวงใจนิรันดร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ เกี่ยวกับ เพลง พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยลเดช รัชกาลที่ 9 มี เนื้อเพลง และ ตัวอย่าง เพลง ให้ลองฟัง
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/hmmusic
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[6] พระที่นั่งวิมาณเมฆ [ www.geocities.comthens/Troy/1991]
พระที่นั่งวิมาณเมฆ เว็บไซต์เกี่ยวกับ นำเสนอ เผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับ พระที่นั่งวิมานเมฆ
Url เว็บไซต์ : www.geocities.comthens/Troy/1991
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[7] พระมหากษัตริย์ไทย [ www.bangkokpost.com/king2000/intro.html]
พระมหากษัตริย์ไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการพระราชดำริฯ พระราชกรณียกิจ
Url เว็บไซต์ : www.bangkokpost.com/king2000/intro.html
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[8] พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช [ kanchanapisek.or.thctivities/index.th.html]
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เว็บไซต์เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ ด้าน การศึกษา ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และ ด้านการแพทย์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
Url เว็บไซต์ : kanchanapisek.or.thctivities/index.th.html
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[9] พระราชกรณียกิจ และ พระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากร [ web.ku.ac.th/king72/2542-09/page02.html]
พระราชกรณียกิจ และ พระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากร เว็บไซต์เกี่ยวกับ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การจัดการ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรประมง ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Url เว็บไซต์ : web.ku.ac.th/king72/2542-09/page02.html
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[10] พระราชกรณียกิจใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ payakrut.virtualave.net/html/king.html]
พระราชกรณียกิจใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เว็บไซต์เกี่ยวกับ เสนอข้อมูล พระราชกรณียกิจ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (ภาษาอังกฤษ)
Url เว็บไซต์ : payakrut.virtualave.net/html/king.html
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[11] มูลนิธิชัยพัฒนา [ www.chaipat.or.th]
มูลนิธิชัยพัฒนา เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติ , กังหันชัยพัฒนา, โครงการแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
Url เว็บไซต์ : www.chaipat.or.th
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[12] มูลนิธิอานันทมหิดล [ www.kanchanapisek.or.thmf]
มูลนิธิอานันทมหิดล เว็บไซต์เกี่ยวกับ มูลนิธิที่มอบทุน การศึกษา แก่ผู้มีความสามารถไป ศึกษาต่อ ในระดับ ปริญญาโท และ เอก ในด้านที่จะเป็น ประโยชน์ ต่อการ พัฒนาประเทศ
Url เว็บไซต์ : www.kanchanapisek.or.thmf
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[13] สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชนนี [ mission.inter.net.th/princess/mother]
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชนนี เว็บไซต์เกี่ยวกับ นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับ โครงการตามพระราชดำริ ต่างๆ ของ สมเด็จย่า
Url เว็บไซต์ : mission.inter.net.th/princess/mother
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[14] สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [ www.geocities.com/qsbg2000]
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แผนที่สวนฯ สถานที่ตั้ง ผังที่ตั้งสำนักงาน และ ส่วนต่างๆ พร้อมข้อมูล การบริหารงาน และ การดำเนินงาน
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/qsbg2000
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[15] เครือข่ายกาญจนาภิเษก [ www.kanchanapisek.or.th]
เครือข่ายกาญจนาภิเษก เว็บไซต์เกี่ยวกับ จัดทำขึ้นตาม พระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งรวบรวมข่าวสาร จากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย ที่มีข้อมูล เกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ กระแสพระราชดำรัส ตลอดจนรวบรวมข้อมูลต
Url เว็บไซต์ : www.kanchanapisek.or.th
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[16] เครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ www.mod.go.th/insignia]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความหมาย เกี่ยวกับ และ ในแต่ละสมัย
Url เว็บไซต์ : www.mod.go.th/insignia
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[17] เพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช [ geocities.com/bmaband/king.htm]
เพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เว็บไซต์เกี่ยวกับ Midi เพลง พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช รัชกาลที่9
Url เว็บไซต์ : geocities.com/bmaband/king.htm
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[18] เหรียญที่ระลึกเบจมหามงคล [ www.thaisalang.com]
เหรียญที่ระลึกเบจมหามงคล เว็บไซต์เกี่ยวกับ Benja Maha Mongkol Medal
Url เว็บไซต์ : www.thaisalang.com
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[19] โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน [ www.ncswt.or.th/frame2.htm]
โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เว็บไซต์เกี่ยวกับ กองทุนอาหารกลางวัน เลี้ยงผู้ตกงาน และ ผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน
Url เว็บไซต์ : www.ncswt.or.th/frame2.htm
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก   
[20] โครงการพระราชดำริ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช [ kanchanapisek.or.th/projects/index.th.html]
โครงการพระราชดำริ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูล พระราชดำริ และ ความเป็นมาของโครงการ ผลการดำเนินงาน ของ โครงการพระราชดำริ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
Url เว็บไซต์ : kanchanapisek.or.th/projects/index.th.html
หมวดหมู่ : องค์กร   ในพระราชสำนัก