คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

คริสตจักรที่1เชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่10 ถนนเจริญราษฎร์(ใกล้สะพานนวรัฐ) ...
คริสตจักรปทุมธานี
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานคริสตจักร ...
คริสตจักรฟรีเมทโธดิสต์
ตั้งอยู่เลขที่ 39/7 ถนนสุขาประชาสรรค์ ...
คริสตจักรสำโรงเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 1415 หมู่ ...
คริสตจักรอังกูรแห่งประเทศไทย
ตั้งอยู่เลขที่253/1037หมู่3 ...
คริสตจักรเชิงทะเล
ตั้งอยู่เลขที่ 48/92 หมู่ที่ ...
สังฆมณฑลนครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ ง 69/ถนนดาวดึงส์ ...
ออลฟอร์วัน
รวมรายชื่อ ที่อยูของโบสถ์กรุงเทพมหานครแยกตามเขตต่ ...
คริสตจักรของพระคริสต์สมประสงค์4
ประวัติความเป็นมชั้นเรียนพระคัมภีร์ ...
คริสตจักรวัฒนา
ตั้งอยู่เลขที่ 34 ซอยร่วมใจ ...

บริษัท มารศรี โปรดักส์ จำกัด

บริษัท มารศรี โปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค
140 หมู่ที่ 2 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

บริษัท มารศรี โปรดักส์ จำกัด

คำสำคัญ : ประกอบกิจการผลิต   จำหน่ายอาหารสำเร็จรูป   สินค้าอุปโภคบริโภค   

ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายอาหารสำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค
รายละเอียด บริษัท มารศรี โปรดักส์ จำกัด

ชื่อบริษัท : บริษัท มารศรี โปรดักส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ : บริษัทจำกัด
รายละเอียด : ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค
สถานที่ตั้ง : 140 หมู่ที่ 2 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

บริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


   [1] ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งถาวร โฮมมาร์ท
112 หมู่ที่7 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
   [2] ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดานคร เอ็นจิเนียริ่ง
28 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการรับเหมา   ซ่อมบำรุง   ตัวแทนจำหน่าย   ขายปลีก   ขายส่งเกี่ยวกับงานระบบ   
   [3] บริษัท เยลา จำกัด
115/17 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
   [4] ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น ที เอส มีเดีย
112/72 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
คำสำคัญ : ประกอบกิจการให้บริการจัดงานแสดง   งานมหรสพ   นิทรรศการ   
   [5] บริษัท เอ็นเอ็น ที่ปรึกษาและจัดหาทางวิศวกรรม จำกัด
127 ซอยราชวิถี 6 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
คำสำคัญ : จัดหา   จำหน่ายสินค้าวัสดุทนไฟ   วัสดุที่ใช้ในเตาหลอมเหล็ก   
   [6] บริษัท ชัยพัฒน์ ไวร์คัท(2004) จำกัด
146/16 หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
คำสำคัญ : รับจ้างตัด   กลึง   พับ   ไส   ทำแม่พิมพ์   
   [7] ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเคยู. เจนเนอรัล เพาเวอร์
1014 หมู่ที่ 13 ถนนรัตนภิธาน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง   
   [8] ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานทองแท้ ซัพพลาย
37/207 หมู่ที่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
คำสำคัญ : ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า   
   [9] บริษัท ทะเลสวรรค์ จำกัด
279/14 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
คำสำคัญ : ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร   อาคารพาณิชย์   อาคารที่พักอาศัย   สถานที่ทำการ   
   [10] บริษัท เค ดี แปซิฟิก เทรดดิ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
459/15 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
คำสำคัญ : บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ   การจัดการ   วางแผนการจัด   องค์กร   จัดการด้านการประชาสัมพันธ์   
   [11] บริษัท กัลยาณี ซัพพลาย จำกัด
28/3 หมู่ที่ 10 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการซื้อขายของเก่าทุกชนิด   
   [12] บริษัท ศิวราดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5/3 หมู่ที่ 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
คำสำคัญ : รับเหมาก่อสร้าง   
   [13] ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์นิ่ง ลากูน แลนด์สเคฟ
589/2 ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการซื้อ   ขาย   ขายเฉพาะส่วน   ให้เช่า   อาคารห้องชุด   
   [14] บริษัท ทรู ออร์คิดส์ จำกัด
9/2 หมู่ที่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
คำสำคัญ : นำเข้า   ส่งออกไม้ดอก   ไม้ประดับ   วัสดุอุปกรณ์ต่าง   ๆในการเกษตร   
   [15] บริษัท ไอออนนิค แลนด์ จำกัด
39/8 หมู่ที่ 9 ซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล) ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
คำสำคัญ : ประกอบกิจการค้า   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   
   [16] ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซีล แอนด์ รับเบอร์
58/6 หมู่ที่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
คำสำคัญ : ประกอบกิจการจำหน่ายส่งอุปกรณ์เครื่องจักร   ยาง   พลาสติก   คาร์บอน   ซีล   
   [17] ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคนึงทัวร์
64/125 หมู่ที่ 1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
   [18] บริษัท รีแล็ค ไทม์ แอนด์ สปา จำกัด
1091,1093 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
คำสำคัญ : ประกอบกิจการให้บริการนวดฝ่ามือ   ฝ่าเท้า   นวดตัวเพื่อสุขภาพ   
   [19] บริษัท ภูเพิ่มทรัพย์ จำกัด
143/6 หมู่ที่ 6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง   
   [20] บริษัท โคลิเอท จำกัด
47/20 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
คำสำคัญ : ส่งออกอาหารกระป๋องทุกชนิด