คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย
หลักสูตรการศึกษา นักธรรม ...
คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ...
บ้านตาด
ประวัติหลวงตาบัวและวัดป่าบ้านตาด ...
ผาเกิ้งดอทคอม
วัดชัยภูมิพิทักษ(ผาเกิ้ง) ...
รายชื่อวัดทั่วราชอาณาจักรไทย
รวบรวมรายชื่อวัดต่าง ...
วัดคีรีสุบรรพต
วัดคีรีสุบรรพต บ้านทุ่งสามัคคี ...
วัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่)จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดจีนประชาสโมสร หรือที่ชาวจีนเรียกว่า ...
วัดดอนกรุงเทพฯ
ข้อมูลของวัดบรมสถล ...
วัดมเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
บอกประวัติความเป็นมาของวัดมเหยงคณ์ ...
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับวัด ...


หน่วยงานราชการ,องค์กร

กระทรวง
กษัตริย์และราชวงศ์
รัฐวิสาหกิจ
ทหาร
สำนักนายกรัฐมนตรี
องค์กรการเมือง
หน่วยราชการอิสระ
องค์กร-สมาคม-มูลนิธิ
ตำรวจ
สถานทูต-สถานกงสุล
ทบวงมหาวิทยาลัย
สมาคม-มูลนิธิ
สังกัด-ก.กลาโหม
เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ
สังกัด-ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
เทศบาล-อบต.-อบจ.
สังกัด-ก.ศึกษาธิการ
สังกัด-ก.สาธารณสุข
สังกัด-ก.แรงงาน
สังกัด-ก.มหาดไทย
สังกัด-ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
สังกัด-ก.การพัฒนาสังคมฯ
สถานทูต,สถานกงสุล
สังกัด-ก.คมนาคม
เว็บจังหวัด
หน่วยงานพิเศษ
กรม
อบจ.
สังกัด-ก.เกษตรฯ
สังกัด-ก.พลังงาน
สังกัด-ก.พาณิชย์
สังกัด-ก.วิทยาศาสตร์ฯ
กอง
สังกัดสำนักนายกฯ
สังกัด-ก.วัฒนธรรม
สังกัด-ก.ยุติธรรม
สังกัด-ก.การคลัง
สังกัด-ก.การท่องเที่ยวฯ
พรรคการเมือง
สังกัด-ก.อุตสาหกรรม


