คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย
หลักสูตรการศึกษา นักธรรม ...
คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ...
บ้านตาด
ประวัติหลวงตาบัวและวัดป่าบ้านตาด ...
ผาเกิ้งดอทคอม
วัดชัยภูมิพิทักษ(ผาเกิ้ง) ...
รายชื่อวัดทั่วราชอาณาจักรไทย
รวบรวมรายชื่อวัดต่าง ...
วัดคีรีสุบรรพต
วัดคีรีสุบรรพต บ้านทุ่งสามัคคี ...
วัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่)จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดจีนประชาสโมสร หรือที่ชาวจีนเรียกว่า ...
วัดดอนกรุงเทพฯ
ข้อมูลของวัดบรมสถล ...
วัดมเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
บอกประวัติความเป็นมาของวัดมเหยงคณ์ ...
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับวัด ...


หน่วยงานราชการ,องค์กร

กระทรวง
กษัตริย์และราชวงศ์
รัฐวิสาหกิจ
ทหาร
สำนักนายกรัฐมนตรี
องค์กรการเมือง
หน่วยราชการอิสระ
องค์กร-สมาคม-มูลนิธิ
ตำรวจ
สถานทูต-สถานกงสุล
ทบวงมหาวิทยาลัย
สมาคม-มูลนิธิ
สังกัด-ก.กลาโหม
เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ
สังกัด-ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
เทศบาล-อบต.-อบจ.
สังกัด-ก.ศึกษาธิการ
สังกัด-ก.สาธารณสุข
สังกัด-ก.แรงงาน
สังกัด-ก.มหาดไทย
สังกัด-ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สังกัด-ก.การพัฒนาสังคมฯ
สถานทูต,สถานกงสุล
สังกัด-ก.คมนาคม
เว็บจังหวัด
หน่วยงานพิเศษ
กรม
อบจ.
สังกัด-ก.เกษตรฯ
สังกัด-ก.พลังงาน
สังกัด-ก.พาณิชย์
สังกัด-ก.วิทยาศาสตร์ฯ
กอง
สังกัดสำนักนายกฯ
สังกัด-ก.วัฒนธรรม
สังกัด-ก.ยุติธรรม
สังกัด-ก.การคลัง
สังกัด-ก.การท่องเที่ยวฯ
พรรคการเมือง
สังกัด-ก.อุตสาหกรรม