[141] ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ [ www.geocities.com/yomcenter2003]
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติและความเป็นมาของการอนุรักษ์ พัฒนา และการจัดการต้นน้ำ และประวัติศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรัก...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/yomcenter2003
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[142] ศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ [ www.parakij.co.th]
ศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขภัยแล้ง สามารถหาข้อมูลเก...
Url เว็บไซต์ : www.parakij.co.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[143] ศูนย์เฉพาะกิจโครงการแก้ไขการขาดแคลนวิกฤติน้ำภาคตะว [ www.dgr.go.th/eastern/eastern_index.htm]
ศูนย์เฉพาะกิจโครงการแก้ไขการขาดแคลนวิกฤติน้ำภาคตะว เว็บไซต์เกี่ยวกับ ข้อมูลของศูนย์เฉพาะกิจโครงการแก้ไขการขาดแคลนวิกฤติน้ำภาคตะวันออก (ระยอง-ชลบุรี) ปี 2548 ความเป็นม...
Url เว็บไซต์ : www.dgr.go.th/eastern/eastern_index.htm
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[144] สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีร [ www.geocities.com/buriramnatural]
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีร เว็บไซต์เกี่ยวกับ หน่วยงานส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เสนอและแนะนำโครงการดำเนินงานของหน่วยงานและ ข่าวสารประะชาสัมพันธ์
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/buriramnatural
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[145] สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11นครราชสีมา(สสภ.11นค [ www.reo11.net]
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11นครราชสีมา(สสภ.11นค เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา ความเป็นมา ขอบข่ายความรับผิดชอบ แนะนำกลุ่มงานและฝ่าย...
Url เว็บไซต์ : www.reo11.net
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[146] สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่14สุราษฎร์ธานี(สสภ.14 [ www.reo14.go.th]
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่14สุราษฎร์ธานี(สสภ.14 เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี แผนจัดการสิ่งแวดล้อมภาค รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม...
Url เว็บไซต์ : www.reo14.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[147] สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16 [ www.reo16.in.th]
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16 เว็บไซต์เกี่ยวกับ ให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนา...
Url เว็บไซต์ : www.reo16.in.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[148] สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่3 [ www.env3.pitlok.net]
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่3 เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังห...
Url เว็บไซต์ : www.env3.pitlok.net
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[149] สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่8ราชบุรี(สสภ.8ราชบุรี [ www.geocities.com/reo8rb46]
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่8ราชบุรี(สสภ.8ราชบุรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี ความเป็นมา บทบาทหน้าที่ รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติแ...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/reo8rb46
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[150] สำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ [ www.prapathai.com]
สำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ เว็บไซต์เกี่ยวกับ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการและมาตรฐาน หลักเกณฑ...
Url เว็บไซต์ : www.prapathai.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[151] ส่วนวิเทศสัมพันธ์ [ www.dnp.go.th/foreign/]
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ส่วนวิทเศสัมพันธ์ สำนักแผนงานและสารสนเทศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งอยู่ที่ 61 ถน...
Url เว็บไซต์ : www.dnp.go.th/foreign/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[152] เมืองสีเขียว [ www.greencity.mju.ac.th]
เมืองสีเขียว เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการนำร่องแนวคิดใหม่สู่การเป็นเมืองสีเขียว: เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นที่เมืองโดยรอบภาควิชา...
Url เว็บไซต์ : www.greencity.mju.ac.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[153] ซีทีท่าจีนดอทคอม [ www.ctthachin.com/]
ซีทีท่าจีนดอทคอม เว็บไซต์เกี่ยวกับ โครงการฟื้นน้ำเสียคืนน้ำใส : กิจกรรมเทคโนโลยีสะอาดเพื่อประสิทธิภาพ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที...
Url เว็บไซต์ : www.ctthachin.com/
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[154] ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค7จังหวัดอุบลราชธานี [ www.gwrc7.com]
ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค7จังหวัดอุบลราชธานี เว็บไซต์เกี่ยวกับ แนะนำศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี วิสัยทัศน์ แผนผังองค์กร แผนที่น้ำบาดาลในจังหว...
Url เว็บไซต์ : www.gwrc7.com
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[155] ศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วม [ www.parakij.co.th/page/homepage.aspx]
ศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เว็บไซต์เกี่ยวกับ รายงานข่าวน้ำ สถานการณ์ฝนประจำวัน ติดตามสถานการณ์น้ำ ข่าวเตือนภัย สถานการณ์น้ำปัจจุบัน การพยากรณ์...
Url เว็บไซต์ : www.parakij.co.th/page/homepage.aspx
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[156] สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10และสถานจัดการอนุรักษ์ [ www.energycm10.org]
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10และสถานจัดการอนุรักษ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ ระบบติดตามข้อมูลการใช้พลังงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานทั้งไฟฟ้าและเ...
Url เว็บไซต์ : www.energycm10.org
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[157] สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่15ภูเก็ต(สสภ.15ภูเก็ต [ www.reo15.net]
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่15ภูเก็ต(สสภ.15ภูเก็ต เว็บไซต์เกี่ยวกับ ตั้งยู่เลขที่ 59/29-30 ถนนบางกอก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ : 076-219329
Url เว็บไซต์ : www.reo15.net
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[158] สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่3(พิษณุโลก) [ reo03.mnre.go.th]
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่3(พิษณุโลก) เว็บไซต์เกี่ยวกับ เป็นหน่วยราชการส่วนกลาง ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรว...
Url เว็บไซต์ : reo03.mnre.go.th
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[159] สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่4นครสวรรค์ [ www.nsru.ac.th/enweb]
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่4นครสวรรค์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสรรค์ และอุทัยธานี
Url เว็บไซต์ : www.nsru.ac.th/enweb
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง   
[160] สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6นนทบุรี [ www.geocities.com/mnre_reo6]
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6นนทบุรี เว็บไซต์เกี่ยวกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี มีพื้นที่ปฏิบัติงานจามพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครอบคลุม 6 จังหว...
Url เว็บไซต์ : www.geocities.com/mnre_reo6
หมวดหมู่ : หน่วยงานราชการ   องค์กร   กระทรวง