[61] สำนักประสานราชการภูมิภาค [ www.tourismandsports.org]
สำนักประสานราชการภูมิภาค เว็บไซต์เกี่ยวกับ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประสานการบริหารร...
Url เว็บไซต์ : www.tourismandsports.org
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[62] สำนักพัฒนาการกีฬา [ www.bsd.osrd.go.th/]
สำนักพัฒนาการกีฬา เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลของสำนักพัฒนาการกีฬา โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ ทิศท...
Url เว็บไซต์ : www.bsd.osrd.go.th/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[63] กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช [ www.dnp.go.th/parkreserve/]
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน กิจกรรมต่าง ๆ บริการข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
Url เว็บไซต์ : www.dnp.go.th/parkreserve/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[64] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคกลางเขต4 [ www2.tat.or.th/central4]
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคกลางเขต4 เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีท้องถิ่น อาหาร สินค้าพื้นเมือง และข่าวสารต่างๆของจังหวัด ระยอง จันทบุรี
Url เว็บไซต์ : www2.tat.or.th/central4
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[65] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคกลางเขต4 [ www.tatcentral4.com/]
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคกลางเขต4 เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวมรวมแหล่งท่องเที่ยว เทศกาล ประเพณี อาหาร ที่พัก ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลเชิงวิชาการ และข่าวสารต่...
Url เว็บไซต์ : www.tatcentral4.com/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[66] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้เขต2 [ www2.tat.or.th/south2/]
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้เขต2 เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีท้องถิ่น อาหาร สินค้าพื้นเมือง และข่าวสารต่างๆในจังหวัด นครศรีธรรมรา...
Url เว็บไซต์ : www2.tat.or.th/south2/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[67] กิจการภาพยนตร์ [ www.thailandfilmoffice.org/]
กิจการภาพยนตร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ กลุ่มประสานกิจการภาพยนตร์ ในสังกัดสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการ...
Url เว็บไซต์ : www.thailandfilmoffice.org/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[68] สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา [ www.bss.osrd.go.th]
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการกีฬา และวิทยาศาสตร์ทางกีฬา โครงการที่ทางสำนักงานจัดขึ้น วิธีการรักษา...
Url เว็บไซต์ : www.bss.osrd.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[69] สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ [ www.brdp.osrd.go.th]
สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ เว็บไซต์เกี่ยวกับ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีน้ำใ...
Url เว็บไซต์ : www.brdp.osrd.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[70] โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนเพื่อการท่องเที่ย [ www.stou.ac.th/tourism/]
โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนเพื่อการท่องเที่ย เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ความเป็นมา มีบทความด้านการท่อง...
Url เว็บไซต์ : www.stou.ac.th/tourism/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[71] ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม [ www.sat.or.th/mahasarakham]
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม เว็บไซต์เกี่ยวกับ ที่อยู่ ห้อง 212 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง จังหวัดม...
Url เว็บไซต์ : www.sat.or.th/mahasarakham
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[72] การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น [ www.sat.or.th/khonkaen]
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำประวัติการกีฬาจังหัด ทำเนียบบุคลากรคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ข้อมูลสนาม ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ป...
Url เว็บไซต์ : www.sat.or.th/khonkaen
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[73] การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร [ www.sat.or.th/pijit]
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร เว็บไซต์เกี่ยวกับ เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาภายในจังหวัดและภายในประเทศ แนะนำองค์กรและบุคลากร ให้ความ...
Url เว็บไซต์ : www.sat.or.th/pijit
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[74] การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิงห์บุรี [ www.sat.or.th/singburi]
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิงห์บุรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำหน่วยงานการกีฬาจังหวัด บุคาลกรในหน่วยงานารกีฬา และข้อมูลด้านสนามกีฬาจังหวัด
Url เว็บไซต์ : www.sat.or.th/singburi
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[75] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคกลางเขต3 [ www2.tat.or.th/central3/]
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคกลางเขต3 เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมแหล่องท่องเที่ยว ประเพณีท้องถิ่น อาหาร สินค้าพื้นเมือง และข่าวสารต่างๆของเขตพัทยา
Url เว็บไซต์ : www2.tat.or.th/central3/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[76] ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร [ www.sat.or.th/kamphaengphet]
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร เว็บไซต์เกี่ยวกับ รวบรวมประวัติและข้อมูลทั่วไป ทะเบียนบุคลากรกีฬา พรบ.กีฬามวย บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ข่าวสารประชาส...
Url เว็บไซต์ : www.sat.or.th/kamphaengphet
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[77] ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา [ www.sat.or.th/chachoengsao/]
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา เว็บไซต์เกี่ยวกับ มีหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬา และควบคุมการดำเนินกิจการกีฬาได้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นติ...
Url เว็บไซต์ : www.sat.or.th/chachoengsao/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[78] ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท [ www.sat.or.th/chainat]
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ / โทรสาร :0 5641 4974 / chainat@sat.or.th
Url เว็บไซต์ : www.sat.or.th/chainat
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[79] ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ [ www.sat.or.th/chaiyaphum/]
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ เว็บไซต์เกี่ยวกับ มีหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬา และควบคุมการดำเนินกิจการกีฬาได้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Url เว็บไซต์ : www.sat.or.th/chaiyaphum/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[80] ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร [ www.sat.or.th/chumphon]
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งอยู่ที่ สนามกีฬากลาง อัฒจันทร์ชั้น๒ มีหลังคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 tel. 0 7750 4626
Url เว็บไซต์ : www.sat.or.th/chumphon
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง